Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla, birinci basamak sağlık alanında örgütlü bulunan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Aile Sağlığı Elemanları Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aile Hekimi Uzmanları Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Birinci Basamak Sağlık alanında örgütlü bulunan, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası ve Genel Sağlık İş Sendikası temsilcilerinin katılımıyla Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı 3 Aralık 2016 Cumartesi günü TTB toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği alanında yapmaya hazırlandığı kamuoyuna yansıyan değişikliklerin tartışılması ve yeni sözleşme döneminin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda şu başlıklar ele alındı: 

1.      Sağlık Bakanlığının Aile Hekimliği yönetmelik değişikliği hazırlıkları neleri içeriyor? 

2.      Sağlık çalışanları bundan nasıl etkilenecek? Ne istiyoruz, ne yapmalıyız? 

3.      Yeni Sözleşme döneminde ne yapıyoruz? Neler yapacağız?

4.      Örgütlerin birlikte davranma, mücadele etme sürecinin değerlendirilmesi.

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Selma Güngör’ün, açış konuşmasıyla başlayan toplantıda; TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, “Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği yönetmeliklerinde bazı değişikliler için hazırlık yaptığı; bu hazırlıkların başında, birim başına kayıtlı nüfusun düşürülmesi, kronik hastalık takibi ve kanser tarama-izleme uygulamalarının performansa tabi kılınması gibi konuların olduğu” bilgisini paylaştı.

Toplantı notlarına ulaşmak için tıklayınız.