Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin “kişiyi/kişileri tarif eden, subjektif kriterler içeren, akademik değerlere aykırı, kamu yararını ve liyakatı gözetmeyen” 20 Mayıs 2020 tarihli kadro ilanının iptal edilmesini istedi.

Konuyla ilgili olarak TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yazı gönderildi.  Var olan yasal düzenleme ve yargı kararlarına rağmen Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nce 20 Mayıs 2020 tarihinde verilen öğretim üyesi ilanındaki şartların belirli adayı/adayları işaret ettiğinin çok açık olduğunun belirtildiği yazıda, öğretim üyesi atamaları için ilan edilen şartların o kadro için en uygun adayın seçilebilmesine olanak tanıması ve bu sayede o atamadan olabilecek en yüksek kamu yararının elde edilmesinin hedeflenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Üniversite kadrolarına yapılacak başvuruların kamu yararı ile bağdaşmayan, kişiye/kişilere özgü kriterlere daraltılmasının kadrolara başvuru yapabilecek daha donanımlı ve yetkin adayların başvurusunu engellemek suretiyle kurumsal ve toplumsal ilerlemenin kamu eliyle engellenmesi anlamına gelebilecek sonuçlar doğurabileceğine yer verilen yazıda, “Rektörlüğünüzden, kişiyi/kişileri tarif eden, subjektif kriterler içeren, akademik değerlere aykırı, kamu yararını ve liyakatı gözetmeyen söz konusu ilanın iptal edilmesini talep ediyoruz” denildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl’e gönderilen yazı için tıklayınız.

YÖK’e gönderilen yazı için tıklayınız.