Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararının ardından Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği’nin (BİSED) temsilcileri 3 Aralık 2023 gününde TTB’ye dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Görüşmelere TTB Merkez Konseyi üyeleri katılım sağladı.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan dava hakkında bilgilendirme yapılan görüşmelerde, haksız ve hukuksuz yargı kararlarına karşı önümüzdeki dönemde yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.