Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu tarafından 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı. Kitap, bugüne kadar, “sağlıkta şiddet” nedeniyle yaşamını yitirmiş, sözel ya da fiziksel şiddete uğramış tüm sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Kitabın PDF formatı için tıklayınız.