Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 WMA ve CPME temsilcilerinden TTB’ye destek açıklaması: TTB’nin açıklamasının arkasındayız! 20.03.2019
2 TTB Davası 3 Mayıs’a ertelendi 20.03.2019
3 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
4 Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul’da gerçekleştirildi... Yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz! 18.03.2019
5 Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Temsilcileri’nden Panel: ”Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” 18.03.2019
6 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
7 14 Mart Haftası etkinlikleri… Bursa’da “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansı 16.03.2019
8 Toplum ve Hekim’den Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği dosyası 15.03.2019
9 Irkçı Saldırıyı Lanetliyoruz 15.03.2019
10 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden eş zamanlı Hekim Yürüyüşü 14.03.2019
11 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart mesajı 13.03.2019
12 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
13 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri… Tekirdağ’da Tıp Haftası etkinlikleri başladı 13.03.2019
14 14 Mart Haftası etkinlikleri… Karadeniz Tabip Odaları’ndan Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet 12.03.2019
15 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
16 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
17 14 Mart Haftası etkinlikleri… 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı 11.03.2019
18 14 Mart Haftası etkinlikleri… Balıkesir’de Tıbbiyeli Hikmet anıldı 11.03.2019
19 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
20 “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” Hakkında Yazılı Görüş Raporu 07.03.2019
21 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
22 Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlere baskıya tepki 06.03.2019
23 Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı Mersin’de yapıldı 04.03.2019
24 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
25 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 27.02.2019
26 14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi 23.02.2019
27 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
28 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
29 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 11.02.2019
30 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
31 Sağlık Torba Yasası’nın çeşitli maddelerinin iptali için AYM’ye başvuruldu 08.02.2019
32 YDUS başvuru tarihinden sonra yapılan hukuki değişikliklerin, sınava girenleri kapsamadığı açıklanmalıdır! 05.02.2019
33 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Beyaz Kod verilerini istedi 05.02.2019
34 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
35 TTB’den Ulusal Beslenme Konseyi’ne katkı teklifi 04.02.2019
36 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
37 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
38 Şükrü Erbaş’ın konuk olduğu TTB Edebiyat Matinelerinin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirildi 30.01.2019
39 Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisi yer alacak 29.01.2019
40 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
41 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu” dersi 25.01.2019
42 TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu kitabı yayımlandı 24.01.2019
43 Şehir hastanelerinin Türkiye’deki durumu Dünya Tabipler Birliği dergisinde yer aldı 22.01.2019
44 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
45 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
46 Nüfusun tamamına sağlıklı şebeke suyu sağlanmalıdır 15.01.2019
47 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
48 Yan Dal Uzmanlık Sınavı Bilgi Notu 11.01.2019
49 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
50 Toplum ve Hekim’in yeni sayısı yayımlandı 08.01.2019
51 TTB-HUV katsayısı özel sektördeki sağlık hizmetlerinde ve hekim ücretlerinde dikkate alınmalıdır 08.01.2019
52 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
53 Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır 04.01.2019
54 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
55 2018 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 03.01.2019
56 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni İstanbul’da yapıldı 02.01.2019
57 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
58 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 30.12.2018
59 İyi hekimlikten ve barış talebimizden vazgeçmeyeceğiz! 28.12.2018
60 TTB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Genel Kurulu’na katıldı 26.12.2018
61 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 26.12.2018
62 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarını kınadı 21.12.2018
63 Dünya Tabipler Birliği (DTB), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarının kendilerinde şok etkisi yarattığını açıkladı 21.12.2018
64 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
65 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
66 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 17.12.2018
67 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
68 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı yapıldı 17.12.2018
69 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
70 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
71 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
72 TTB Heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü 12.12.2018
73 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 11.12.2018
74 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
75 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
76 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
77 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
78 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
79 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
80 TTB Biyoetik, Medikal Etik ve Sağlık Hukuku Konferansı’na katıldı 05.12.2018
81 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
82 Taksim Dayanışması: GEZİ ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır! 04.12.2018
83 Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama 03.12.2018
84 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
85 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
86 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
87 TTB GYK Sonuç Bildirgesi açıklandı 30.11.2018
88 Diyarbakır’da Hekimlerle Buluşma 29.11.2018
89 Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40 Yıl Etkinlikleri gerçekleştirildi 29.11.2018
90 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Refik Durbaş’ın 28.11.2018
