Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
2 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
3 Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi ile asistan hekim sorunları görüşüldü 15.12.2017
4 ”İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” paneli düzenlendi 13.12.2017
5 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
6 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
7 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
8 DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi 05.12.2017
9 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
10 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
11 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
12 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
13 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
14 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
15 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
16 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
17 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
18 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
19 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
20 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
21 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
22 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
23 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
24 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
25 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
26 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
27 Silahlı çatışmalarla ilgili DTB Tutum Belgesi kabul edildi 23.11.2017
28 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
29 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
30 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
31 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir 21.11.2017
32 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
33 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 20.11.2017
34 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
35 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
36 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
37 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
38 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
39 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
40 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
41 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
42 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 13.11.2017
43 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
44 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
45 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
46 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
47 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 08.11.2017
48 Sağlık Hizmetlerine Erişim üzerine DTB Tutum Belgesi yayımlandı 07.11.2017
49 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
50 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
51 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
52 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
53 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
54 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
55 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
56 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
57 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
58 ’Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi’ kabul edildi 31.10.2017
59 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
60 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
61 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
62 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
63 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
64 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
65 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
66 Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesini güncelledi 23.10.2017
67 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
68 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
69 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
70 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
71 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
72 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
73 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
74 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
75 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
76 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
77 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
78 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
79 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
80 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
81 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
82 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
83 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
84 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
85 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
86 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
87 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
88 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
89 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
90 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
91 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
92 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
93 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
94 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
95 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
96 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
97 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
98 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
99 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
100 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
101 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
102 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
103 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
104 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
105 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
106 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
107 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
108 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
109 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
110 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
111 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
112 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
113 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
114 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
115 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
116 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
117 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
118 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
119 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
120 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Gülmen ve Özakça’nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
121 TTB ve Samsun Tabip Odası’ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
122 TTB Merkez Konseyi Van’da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
123 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
124 Toplum ve Hekim’den ’Korku’ dosyası 07.08.2017
125 AİHM’in Gülmen ve Özakça’nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
126 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
127 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
128 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
129 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin gündeminde 01.08.2017
130 Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri - 2017 01.08.2017
131 TTB’den Muğla’da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
132 Türkiye’de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet’te 28.07.2017
133 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
134 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
135 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
136 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
137 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
138 ATO-TTB: ’Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet’ 19.07.2017
139 TRT Çocuk Dergisi’ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
140 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
141 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
142 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
143 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
144 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
145 TTB, Gülmen ve Özakça’yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
146 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
147 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
148 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
149 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
150 Hekimler Adalet Yürüyüşü’ne katıldı 23.06.2017
151 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
152 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
153 Manisa’daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
154 Türk Tabipleri Birliği’ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
155 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
156 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanı iptal edilmelidir 15.06.2017
157 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
158 TTB Büyük Kongresi’nde OHAL ve KHK’lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
159 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
160 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
161 Balıkesir’de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
162 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
163 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran’da 09.06.2017
164 ATO’dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
165 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
166 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
167 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
168 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
169 TTB’den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
170 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. 05.06.2017
171 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
172 STED’den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
173 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
174 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
175 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
176 Dr. Berilgen’in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır’da protesto edildi 31.05.2017
177 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
178 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
179 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
180 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
181 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2017
