Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması uygulaması, AKP tarafından yeni bir düzenleme ile geri getirilmek isteniyor. AKP Grup Başkanlığı tarafından 16 Aralık 2019 tarihinde TBMM’ye sunulan yasa teklifi ilk defa veya yeniden kamu görevine atanacaklara uygulanacak güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. 18 maddelik teklif 19 Aralık 2019 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Kanun teklifinin söz konusu düzenlemeleri içeren 2,3 ve 9. maddelerine ilişkin bir değerlendirme hazırlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, üç maddenin de insan onuruna, ayrımcılık yasağına ve pek çok temel insan hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini istedi. TTB Merkez Konseyi hazırladığı değerlendirmeyi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderdi.

TTB tarafından hazırlanan değerlendirmede, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kapsamının devletin iç ve dış güvenliği ile ilgili görevlerle sınırlı olarak düzenlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtilen hukuka uygun ölçütlerin dikkate alınacağı, keyfi muameleleri engelleyecek bütüncül bir düzenlemenin ilgili bütün tarafların katılımı ile yapılması toplumsal ve hukuksal bir gerekliliktir” denildi.

TTB’nin, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin güvenlik soruşturması hakkındaki maddelerine ilişkin değerlendirmesi