Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 7 Kasım 2022 günü Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ni ziyaret etti.

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve TTB İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Ali Karakoç'un katıldığı ziyarette DEVA Partisi adına Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu Potgieter ve Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal yer aldı.

Görüşmede, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine aktarımlarda bulundu. DEVA Partisi heyeti de TTB ile dayanışma içinde olacaklarını iletti.