Bursa Tabip Odası, Uludağ Üniversitesinde Rektör Prof. Yusuf Ulcay’ın atanmasının ardından yaşanan sorunlar ile ilgili 16 Kasım 2016 Çarşamba günü basın toplantısı düzenledi. 

Basın toplantısında, Uludağ Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Yusuf Ulcay'ın atanmasının ardından kamuoyuna da yansıyan pek çok sorun yaşandığına dikkat çekilerek, bu sorunların hem tıp eğitimini, hem tıp fakültesi hastanesindeki hizmet sunumunun kalitesini olumsuz etkileyecek nitelikte olduğu vurgulanırken, Rektör Ulcay sorunlara yol açan tutumunu değiştirmeye çağrıldı.


 

16.11.2016

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE NELER OLUYOR?

Uludağ Üniversitesi’ne Rektör Prof. Yusuf Ulcay’ın atanmasının ardından Tıp Fakültesinde kamuoyuna da yansıyan, birçok sorun yaşanmaktadır. Bu sorunlar hem tıp eğitimini, hem de tıp fakültesi hastanesindeki hizmet sunumunun kalitesini olumsuz etkileyecek niteliktedir. Bursa Tabip Odası Yönetimi olarak bu konuya kamuoyunun dikkatini bir kez daha çekerek, yaşanacak sorunların doğrudan insan sağlığını ve dolayısıyla Bursa’nın sağlığını etkileyeceğinin altını çizmek istiyoruz. 

Bursa Tabip Odası Yönetimi olarak Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın TBMM’ne verdiği bir soru önergesi ile kamuoyunun dikkatini çektiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğretim üyesi atamalarındaki sorunlarda bu güne kadar herhangi bir gelişme/değişme olmadığını görülmüştür. Tıp Fakültesinde ilan edilen öğretim üyesi kadrolarının adrese teslim nitelikte kadro ilanları ile doldurulması hem üniversitede hem kamuoyunda rahatsızlık yaratmış, bu kadrolara atanan öğretim görevlileri için akademik yetkinlik ve liyakatlerinde soru işaretlerine neden olmuştur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalındaki bu kadro için atanması istenen kişiye ait bilgiler ve Rektörün tutumu Tıp Fakültesine zarar verecek niteliktedir. Ayrıca bu kadro ilanı ile dışarıdan bir öğretim üyesinin atanması, Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalında kadro bekleyen meslektaşlarımızın ilerlemesinin önünü kapayan, haksız bir atama niteliği taşımaktadır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademik geleneğinde öğretim görevlilerine açılan kadrolar ilgili anabilim dalının talebi ve Dekanlığın olumlu değerlendirmesinin ardından yapılmaktadır. Bu atama yapılırken bu unsur keyfi olarak göz ardı edilmiş, Uludağ Üniversitesinin tarihi, akademik geleneği, ilkeleri yok sayılmış ve keyfi bir uygulamanın önü açılmıştır.

Bu kişinin Tıp Fakültesinde profesör olarak görevine başlaması çalışan barışını bozacak, hastalarımız bu durumdan olumsuz etkilenecek, geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencileri açısından hem eğitimleri hem de temelde usta çırak ilişkisine dayanan tıp eğitimi açısından da olumsuz örnek teşkil edecektir.

Yine Rektör Prof. Yusuf Ulcay’ın atanma döneminden daha önce büyük emek ve çabayla kazanılan Tıp Fakültesi Hastanesinin JCI Akreditasyon belgesi kaybedilmiştir. Bu belgenin kaybedilmiş olması, Tıp Fakültesi Hastanesinde büyük bir özveri ile sunulmaya çalışılan kaliteli hizmetin olumsuz etkilenmesi anlamına gelebilir. 

Sonuç olarak Rektör Ulcay'ın, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliğine atama kriterlerini karşılamayan kişileri öğretim üyesi olarak atanması üniversitenin akademik ve bilimsel kalitesine,  saygınlığına zarar verecektir. Kamu yönetiminde yetkinlik ve liyakat olmaksızın yapılan görevlendirmeler olumsuz sonuçlanmaya mahkumdur. Bu gidişat ile kentimizin önemli bir hizmet birimi olan Tıp Fakültesi Hastanesi çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu tutumun değiştirilmesini, Üniversitemizin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir tutumla yönetilmesinin önünün açılması konusunda Rektör Prof. Yusuf Ulcay’ı göreve çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU