Covid-19 pandemisi süresince hekimler ve tüm sağlık çalışanları fiziksel, psikolojik ve mesleki olarak en zor süreci yaşamış, sonuç olarak en fazla hastalanan ve vefat eden meslek grubu olmuştur. Ekonomik ve özlük haklarımız her geçen yıl giderek artan oranda erozyona uğramıştır. Pandemi sürecinde de en fazla çalışan ve en fazla risk alan meslek grubu olarak bu kadar çalışmamızın karşılığı hiçbir anlamda Sağlık Bakanlığı tarafından takdir edilmemiştir.

Sağlıkta performans sistemi hekimliğin ve sağlığın ruhuna aykırıdır. Sağlıkta performans sistemi en kısa zamanda kaldırılmalıdır. Medya üzerinden dile getirilen ek ödeme miktarları ise ne yazık ki gerçeği yansıtmamakta, sınırlı ödemelerin hiçbiri emekliliğe katkı sunmamaktadır. Hekim ve sağlık çalışanlarının emeği ve alın terinin karşılığı olan, emekliliğe yansıyacak yeni bir maaş ve ödeme sistemine geçilmelidir. Herkese hak ettikleri yıpranma payları verilmelidir.

En son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ek ödemeler adaletli ve eşitlik ilkesine göre yapılmadığı gibi birçok sağlık kurumunda henüz ek ödemeler yatırılmamıştır. Bir taraftan fiziksel, psikolojik ve mesleki yıkıma uğrayan hekim ve sağlık çalışanları şimdi de ek ödemelerin ödenmemesi sonucu ekonomik olarak da tükenmişlik sınırına itilmektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak Sağlık Bakanlığı’ndan en azından sözü edilen ek ödemelerin acilen yatırılmasını talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi