Cizre’de bir binanın bodrum katında yaralı olarak 7 gündür yardım bekleyen 19 yurttaşımıza anlayamadığımız ve anlamlandıramadığımız nedenlerle yardım ulaştırılamıyor ve her gün bir yaralı yurttaşımız daha yaşamını yitiriyor.

Hayata tutunmaya çalıştıkları bodrum katı içindeki yurttaşlarımız için “toplu mezara” dönüşmeden yaralılara insani yardım ulaştırılmalıdır.

Bugün itibarı ile TTB ve SES üyelerinin de içinde olduğu gönüllü bir grup hekim ve sağlık çalışanı ambulanslarla bölgede olduklarını ve olanak tanınması durumunda yaralılara yardıma hazır olduklarının bilgisini örgütlerimize iletmişlerdir.

Sorunun bir insanlık dramına dönüşmeden çözümlenebilmesi için bundan önceki pek çok doğal afet ve toplumsal sorunda olduğu gibi yaralılara güvenli ortam ve koşullarda ulaşılarak yaralıların ivedilikle tedavi altına alınabilmesi için gönüllü ekiplerin yardıma hazır olduğunu bildiririz.  

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası