Sevgili Meslektaşım,

Yeni bir yıla girerken geleceğe dair iyi dileklerde bulunmakta zorlanıyoruz. Kötülük sanki her yanı sarmış; iyilik neredeyse görünmez, sözü bile edilmez olmuş. Kötülük ülkeye, sağlık ortamına, işyerlerimize, baskıyla, antidemokratik uygulamalarla, hekimlik değerlerini hiçe sayarak hâkim olmuş.

Kötülüğün karşısında iyilik, içimizde büyüteceğimiz umudumuz, geleceğimiz olsun.

Yeni bir yıla girerken iyi şeylere, gerçekten iyiliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Bütün bir toplum olarak kötüyü, kötülüğü iyilikten ayırmak gerekiyor; yüzümüz, kalbimiz ve aklımızla iyiye dönmeliyiz. Çünkü, tartışmasız, hepimiz bu günlerin sona ermesini içtenlikle diliyoruz.

Ama biliyoruz ki bizim çabamız olmadan da olmaz.

O nedenle öncelikle hekimliğimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz; en büyük katkımızın bu olduğunu, olacağını bilerek.

Yine biliyoruz ki bütün meslektaşlarımız 2016 yılını da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak geçirdi. Kuşkusuz eksiğimiz vardır; ama bunların sorumlusu sadece biz hekimler miyiz? TTB olarak geçtiğimiz yıl boyunca çabamızın önemli bir kısmını tüm muhataplarımıza bunu anlatarak geçirdik. Ne kadar başarılı olduk?

Hem kişisel hem kurumsal olarak değerlendirmelerimizi yaparken çok sayıda farklı, her biri kıymetli görüşün ortaklaştığı nokta şu oldu:

Mesleğimizi iyi uygulama konusunda bütün çabamıza rağmen;
yaygın ve yoğun bir şiddete maruz kalıyorsak,
yetkililerce, çalışma koşullarımızdan emekliliğimize,
gelecek güvencemize,
yıpranma hakkımıza kadar sorun çözücü adımlar atılmıyorsa…

Tek tek bireyleri, hastalarımızı ve nihayetinde bütün bir toplumu; “karşısında nasıl bir hekim görmek istediği” konusunda bir değerlendirmeye davet ediyoruz..

Ne yazık ki, nitelikli sağlık hizmeti sunmanın  yetersiz koşullarında (özlük haklarından çalışma ortamlarımıza ve nihayet ülkenin sosyal iyilik haline), ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor hekimler. Daha iyi hekimlik, bu koşulların iyileştirilmesi ile mümkün olabilir ancak.

2017'de, hekim olarak her birimizin yapacağı iç değerlendirmelerin toplamının ışığında, hep beraber bir kez daha, birlikte sağlık ve hekimlik ortamının gerçek sorunlarına kamuoyunun dikkatini çeken canlı, enerjik, görünür, hissedilir bir çabaya gireceğiz.

Ülkenin hemen bütün sorunlarının yumak haline dönüştüğünün farkında olarak dün olduğu gibi bugün de her işin başı sağlık diyeceğiz ve hekimler olarak taleplerimizi sağlığın olmazsa olmazlarıyla birlikte dile getireceğiz.

Sağlık için, umut, çatışmasızlık, barış, yaşanabilir bir doğa, eşitlik  ve iyi hekimlik için, daha çok çaba gösterme sözüyle hepinize iyilik; dostluk ve dayanışma içinde bir yıl diliyorum.

Prof. Dr. Raşit Tükel
Türk Tabipleri Birliği Başkanı