14 Mart dolayısıyla Numune Hastanesi bahçesinde biraraya gelerek basın açıklaması yapmak isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası (ATO), Türk Hemşireler Derneği (THD), Ankara Diş Hekimleri Odası (ADHO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş) ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (SHUD) üye ve yöneticileri emniyet güçleri tarafından, Valilik kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Meslek örgütü yöneticileri ve açıklamaya destek amacıyla gelen milletvekilleri Murat Emir, Tur Yıldız Biçer ve Aylin Nazlıaka’nın Anayasal hakları hatırlatarak polisi ikna etme çabaları sonuçsuz kalırken, polis açıklamayı engellemek için, hastane bahçesinde bulunulmasını ve sağlık çalışanlarının gününü hiçe sayarak biber gazı ve plastik mermi kullandı. Orantısız müdahale sonunda ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ile SES yöneticileri İbrahim Kara ve Adem Polat gözaltına alındı. Gözaltına alınan yöneticiler adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gelişmelerin ardından, sağlık meslek örgütlerinin yöneticileri hastane bahçesinde yapılmasına izin verilmeyen basın açıklamasını ATO’da gerçekleştirdi. Basın açıklamasına TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, ATO Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden katıldılar.

Gözaltılara tepkiler

Prof. Dr. Vedat Bulut, burada yaptığı konuşmada gözaltı kararına tepki gösterdi. Bulut, “Bu uygulamalar asla kabul edilemez. Bu yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bu uygulamalar yurtdışında da saygınlığımızı son derece kötü etkiliyor. Bilimsel kongreler birer birer iptal ediliyor, yabancı bilim insanları Türkiye'deki bilimsel kongrelere gelmek istemiyor. Türkiye için çok büyük kayıp” diye konuştu.

Bulut, daha sonra “Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret”, “Fiili hizmet zammı yasası”, “Sağlıkta şiddet yasası”, “Güvenlik soruşturmaları kaldırılsın, hekimler görevlerine başlatılsın” başlıklarındaki 14 Mart’ta sağlık çalışanlarının dört acil talebini içeren ortak açıklamayı okudu.

Açıklamadan sonra söz alan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden de, polisin müdahalesini eleştirdi. Sağlık emekçilerinin yığınla biriken sorunları olduğunu belirten Erden “Çözüm önerilerimiz çok net ama yetkililer bizi dikkate almıyor” dedi.

14 Mart’ta açıklama yapmak sağlık çalışanlarının demokratik hakkıdır!

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, çok uzun yıllardan beri 14 Martları bayram havasında yaşamadıklarını belirterek “Bu haftayı sağlık çalışanlarının sorunlarının tartışıldığı bir hafta olarak görüyoruz. Sağlık Bakanlığı bu günlerde bizim taleplerimizi karşılayacak şekilde bir müjde verir gibi bir takım açıklamalarda bulunuyor ama bunların hiçbiri bugüne kadar doğru çıkmadı. Yine açıklamalarda bulunarak taleplerimizin karşılanacağını söylediler ama inanmıyoruz” dedi. OHAL’den sonra tartışma ortamının bittiğine dikkat çeken Dr. Adıyaman “ Geçen sene Hacettepe’nin önünden on adım yürümemize izin verilmedi. Bu sene hastane önünde dahi açıklama yapılmasına izin verilmedi. Bunu kabul edilemez buluyoruz. Bu bizim demokratik hakkımız. Taleplerimizi dile getireceğimiz 15 dakikalık bir konuşma olacaktı. Üç değerli arkadaşımız gözaltına alındı. Buradaki en önemli şey dayanışmanın, umudun birarada tutulması. Elbet aydınlık günler gelecektir” diye konuştu.

'Sağlıkta şiddet yasası çıksın' diyen sağlıkçılara polis şiddeti

KESK Eş genel Başkanı Aysun Gezen de, “Hastane bahçesinde hasta ve hasta yakınlarının hakları, hastane bahçesinde bulunan herkesin canı tehlikeye atıldı” diyerek polis müdahalesini kınadı. SES tarafından bazı şehirlerde yapılan anket sonuçlarını paylaşan Aysun Gezen “Sağlık çalışanlarının %63’ü şiddete maruz kalıyor. Bu kişilerin en önemli bölümünü kadın hemşireler, hekimler ve güvenlik görevlileri oluşturuyor” dedi. Şiddetin en önemli sebebinin sömürü koşulları olduğuna dikkat çeken Aysun Gezen “Sağlıkta şiddet yasası hızla çıkartılmalıdır” dedi.

Basın açıklaması için tıklayınız.