Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisinin sağlık sisteminin insanları mağdur eden yönlerini bir bir ortaya koyduğunu belirterek, bu süreçte özel  hastaneler tarafından hastalardan talep edilen ücretlerde artış olduğuna dair yakınmaların yaygınlaştığını bildirdi.

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’na yazı göndererek, COVID-19 pandemisi süresince, Türkiye’de yaşayan herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kabul edilmesi ve prim, ilave ücret ve katılım payı da dahil hiçbir ücret ödemeden kamu-özel tüm sağlık kurumlarında sunulmakta olan bütün sağlık hizmetlerini, yapılacak planlama kapsamında kullanabiliyor olması gerektiğini belirtti. TTB Merkez Konseyi, bu bağlamda  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın, Sağlık Uygulama Tebliğinde gerekli düzenlemeleri daha fazla zaman kaybetmeden gerçekleştirmesinin sağlanmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.

SGK'ye gönderilen yazı için tıklayınız.