Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6136 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu”nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesini TBMM’de grubu olan partilere iletti.

Beyaz Kod verilerinin de ortaya konulduğu değişiklik teklifinin gerekçesinde son yıllarda sağlıkta artan şiddetin toplum sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştığı belirtildi. TTB’nin ilettiği teklifte sağlıkta yaşanan şiddetin önlenmesi amacıyla 6136 sayılı Kanun’un Ek Madde 1’inde tanımlanan ruhsatlı ateşli silahların taşınamayacağı alanlara, “sağlık kurum ve kuruluşlarının”; aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "mahkeme salonlarında" ibaresinden sonra gelmek üzere  "sağlık kurum ve kuruluşlarında" ibaresi eklenmesi önerildi.

TTB'nin ilettiği teklif için tıklayın.