Türk Tabipleri Birliği’nin 1978 yılında yayın hayatına başlayan, ulusal ve uluslararası indesklerde yer alan dergisi, Toplum ve Hekim’in 42 yıllık arşivi, pandemi süresince hekimlerin, sağlık emekçilerinin ve diğer ilgilenenlerin erişimine açıldı.

Ocak 1978’den günümüze kadar Dergimizde yayımlanmış makalelerin tam metinlerine ulaşabilmeniz için  http://www.belgelik.dr.tr/toplumhekim/ adresini kullanabilirsiniz.