Sosyal Güvenlik Kurumu 18.07.2016 tarihinde, Danıştay kararına atıfla resmi tatil günlerinde de tüm branşlarda provizyon verileceğini duyurmuştur.

Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazılmış, Danıştay tarafından konunun “Duyuru” olarak düzenlenemeyeceğine, Resmi Gazete’de yayımlanan bir işlem ile düzenlenmesi gerektiğine işaret edildiği ifade edilmiştir.

Yazıda; özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde rutin poliklinik hizmetleri için provizyon verilmesinin, söz konusu polikliniklerin açık tutulmasına, meslektaşlarımızın da tatil yaparak dinlenmek yerine sürekli çalışmasına sebep olduğu, bunun hekimlerin dinlenme hakkını ihlal ettiği gibi hastaların nitelikli sağlık hizmeti almalarını engellediği, esasen acil servis ve yataklı servislerde sağlık hizmetlerinin 24 saat süreyle verildiği, dolayısıyla ihtiyacı olan hastaların kesintisiz olarak sağlık hizmetlerine erişiminin mümkün olduğu, ülkemizdeki istihdam koşullarının, çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanımlanan haklarını serbestçe kullanmalarına engel oluşturduğu belirtilmiştir. Aynı yazıda, ayrıca, Anayasa’nın 5, 17, 49 ve 50. Maddeleri ile Avrupa Sosyal Şartı uyarınca, Devletin çalışanların temel haklarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü bulunduğu hatırlatılarak özel sağlık kurum ve kuruluşlarının ulusal bayram ve genel tatil günlerinde rutin poliklinik hizmeti vermesine olanak sağlayan provizyon verme uygulamasının sonlandırılması için Danıştay kararına uygun düzenlemenin ivedilikle yapılması beklentisi iletilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.”

Özel sağlık kurum ve kuruluşu yöneticilerinin, Anayasa ve  4857 sayılı İş Kanunu hükümlerini dikkate alarak ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma dayatmalarına son vermesi gerekeceğini kamuoyuna duyururuz.

SGK’ya yazılan yazı için tıklayınız.