İşyeri hekimlerinin çalışma bilgilerine erişebilmek için Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yürüttüğü hukuki mücadele bir kez daha sonuç verdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, işyeri hekimlerinin bilgilerini paylaşmaktan kaçındığı işlem, TTB’nin açtığı davada iptal edildi. Bu karar üzerine yeniden talep edilen bilgiler 21 Ekim 2020 tarihi itibariyle TTB’ye sunuldu.

Bakanlığın paylaşımında “Bahse konu dilekçenizde geçen işyeri hekimleriyle ilgili güncel yetkilendirme bilgisi, işyeri hekimliği sertifikası aktif ve geçerli olan işyeri hekimlerinin devam eden sözleşmeleri dikkate alınarak 21/10/2020 tarihi saat 13.20 itibari ile düzenlenmiş olup ekte yer almaktadır” denildi.

TTB’nin ilk olarak 2017 yılında yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesi, işyeri hekimlerinin tabip odalarına üyeliğinin zorunlu olduğuna dikkat çekerek bilgilerin TTB ile paylaşılması gerektiğine karar vermişti.

İdare mahkemesinin kararı üzerine bilgileri paylaşan bakanlık, TTB’nin 2019 yılında güncel verilere ilişkin talebine yine olumlu yanıt vermemiş, bunun üzerine yeniden dava açılmıştı. Bu defa da Ankara 3. İdare Mahkemesi benzer bir karar vermiş ve bilgilerin TTB ile paylaşılması gerektiğini belirtmişti.

TTB, elde ettiği bu bilgileri kendi veri tabanı ile karşılaştırarak, varsa farklılıkların nedenini araştırmakta, henüz üye olmamış işyeri hekimlerini de yasal zorunluluk bağlamında üyeliğe davet etmektedir.