Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Tabip Odası seçimlerinden sonra gerçekleştirilen ilk GYK’ye Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, Tabip Odalarının başkan ve yöneticileri, TTB kol, dergi ve çalışma gruplarının temsilcileri katıldılar.

GYK’nin ana gündem maddesi COVID-19 salgın süreci değerlendirilmesiydi. Salgının ağırlığının her geçen gün artmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın hekimleri ve sağlık çalışanlarını anlamaktan uzak bir politika sergilediklerini ifade ettiler.

Tabip Odası yöneticileri bulundukları illerde sağlık müdürlerinin, hastane yöneticilerinin şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemediklerini, toplumun bu gerçekliğin farkında olduğunu ve bu nedenle Tabip Odalarından beklentinin her geçen gün arttığını belirttiler.

GYK’de katılımcılar pandemi sürecinde ön safta mücadele ederken yaşamlarını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarını unutmayacaklarını, yeni ölümlerin yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı’nı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdılar.

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanlığı’na ve kamuoyuna iletilmek üzere hazırlanan sonuç bildirgesinin kabulü ile sona erdi.

Öte yandan GYK toplantısının sonuç bildirgesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da gönderildi. 

Sonuç bildirgesi için tıklayınız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderilen yazı için tıklayınız.