182 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
183 SGK Başkan Yardımcısı TTB’yi ziyaret etti 25.05.2017
184 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı 25.05.2017
185 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
186 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
187 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
188 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2017
189 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
190 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
191 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
192 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
193 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
194 Balıkesir’de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
195 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
196 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
197 TTB Heyeti, Konya’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı’yı ziyaret etti 15.05.2017
198 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma’da anıldı 13.05.2017
199 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
200 TTB’nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
201 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
202 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
203 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den CHP’ye ziyaret 08.05.2017
204 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
205 Diyarbakır’da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
206 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz’a ertelendi 08.05.2017
207 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
208 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa’da gerçekleştirildi 04.05.2017
209 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
210 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM’den açıklama talebi 03.05.2017
211 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
212 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
213 HAYIR’ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
214 Çernobil’in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
215 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
216 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
217 Aile hekimlerinden ’ikinci faz’ için uyarılar 25.04.2017
218 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
219 Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı 25.04.2017
220 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
221 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
222 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
223 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
224 Dünya Tabipler Birliği’nden Dr. Serdar Küni’ye destek 20.04.2017
225 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
226 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
227 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
228 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
229 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
230 Dr. Bedri Bilge’yi kaybettik 13.04.2017
231 Dr. Mihriban Yıldırım’ın davasına başlandı 11.04.2017
232 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
233 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK’e başvuru 05.04.2017
234 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır’ı andı 05.04.2017
235 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
236 İdlib’deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
237 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
238 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
239 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
240 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ı anıyoruz 03.04.2017
241 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
242 Dr. Hüseyin Ağır’ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
243 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
244 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB’den kılavuz 30.03.2017
245 Sağlığa Giden Yol Barıştan Geçer 30.03.2017
246 Dr. Hüseyin Ağır’ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
247 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
248 TTB’den YÖK’e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
249 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni’nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
250 Provokasyonlara karşı TMMOB’nin yanındayız 24.03.2017
251 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan’a verildi 24.03.2017
252 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
253 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi 1 Mayıs’a uzatıldı 23.03.2017
254 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
255 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80’i arıtılmıyor! 22.03.2017
256 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
257 Urfa’da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
258 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
259 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
260 Gaziantep’te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
261 ’14 Mart’ta 4 Talep’ TBMM’den duyuruldu 15.03.2017
262 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
263 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 14.03.2017
264 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
265 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
266 Hekim Buluşmaları 11 Mart’ta Muğla’da gerçekleştirildi 13.03.2017
267 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
268 Danıştay’dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
269 ’Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
270 Kocaeli’de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
271 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
272 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
273 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
274 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
275 TTB Merkez Konseyi İzmir’de hekimlerle buluştu 07.03.2017
276 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
277 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
278 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
279 Hekim buluşmaları Hatay’da sürdü 06.03.2017
280 Panel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 06.03.2017
281 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
282 Samsun’da hekimlerle buluşma 03.03.2017
283 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
284 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
285 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
286 TTB Merkez Konseyi Van’da hekimlerle buluştu 02.03.2017
287 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
288 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
289 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
290 Tabip odaları ’5 dakikada muayeneye hayır’ dedi! 28.02.2017
291 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
292 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
293 ’Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli’ yapıldı 23.02.2017
294 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hekimlerle buluşma 22.02.2017
295 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
296 Eskişehir’li hekimler TTB’nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
297 14 Mart programı kapsamında ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
298 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
299 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK’ten para cezası 20.02.2017
300 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
301 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
302 Basın Konseyi’nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
303 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
304 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
305 Bursa Tabip Odası’nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
306 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihraçlar protesto edildi: ’Hocama dokunma!’ 13.02.2017
307 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 13.02.2017
308 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
309 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan referandum açıklaması 09.02.2017
310 Aktan ve Kaptanoğlu’nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
311 Sağlık Bakanlığı’ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
312 10 Ekim Davası’nın ikinci duruşması 6-10 Şubat’ta yapılacak 03.02.2017
313 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
314 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
315 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
316 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
317 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
318 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
319 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
320 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 27.01.2017
321 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
322 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
323 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
324 OHAL SÜRECİNDE İŞTEN ATILAN HEKİMLER: KURUMSAL VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ 19.01.2017
325 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
326 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik 14.01.2017
327 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
328 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
329 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi’ne itiraz 11.01.2017
330 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
331 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
332 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
333 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
334 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
335 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
336 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
337 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
338 Olağanüstü Hâl’de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
339 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
340 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan açıklama 02.01.2017
341 Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
342 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
343 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
344 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
345 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
346 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
347 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 26.12.2016
348 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
349 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
350 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
351 Mahkûmlarda beden aramalarıyla ilgili DTB açıklaması 21.12.2016
352 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne taziye mesajı 21.12.2016
353 TTB’den ’Emekçi Yürüyüşü’ne destek 21.12.2016
