Sağlık meslek örgütlerinin, yıllardır mücadelesini yürüttükleri fiili hizmet zammı uygulaması konusunda, 3 Ağustos 2018 tarihli Torba Yasa’da yer alan yetersiz düzenlemeye karşı 29 Eylül 2018 tarihinde başlattıkları eylem ve etkinlik kampanyası kapsamında toplanan imzalar TBMM’ye iletildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Türk Hemşireler Derneği (THD), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm-Rad. Der) ve Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından düzenlenen kampanya 40 gün sürdü.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, TDB Başkanı Celal Korkut Yıldırım, SHUD Başkanı Rahmiye Bozkurt ve Tüm Rad-Der Ankara Temsilcisi’nin yer aldığı heyet, 13 Kasım 2018 tarihinde TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Milletvekili Özgür Özel ve HDP Milletvekili Ayhan Bilgen’le TBMM'de görüşmeler yaparak imzaları teslim etti.

Görüşmelerde, tüm sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammı uygulamasındaki eksikliklerin bir an önce giderilmesi yönündeki beklentisi iletilerek, düzenlemenin sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışanların tamamını kapsaması, fiili çalışma süresi şartının kaldırılması ve yasanın geçmiş çalışma yıllarını da kapsayacak şeklinde değiştirilmesi talepleri yinelendi.