Dünya Tabipler Birliği (DTB), COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren ya da hastalanan hekimlerin gördükleri zararın hakkıyla karşılanmasına yönelik bir çağrıda bulundu.

DTB Başkanı Dr. David Barbe, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun pandemiyle ilgili özel oturumu öncesinde yaptığı açıklamada hekimlerin geçtiğimiz aylarda övgüler aldıklarını ve saygı gördüklerini belirtti:

“Ancak, sağlık çalışanları bugün COVID-19’un bir meslek hastalığı olarak tanınması, uğranılan gelir kaybının, tedavi ve rehabilitasyon giderlerinin karşılanması ve ölüm durumlarında geride kalan aile üyelerine gerekli güvencelerin sağlanmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu alanda kimi ülkelerin diğerlerinden daha ileride oldukları açıktır. Ne var ki bu korumanın hiçbir boşluk bırakmadan sağlanması gerekmektedir. Durumdan etkilenenlerin bu korumaya olan ihtiyacı gecikmeksizin karşılanmalıdır.”

Dr. Barbe, DTB’nin yakınlardaki çevrimiçi Genel Kurulu’nda hekim kesiminin önderlerinin COVID-19 nedeniyle ölen meslektaşlarının yasını tuttuklarını belirtti.

“Gerçek sayıyı bilmiyoruz ancak binlerle ifade edilmesi gerektiği açıktır. Bildiğimiz ise hekimlerin ilk hasta olanlar ve ölenler arasında olmalarıdır. Geçtiğimiz bahar ayları en kötü dönemdi; pek çok sağlık çalışanı uygun kişisel koruyucu donanım olmadan yoğun bakımda görev yaparken aile hekimleri ya da halk sağlığı alanında çalışan hekimler da topluma test uygulamaktaydı.”

Dr. Barbe pandeminin pek çok ülkeyi son derece ağır biçimde etkilediğini söyledi.

“Milyonlarca insan ölmüş, çok sayıda insan hastalanmış ve halen hastalığın pençesinde olanlar vardır ve yine pek çok insan da “uzun COVID”in kalıcı zararlarına maruz kalmıştır. Konunun olumlu yanı ise pek çok kişinin hijyen, mesafe, maske ve iyi havalandırılan iç mekanlar sayesinde güvende kalabilmiş olmasıdır.

“Gelgelelim, hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları söz konusu olduğunda durum çok farklıdır. Bu insanlar bakım vermek için hastalarıyla yakın temas içinde olmuşlardır. Kendilerini tehlikeye atmak zorunda kalmışlardır.”

Dr. Barbe pandeminin henüz dünyaya zarar vermeye devam ettiğini ve bitmekten çok uzak olduğunu hatırlatmıştır. Aşılar ufukta görünüyor olsa bile bu durum daha aylarca sürecektir ve çıkarılması gereken çok sayıda ders vardır.

“Ancak, bir nokta şimdiden çok net biçimde ortaya çıkmıştır: Bir pandemiye hazırlıklı olan ülkeler olmayanlara göre daha az sorunla karşılaşmış, bu ülkelerdeki insanlar daha az mağdur olmuştur. Bir pandemi hazırlık planının çekmecede duruyor olmasını yeterli sayanlar olmuştur. Bunun ölümcül bir yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Her ülkenin, düzenli olarak güncellenen ve eksiksiz finanse edilen kapsamlı bir stratejiye ihtiyacı vardır.

“Yine çok açık olan bir başka nokta da şudur: Bu ilk pandemi olmadığı gibi sonuncusu da olmayacaktır. Bakım ve koruyucu sağlık hizmetlerine daha iyi yatırım yapmamız gerekmektedir ve buna hemen başlanmalıdır.”

DTB açıklamasının orijinali için tıklayın.