TTB Merkez Konseyi’nden 29 Aralık 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, mecburi hizmet atamalarındaki gecikmenin giderilerek, hekimlerin atamalarının bir an önce yapılması istendi.

71. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü atama sonuçlarının 30 Ekim 2016 tarihinde belli olmasına karşın, kuraya katılan hekimlerin göreve başlatılmadıklarına dikkat çekilen yazıda, gecikmenin 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" düzenlemesinden kaynaklandığının anlaşıldığı belirtildi.

Yazıda, hekimlerin özel mevzuatta belirtilen gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışmadıkları, dolayısıyla herhangi bir güvenlik soruşturmasına tabi tutulmalarına gerek bulunmadığının açık olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yaşanan mağduriyetlerin en aza indirilebilmesi için, Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ataması yapılan hekimlerin ivedilikle görevlerine başlamalarının sağlanması talep edildi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.