Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nca düzenlenen VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, 21-23 Şubat 2020 tarihinde, İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

“Kadın Emeği ve Sağlık” ana temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, kapitalizmin krizi ile derinleşen kadın emeği karşıtı politikaların cinsiyet, “kapitalizm, ataerki ve sağlıkta kadın emeği” ekseninde, multidisipliner bir yaklaşımla, çok yönlü olarak ele alınması amaçlanıyor.

Kongre programı için tıklayınız.