354 Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Görünüm 19.12.2016
355 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
356 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
357 Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini güncelledi 14.12.2016
358 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 14.12.2016
359 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
360 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB’den uyarı 13.12.2016
361 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
362 TTB’den uzmanlık derneklerine OHAL’de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
363 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-4 12.12.2016
364 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
365 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
366 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
367 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
368 Akkuyu’da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
369 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge 08.12.2016
370 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
371 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek 07.12.2016
372 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır’da buluştu 06.12.2016
373 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
374 Edebiyat Matineleri - Bursa 06.12.2016
375 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet’e Türkiye’deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
376 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
377 TİCARİLEŞME, SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 06.12.2016
378 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
379 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana’dan... 05.12.2016
380 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
381 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
382 Hekimler ve Halk Sağlığıyla İlgili DTB Açıklaması 02.12.2016
383 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
384 XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 02.12.2016
385 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
386 2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik 01.12.2016
387 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız! 30.11.2016
388 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
389 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
390 Çocuk İstismar ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması 30.11.2016
391 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
392 TTB, Dünya Tabipler Birliği’nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
393 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
394 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
395 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
396 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
397 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
398 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 25.11.2016
399 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
400 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun’da yapıldı. 24.11.2016
401 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
402 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
403 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
404 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
405 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 22.11.2016
406 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
407 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
408 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
409 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
410 GİTO Toplantısı Adana’da yapıldı 18.11.2016
411 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
412 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
413 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
414 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
415 Uludağ Üniversitesi’nde neler oluyor? 17.11.2016
416 DTB fosil yakıtlardan vazgeçilmesini istedi 17.11.2016
417 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
418 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
419 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
420 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir’de yapıldı 15.11.2016
421 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
422 Suriye’de Sağlık Tesislerinin ve Personelinin Korunmasıyla ilgili DTB Kararı 14.11.2016
423 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
424 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
425 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
426 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
427 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
428 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
429 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
430 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin’e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
431 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
432 TTB TÖK’ten KHK’ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
433 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
434 KHK’lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
435 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
436 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
437 ATO ve SES’den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
438 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
439 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
440 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
441 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
442 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
443 TTB’nin göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergesi DTB Genel Kurulu’nda kabul edildi 28.10.2016
444 Musul’daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye’ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
445 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
446 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
447 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
448 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
449 DTB’den ’Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi’ 27.10.2016
450 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
451 Gülhane’nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
452 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu’na katıldı 25.10.2016
453 TTB ve ATO’dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu’ya destek 25.10.2016
454 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak 24.10.2016
455 Sakarya’da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
456 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
457 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM’ye görüş sundu 20.10.2016
458 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
459 Prof. Dr. Bahar Gökler’e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
460 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2016
461 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu’nda 19.10.2016
462 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
463 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı 18.10.2016
464 Dr. Füsun Sayek’i anma toplantısı 18 Ekim’de... 18.10.2016
465 KESK’in 15 Ekim Mitingi’ne TTB’den destek 17.10.2016
466 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim’de Ankara’da... 17.10.2016
467 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
468 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu’nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
469 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel’den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
470 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
471 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
472 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
473 Toplum ve Hekim’in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
474 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
475 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 10.10.2016
476 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
477 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
478 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
479 10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
480 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
481 10 Ekim’i unutmayacağız! 07.10.2016
482 Dr. Benan Koyuncu’ya destek 07.10.2016
483 Dr. Benan Koyuncu’nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
484 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
485 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
486 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
487 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
488 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
489 Adli Tıp Kurumu’na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
490 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara’da yapıldı 29.09.2016
491 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
492 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
493 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
494 Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos’ta yapıldı 27.09.2016
495 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
496 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL’e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
497 KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
498 Tıp Dünyası Gazetesi’nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
499 TTB Merkez Konseyi’nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
500 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
501 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
502 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
503 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
504 Tüm meslektaşlarımızı ’Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları’na bekliyoruz! 07.09.2016
505 Sempozyum: Nefes Alamıyoruz! 07.09.2016
506 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
507 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
508 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
509 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
510 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
511 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
512 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
513 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
514 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
515 Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım’a destek 31.08.2016
516 Vedat Türkali’yi Dünya Barış Günü’nde uğurluyoruz 31.08.2016
517 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
518 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29.08.2016
519 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
520 Sağlık Bakanlığı’nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
521 TTB, İtalya Tabipler Birliği’ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
522 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
523 Mardin Midyat’ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
524 TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
525 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
526 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi 22.08.2016
527 TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
528 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
529 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
530 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
531 ’Varlık Fonu Yasa Tasarısı’nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
532 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
533 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
534 Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
535 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan CHP’ye ziyaret 09.08.2016
536 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
537 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
538 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
539 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
540 Prof. Dr. Yaman Örs’ü kaybettik... 05.08.2016
541 Mardin’de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
542 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
543 Toplum ve Hekim’den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
544 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
545 Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
546 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
547 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
548 CHP Heyeti TTB’yi Ziyaret Etti 22.07.2016
549 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
550 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
551 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
552 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
553 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
554 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
555 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
556 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
557 Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
558 Soruyoruz: Başbakan’ın Ülkesinin ’Acil’ Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
559 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
560 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
561 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
562 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
563 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası’nı konuşuyor 01.07.2016
564 TTB’den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’ne ’Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
565 TTB ve uzmanlık derneklerinden ’tütün kontrolü’ hakkında açıklama 30.06.2016
566 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye taziye mesajı 29.06.2016
567 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
568 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
569 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
570 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
571 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
572 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı’na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
573 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
574 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
575 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
576 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
577 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
578 ????? ?? ????? ??????? ???????? 20.06.2016
579 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
580 TTB’den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
581 Dr. İlhan Diken Diyarbakır’da anıldı 20.06.2016
582 Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
583 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
584 Orlando’da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
585 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
586 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
587 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
588 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran’da 09.06.2016
589 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
590 Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, ’Akademik ve Mesleki Yeterliliği’nin Adalet Bakanlığı’nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
591 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
592 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
593 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
594 BM Güvenlik Konseyi’nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
595 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
596 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü’nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül’e verildi 03.06.2016
597 RTÜK’ten TTB’ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
598 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
599 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
600 TMMOB’ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
601 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs’ta yapıldı 31.05.2016
602 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen’e ziyaret 30.05.2016
603 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı 30.05.2016
604 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
605 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
606 TTB Edebiyat Matineleri - Manisa 26.05.2016
607 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
608 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 25.05.2016
609 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
610 TTB’den KESK’in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
611 Kamil Furtun’u Anıyoruz... 25.05.2016
612 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta 24.05.2016
613 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı 24.05.2016
614 Suriye’de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
615 TTB 67. Büyük Kongresi 23.05.2016
616 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
617 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
618 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
619 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2016
620 Aile hekimliğinde 1,5. basamak sağlık hizmeti tutar mı? 18.05.2016
621 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
622 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
623 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
624 Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da? 13.05.2016
625 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
626 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
627 ÖSYM’den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
628 ’Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları’ paneli 12.05.2016
629 TTB ve MSF’den ’Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi’ etkinliği 12.05.2016
630 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
631 TUS ve Zorunlu Hizmet Anketi 11.05.2016
632 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
633 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana’da ’Barış Anıtı’ 11.05.2016
634 Psikososyal Dayanışma Ağı’dan açıklama 11.05.2016
635 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne’de gerçekleştirildi 10.05.2016
636 TTB’den Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya destek 10.05.2016
637 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
638 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
639 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
640 Göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergemiz Dünya Tabipler Birliği Konsey Kararı olarak kabul edildi 09.05.2016
641 TTB ve MSF’den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
642 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 06.05.2016
643 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
644 Çanakkale’de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
645 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 06.05.2016
646 TTB’den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
647 Çanakkale’de hekime şiddet 05.05.2016
648 TTB’den Britanya Tabipler Birliği’ne destek mektubu 04.05.2016
649 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
650 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
651 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
652 TTB, Letonya’da ’Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi’ konfrenasına katıldı 03.05.2016
653 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM’ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
654 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’ndan İngiltere’deki hekim direnişine destek 02.05.2016
655 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
656 Bursa Tabip Odası’ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
657 Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı 27.04.2016
658 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
659 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs’ta Bakırköy’de buluşuyoruz 26.04.2016
660 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi’nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
661 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
662 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
663 TTB İstihdam Paketi için TBMM’deydi 22.04.2016
664 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
665 TTB Karaman’da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
666 TTB ’’yaşam alanlarını savunan’’ Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
667 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
668 KVK Kanunu Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı 20.04.2016
669 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
670 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
671 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
672 ’TTB Ne Yaptı?’ broşürü hazırlandı 15.04.2016
673 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
674 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
675 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
676 Ankara Katliamı’nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
677 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
678 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
679 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
680 Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
681 Tüm Türkiye’den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
682 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, ’Torunlar Katliamı’ davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
683 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
684 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 07.04.2016
685 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti ’Yenin’! 07.04.2016
686 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
687 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
688 Antalya Tabip Odası’ndan ’Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi’ kitapçığı 06.04.2016
