Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’deki hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere 17 Kasım 2023 günü Halk TV ve Tele 1 kanallarına birer ziyaret düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları’ndan oluşan heyet; Halk TV Haber Koordinatörü Murat Yalnız ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birer görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından her iki kanaldaki basın emekçileri de ziyaret edildi.

Türkiye’nin karşı karşıya bırakıldığı hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma süreci üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelerde; bu bağlamda gerek TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın gerekse de basın özgürlüğüne ve emekçilerine yönelik saldırıların bütünlüklü ele alınmasının önemine dikkat çekildi. Görüşmelerde sağlık emekçilerinin ve basın emekçilerinin yürüttüğü hak mücadelelerinde dayanışmanın önemi de vurgulandı.