Yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız diyerek Taksim’e çıkmak isterken gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DISK yöneticileri serbest bırakılmıştır.

DİSK yöneticilerine merhaba diyor ve yeni bir düzen için birlikte mücadeleye devam edeceğimizi bir kere daha paylaşıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi