Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin Kasım-Aralık 2023 sayısı yayımlandı.

Dosya editörlüğünü Dr. Melike Yavuz ve Dr. Murat Civaner’in yürüttüğü “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bilim Etiği” dosyasında dünyada ve Türkiye’de COVID-19 pandemisi ile ilgili yapılan araştırmaların bilimsel etik açısından değerlendirilmesi hedefleniyor.

“Deprem” dosyasının ikinci bölümünde ise Şubat 2023 depremlerine yönelik meslek örgütlerinin deneyimleri ve deprem sonrası ruhsal sağlığın psikopolitiği ile ilgili yazılar bulunuyor.

Sayıda ayrıca bulaşıcı hastalıklar konusunda iki, sağlık politikaları konusunda bir makale daha yer alıyor.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 45 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.