Türk Tabipleri Birliği’nin, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak katliamında yitirdiğimiz Şair Dr. Behçet Aysan anısına düzenlediği Şiir Ödülü için bu yılki başvuru süresi başladı.

Bu yıl 23. kez düzenlenecek olan ve Seçici Kurulu’nu Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Ahmet Telli, Ali Cengizkan ve Turgay Fişekçi’nin oluşturduğu Şiir Ödülü için başvuru koşulları bir basın açıklamasıyla açıklandı. Başvuru koşulları şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI
2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı

Türk Tabipleri Birliği 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yitirdiğimiz Şair Dr. Behçet Aysan anısına Şiir Ödülü vermektedir. Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödülü 23. kez düzenlenecektir.
Ödül Seçici Kurulu, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi’den oluşmaktadır.
Ödül için başvuru koşulları şöyledir:
Ödüle 2018 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir.)

  • Ödüle son katılma tarihi 15 Kasım 2019'dur.
  • Ödüle kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.
  • Ödüle aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.
  • Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.
  • Ödül kazanan yapıt 2019 yılı Aralık ayında açıklanır.
  • Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.
  • Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