Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Gıda ve Sağlık dosyasının ikinci bölüm yazılarının yer aldığı sayıda bu dosya dışında üç yazı daha bulunuyor. Sayıda gıda ve sağlık dosyası kapsamında gıda fiyatları, medyada yer alan gıda ve beslenme haberleri, gıdalardaki toksik maddeler, iklim krizinin gıda üzerine etkileri, gıda hareketleri, ekolojik tarım tartışılıyor. Dosya dışında bu son sayıda sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilgili bir derleme, tıp eğitimine ilaç şirketlerinin etkisinin önlenmesine ilişkin bazı uluslararası kuruluşların imzaladığı bir metin ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından Kanada Tabipler Birliği’ne yazılan mektup da yer alıyor.

Yazıların özetlerine ve abonelik bilgilerine Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşılabiliyor (http://www.ttb.org.tr/thnew).