Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin dördüncüsünü 10 Şubat 2023 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) avukatlarla gerçekleştirdiği toplantı hakkında bilgi vererek konuşmasına başladı. Deprem bölgelerinde sağlık hakkı ihlalleri, arama-kurtarma çalışmalarındaki gecikmeler, ortaya çıkan aksaklıklar sonucu meydana gelen ölümlerde idari bir sorumluluk olduğunun altını çizen Korur Fincancı; konuyla ilgili TBB’nin bir çalışma başlattığını, TTB’nin de gözlem ekipleriyle bu çalışmaya katkı sunacağını belirtti. Korur Fincancı, deprem bölgelerinde çalışmaya zorlanan hekimlerden de bahsederek bölgedeki hekimlerin depremden ağır şekilde etkilendiğini, buna rağmen tehdit edilerek çalışmaya zorlandıklarını aktardı. Korur Fincancı, sorunun çözümü için TTB’nin çalışmalarını yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Dr. Aslı Davas da katılarak deprem bölgesinde kadın sağlığı ve cinsel sağlık konusunda yaşanan sorunları ve bunlara karşı alınacak önemleri içeren bir sunum yaptı. Davas, deprem bölgesinde kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına ayrı ayrı dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak afet yönetiminin her aşamasında ve tüm kurullarında kadınların bulunması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın deprem bölgesindeki gebelere yönelik bir planlama yapmasın doğru olacağını aktaran Davas, “İklim koşulları, gıda ve suya erişimdeki sorunlar, sağlık kurumlarının çökmesi; erken doğumları, düşükleri, anne ve bebek ölümlerini beraberinde getirecektir. O nedenle deprem bölgesindeki organizasyonlarda gebelere öncelik verilmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da doğum hizmetlerinde çok büyük sıkıntıların yaşandığını aktaran Davas, bölgede kadın doğum uzmanlarının yeterli olmadığının altını çizdi. Davas, deprem bölgesindeki kadınların şiddete maruz kalmaması için alınacak önlemleri hatırlatarak cinsel sağlık hizmetlerinin ertelenemez sağlık hizmetlerinden biri olduğunu belirtti.

Saha aktarımları bölümünde ise TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı Hatay’dan; Dr. Aydın Şirin Adıyaman’dan; TTB Merkez Konseyi II: Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Dr. Sibel Uyan Adana’dan; TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Dr. Benan Koyucu Hatay’dan bilgi aktardı.

Aktarımlarda altı çizilen konular şunlardı:

  • İleride ortaya çıkabilecek salgın hastalıklara karşı önlemler alınmalıdır.
  • Hekimlerin dönüşümlü çalışmasının koşulları oluşturulmalıdır.
  • Deprem bölgesinde köy ve kasabalara hâlâ ulaşılamamıştır.
  • Yaşlılar ve çocukların barınma ve ısınma ihtiyacı gecikmeden karşılanmalıdır.
  • Bölgedeki cenazeler örnek alınmadan, tespit edilmeden toplu olarak defnedilmektedir. Bu durum ileride ciddi hak kayıplarına neden olacaktır.
  • Deprem bölgelerinde kadın sağlığı ile ilgili ciddi sorunlar bulunmaktadır.
  • Deprem bölgesinde kimsesiz kalan çocuklar için psikososyal destek gerekmektedir.
     

 İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri