Türk Tabipleri Birliği Eski Merkez Konseyi üyesi ve Toplum ve Hekim Hakem Kurulu üyesi Dr. İlhan Diken vefatının birinci yılında Diyarbakır’da anıldı.

Dr. İlhan Diken’in kabri başında yapılan törenin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait konferans salonunda düzenlenen tören İlhan Diken’in hayatını anlatan bir belgesel ile başladı. İlk konuşmayı yapan İlhan Diken’in eşi Dr. Hüda Diken’in ardından Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, Toplum ve Hekim Hakem Kurulu üyesi Dr. Eriş Bilaloğlu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İHD Diyarbakır Şube Başkanı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Osman Baydemir ve İlhan Diken’in dostları kürsüde söz aldılar.

Törenin ardından düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Sağlık” konulu panelde Toplum ve Hekim Hakem Kurulu üyeleri Dr. Cegerğun Polat ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu sunumlarını yaptılar.

Anmaya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel ve Merkez Konseyi üyeleri Hüseyin Demirdizen, Hande Arpat ve Şeyhmus Gökalp katıldılar.