Dünya Tabipler Birliği, (DTB) mesleğin etik standartlarını ihlal etme olasılığını içeren hassas bir konuma taşıdığı için, hekimlerin mahkûmların beden arama işlemlerinden mümkün olduğunca uzak kalması gerektiğini bildirdi.

DTB, Ekim 2016’da Tayvan’ın Taipei kentinde gerçekleştirilen 67. Genel Kurulu’na mahkûmlarda beden aramalarına ilişkin açıklamasını güncelledi.

DTB’nin, üyelerine yönelik kılavuzlar oluştururken, ulusal tabip birliklerine yol göstermek amacıyla benimsediği açıklamada, güvenlik gerekçesiyle yapılan ve tıbbi ya da sağlıkla ilgili bir gerekçesi bulunmayan beden aramalarının, olağandışı ve çok özel durumlar dışında hekimler tarafından yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Hekimlerin ancak tıbbi gereksinim olduğu durumlarda beden aramalarına katılabileceğinin ve bu durumun da mutlaka mahkûma açıklanması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, beden aramasını yapan hekimin, bu işlemden sonra mahkûma sağlık hizmeti sunacak hekimlerden biri olmaması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, tüm hükümetlere ve kamu güvenliğinden sorumlu mercilere, aşırı rahatsızlık yaratıcı aramaların kişi mahremiyetine ve onuruna yönelik ciddi ihlal anlamı taşıdığı, fiziksel ve psikolojik hasar riski de barındırdığı belirtilerek,  beden aramalarına yönelik önerilerde bulunuldu.

Mahkûmların rutin aramalarında ultrason ve diğer taramalar dahil alternatif yöntemler kullanılması, beden boşluğu aramalarına yalnızca son çare olarak başvurulması, mahkûmun taleplerinin dikkate alınması DTB’nin önerileri arasında yer aldı.

DTB’nin açıklaması için tıklayınız.