Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada iki kere olmak üzere düzenli yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının onuncusunda Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı konuk oldu.

Dr. Emrah Kırımlı, konuşmasına yurttaşların endişelerini bir kenara bırakarak aşı olmak için gelmelerinden mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Dr. Kırımlı, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) mekân darlığı olduğunun altını çizerek aşılama konusunda yaşanan temel problemin ASM’lerin fiziksel yetersizliğinden ileri geldiğini söyledi. Şehir hastanelerine yıllık 16 milyar lira kira verildiğini hatırlatan Dr. Kırımlı, “Sadece şehir hastanesine verdiğimiz kirayla ülkedeki tüm ASM’ler yenilenebilir ve üstüne fazladan iki bin kadar ASM yapılabilir” dedi. Şehir hastanelerinin salgında topluma bir faydası olmadığının ortaya çıktığını ileri süren Dr. Kırımlı, aşılama yapılacak asıl yerlerin ASM’ler olduğunu belirtti. 

Aşılama konusundaki diğer problemin ASM’lerdeki kadro yetersizliği olduğunu söyleyen Dr. Kırımlı, buna rağmen sağlık emekçilerinin yoğun emeğiyle aşılamada herhangi bir aksama yaşanmadığını belirtti. Dr. Kırımlı ASM’lerdeki aşıların güvenli olduğunu, yurttaşların endişe yaşamadan gelip aşı olabileceklerini, aşı soğuk zincirinin şartlara uygun olduğunu sözlerine ekledi.