689 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
690 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
691 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
692 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 04.04.2016
693 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
694 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
695 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
696 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
697 TTB’den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
698 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
699 TTB Başkanı Dr. Sürenkök’ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
700 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
701 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
702 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay’da görüşme yaptı 29.03.2016
703 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
704 TTB ve DTB’den Mülteci Anlaşması Konusunda Uyarı 29.03.2016
705 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
706 Eskişehir’de ’Güvencesizleştirme’ paneli 28.03.2016
707 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
708 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
709 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi’ye 28.03.2016
710 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
711 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
712 Mardin’de 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
713 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
714 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
715 Tekirdağ’da ’Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri’ paneli yapıldı 20.03.2016
716 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
717 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
718 TTB’den ’İcapçılık Yükümlülüğü’ raporu 18.03.2016
719 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
720 TTB’den 10 Ekim raporu 18.03.2016
721 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
722 Tekirdağ’da hekimlerle buluşma 16.03.2016
723 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
724 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
725 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
726 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa’da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
727 Samsun’da ’Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet’ tartışıldı 14.03.2016
728 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
729 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
730 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
731 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart’ta 11.03.2016
732 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
733 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
734 ’Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı’ sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
735 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
736 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
737 ASM’lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
738 Ankara Katliamı’nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
739 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
740 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre’de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
741 Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB’nin yanıtı 08.03.2016
742 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği’nde değişiklik 08.03.2016
743 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
744 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
745 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
746 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
747 TTB’den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
748 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
749 TTB Heyeti Artvin Cerattepe’de incelemelerde bulundu 04.03.2016
750 TTB’den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
751 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 04.03.2016
752 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
753 TTB’den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
754 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
755 TTB’den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
756 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
757 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
758 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan ’Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı’ konferansı 26.02.2016
759 ASM’lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
760 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
761 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
762 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
763 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
764 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
765 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
766 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
767 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
768 EI ve ETUCE temsilcileri TTB’yi ziyaret etti 18.02.2016
769 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
770 ’İletişim Kiti - İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ raporu yayımlandı 18.02.2016
771 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
772 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
773 TTB Edebiyat Matineleri 17.02.2016
774 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
775 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
776 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
777 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
778 TTB, Diyarbakır’ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM’lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
779 TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
780 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
781 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
782 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
783 Türkiye’de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
784 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
785 Ankara Katliamı’nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
786 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
787 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
788 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
789 Mardin’de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
790 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
791 Aile Hekimleri Bursa’da Buluşuyor 05.02.2016
792 TTB ve İTO’dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
793 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
794 Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
795 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
796 TTB GYK toplandı 31.01.2016
797 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
798 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
799 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
800 TTB’den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
801 TTB’den AFAD ziyareti 28.01.2016
802 Adalet ve Demokrasi Haftası’nda TTB ve ATO’dan ’Sağlıkta Muhafazakârlaşma’ başlıklı panel 27.01.2016
803 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM’ye ziyaret 27.01.2016
804 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na mektup 27.01.2016
805 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
806 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu’yu ziyaret etti 27.01.2016
807 TTB Aile Hekimliği Kolu’nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
808 Hükümet’i ve Sağlık Bakanlığı’nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
809 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
810 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
811 Atina Tabip Odası Başkanı’ndan TTB’ye ziyaret 22.01.2016
812 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
813 TTB Edebiyat Matineleri 21.01.2016
814 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
815 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Kocaeli’deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
816 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016
817 TTB ve DRD’den ’Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak’ işbirliği 21.01.2016
818 Kilis’te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
819 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
820 Sultanahmet Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
821 Malatya’da Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
822 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
823 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
824 Güney İlleri Tabip Odaları Adana’da toplandı 18.01.2016
825 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
826 SGK, Hastanelere Yaptığı ’Haksız Ödemeler’ den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
827 TTB Aile Hekimliği Kolu ’ASM’ler Karakola Dönüşmesin’ çağrısı yaptı 15.01.2016
828 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
829 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
830 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
831 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
832 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
833 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye teşekkür mektubu 14.01.2016
834 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
835 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
836 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
837 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
838 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
839 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
840 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
841 İstanbul’da ’Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet’ başladı 12.01.2016
842 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
843 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği günleri 25-27 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi 11.01.2016
844 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
845 Dünya Tabipleri Birliği’nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
846 TTB Heyeti Silivri’de... 10.01.2016
847 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum’daydı... 08.01.2016
848 Dr. Tuncay Çeliker’in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
849 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
850 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
851 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır’dan seslendi 04.01.2016
852 TTB Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
853 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
854 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
855 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
856 Antalya TÖK’ten ’Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet’ paneli 03.01.2016
857 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015
858 Açlık Grevleri 01.10.2012