Bir kısım meslektaşımız güvenlik soruşturması tamamlanmadığı gerekçesiyle aylardır göreve başlayamamaktadır. Mecburi hizmetle yükümlü oldukları için başka yerde çalışmaları da yasak olan bu meslektaşlarımızın bir an önce göreve başlatılması için Sağlık Bakanlığı’na yeniden bir yazı gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda, 29.12.2016 tarihinde de durum ortaya konularak çözüm önerisi getirilmiş olduğu hatırlatılarak, hekimlerin güvenlik soruşturmasına tabi tutulmamaları ya da çalıştıkları sürede güvenlik soruşturmasının yapılması talep edilmiştir.

Konu Sağlık Bakanlığı nezdinde takip edilmekte olup gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

İlgili yazılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

- 29.12.2016 tarihli yazı

- 4.4.2017 tarihli yazı