KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BİLGİLENDİRME-DEĞERLENDİRME TOPLANTISI