İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan ve muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini serbestçe yapabilmelerini engelleyip hastaneler zincirinin sömürüsüne terk eden düzenlemelere karşı 8 Ocak 2023 günü saat 12.00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda Büyük Hekim Buluşması düzenleyecek.

İstanbul Tabip Odası’nın yaptığı çağrı şöyle:

Değerli meslektaşımız,

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2022 tarihli Yönetmelik ile mesleğimizin en temel hakkı olan serbest çalışma hakkını ve mesleki bağımsızlığımızı gasp etmiştir. Bunu yaparken aynı zamanda halkımızın, hastalarımızın özgürce hekimini seçme hakkını da ortadan kaldırmaktadır. Böylece özel sağlık kuruluşlarında çalışmayı tercih eden hekimler, uluslararası tekelci sağlık sermayesinin ve müteahhit şehir hastanesi patronlarının boyunduruğunda çalışmak zorunda kalacaklar ve hak kaybına uğrayacaklardır.

Hukuk ve etik dışı olan, kamuoyunda “Medipol Yönetmeliği” olarak adlandırılan bu düzenlemeye karşı yürüttüğümüz hukuki ve demokratik mücadelemizi 8 Ocak 2023 Pazar günü Kadıköy’de yapacağımız Büyük Hekim Buluşması- Basın Açıklaması ile halkımızla ve kamuoyuyla da paylaşacağız.

Tüm hekimlerin mesleki bağımsızlığını, serbest meslek hakkımızı, hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü, tıp öğrencilerinin ve tıp mesleğini seçecek olan gelecek nesillerin mesleki bağımsızlığına sahip çıkmak ve sesimizi duymayanlara/ duymak istemeyenlere her şeye rağmen burada ve bu topraklarda hekimlik yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha bildirmek için BEYAZ ÖNLÜKLERİMİZLE VE SİYAH ATKILARIMIZLA 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 12.00’de Kadıköy İskele Meydanı’na sizleri, çalışanlarınızı, aileleriniz ve hastalarınızla birlikte bekliyoruz.

Saygılarımızla.