Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 8 Şubat 2022’de düzenlenen G(ö)REV eylemi kapsamında Van’da yapılmak istenen basın açıklaması “eylem yasağı” gerekçesiyle engellenmiş, Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve önceki dönem Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan ile SES Van Şubesi yönetici ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan davanın görülmesine 15 Eylül 2023 günü devam edildi. Duruşmayı TTB Hukuk Bürosu avukatlarının yanı sıra Van-Hakkari Tabip Odası, Van Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği temsilcileri yerinde takip etti.

Duruşmada ifadelerine son eklemelerini yapan Dr. Hüseyin Yaviç ve Dr. Ayfer Bostan, TTB tarafından sağlıkta şiddete yönelik sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen G(ö)REV eylemi kapsamında hukuksuz bir biçimde gözaltına alındıklarını ve bu nedenle ifade özgürlüklerinin engellendiğini söyledi. Sağlıkta şiddet sorununun gözaltına alındıkları günden bugüne sürekli tırmandığına dikkat çeken Yaviç ve Bostan, TTB’nin bugün de sağlıkta şiddete dur demek ve güvenli çalışma koşulları yaratmak amacıyla mücadeleyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Mahkeme davayı 8 Mart 2024’e erteledi.