Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Eylül 2022 günü Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in iptali için Danıştay’a dava açtı.

Tebliğin 4. maddesinin 1. fıkrasında acil servis hizmetlerine ilişkin yapılan değişikliklerin tıp biliminin gerekleri ile uyumlu olmadığı belirtilen dava dilekçesinde “Acil tıp esas olarak diğer poliklinik hizmetlerinin 24 saat sürdürülebildiği, yataklı tedavi uygulanan bir birim ve tıpta uzmanlık branşı ve sağlık hizmeti değildir” denildi.

Triyaj uygulamasına ilişkin düzenlemede “yeşil alan” tanımı bulunmadığına da dikkat çekilen dilekçede, “Dayanak mevzuatta ve kendi içinde tanımına, amacına yer verilmemiş ve esas olarak düzenlemenin konusu olan acil sağlık hizmetleri kapsamında da yer almayan bir uygulama Tebliğin ekinde yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede hukuka aykırılık teşkil eden maddeler şöyle sıralandı:

  • Acil servisin poliklinik hizmeti de sunulan alan olarak tanımlanması üst hukuk kurallarına ve tıp biliminin gereklerine aykırıdır.
  • Acil servis hizmetlerinin kimler tarafından verileceğine dair hükümdeki belirsizlik hukuka aykırıdır.
  • Triyaj uygulamasına dair tanım tıp biliminin gereklerine aykırıdır.
  • Yeşil alan tanımı üst hukuk kurallarına ve tıp biliminin gereklerine aykırıdır.
  • Acil nöbetlerine ilişkin düzenlemenin belirsizliği hukuka aykırıdır.
  • Acil nöbetlerine dahil edilen hekimlerin dinlenme haklarının korunmaması hukuka aykırıdır.
  • Yan dal uzmanı hekimlerin acil nöbetlerine dahil edilme ölçütlerindeki belirsizlik hukuka aykırıdır.
  • İl içinde diğer kurumlarda görevlendirme yapılmasına dair hükümdeki belirsizlik hukuka aykırıdır.
  • İcap nöbetlerine getirilen “sonuç zorunluluğu” tıp biliminin gereklerine ve hukuka aykırıdır.
  • İcap nöbetleri için getirilen telefon görüşmelerinin kayıt altına alınma uygulaması kişisel verilerin korunması mevzuatına ve iletişimin gizliliği ilkesine aykırıdır.

 

Dilekçenin tamamı için tıklayın.