91 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
92 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 24.11.2018
93 TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Zonguldak’taki maden kazasıyla ilgili ön inceleme raporu 23.11.2018
94 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
95 Sağlıkta Mobbing, Mobbingde Sağlık Sempozyumu gerçekleştirildi 19.11.2018
96 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
97 Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor? 16.11.2018
98 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı 16.11.2018
99 1. Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı Cenevre’de gerçekleştirildi 15.11.2018
100 Eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı sağlık meslek örgütlerince düzenlenen kampanyada toplanan imzalar TBMM’ye teslim edildi 15.11.2018
101 30. Gezici Eğitim Semineri Trakya’da gerçekleştirildi 15.11.2018
102 TTB, hekimlerin insan olarak haklarının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu 14.11.2018
103 Mesleğimize ve çalışma hakkımıza sahip çıkıyoruz! 14.11.2018
104 UEMO’dan TTB’ye destek mesajı 14.11.2018
105 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
106 TTB Merkez Konseyi ve 60 Tabip Odası’ndan milletvekillerine mektup: Hekimler 5. maddeyi istemiyor! 13.11.2018
107 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
108 Eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez! 12.11.2018
109 Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü 12.11.2018
110 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
111 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2018
112 Dünya Tabipler Birliği’nden 5. madde açıklaması: Utanç verici! 08.11.2018
113 11 Kasım Pazar günü, saat 13.00’de, Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz! 08.11.2018
114 Hekimlerin çalışma hakkını gasp eden düzenlemeye DTB ve CPME’den tepki 08.11.2018
115 “Sağlık Torba Yasası”nda 5. madde görüşmelerine tekrar başlandı 07.11.2018
116 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
117 Dünya Tabipler Birliği ‘Sağlık Torba Yasası’ ile ilgili gelişmeleri izliyor 06.11.2018
118 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 06.11.2018
119 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
120 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
121 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 02.11.2018
122 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu 31.10.2018
123 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
124 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 30.10.2018
125 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 28.10.2018
126 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
127 TTB Merkez Konseyi’nin Sağlıkta Şiddet Yasası’na ilişkin TBMM temasları sürüyor 28.10.2018
128 KESK’in yanındayız 27.10.2018
129 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu yapıldı 24.10.2018
130 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
131 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den Flormar işçilerine destek ziyareti 24.10.2018
132 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
133 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız! 23.10.2018
134 Yeni dönem Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 22.10.2018
135 TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü 19.10.2018
136 TTB’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisi TBMM Başkanlığı’na sunuldu 18.10.2018
137 Sağlıkta şiddete karşı mücadeleye devam 18.10.2018
138 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi 18.10.2018
139 TTB Heyeti, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü 17.10.2018
140 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
141 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2018
142 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı 16.10.2018
143 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 16.10.2018
144 TTB, Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’na katıldı 15.10.2018
145 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
146 Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası için Türkiye çapında nöbet eylemlerine başladı 11.10.2018
147 Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası’nı İstiyoruz; Hemen Şimdi! 09.10.2018
148 TTB, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istedi 09.10.2018
149 TTB Merkez Konseyi sağlıkta şiddete yönelik eylem planını açıkladı 06.10.2018
150 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
151 Başka acılar yaşamak istemiyoruz! 05.10.2018
152 TTB Merkez Konseyi Sağlıkta Şiddet Yasası için TBMM’de… 04.10.2018
153 TTB Merkez Konseyi TBMM’de… 04.10.2018
154 Hekimler sağlık alanında şiddete isyan ediyor: Kaçımızın ölmesini bekliyorsunuz? 03.10.2018
155 Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz 02.10.2018
156 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
157 Şair Arjen Ari Onur Ödülü TTB’ye Verildi 01.10.2018
158 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
159 TTB Etik Kurulu ”Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı”na ilişkin görüşünü açıkladı 24.09.2018
160 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi 22.09.2018
161 Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen hastane yöneticilerinin yargılandığı dava başladı 20.09.2018
162 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
163 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 20.09.2018
164 Bölge Tabip Odaları Toplantıları başladı 20.09.2018
165 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
166 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
167 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
168 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
169 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
170 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
171 TTB Merkez Konseyi Meclis Başkanı Yıldırım’dan randevu istedi 11.09.2018
172 TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu 11.09.2018
173 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
174 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
175 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
176 “Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı 30.08.2018
177 Füsun Sayek etkinlikleri kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu TTB oturumu gerçekleştirildi 30.08.2018
178 ​30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 29.08.2018
179 Hastanelerde kimsenin can güvenliği yok 29.08.2018
180 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
181 Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 28.08.2018
182 MWIA, Türkiye’de hekimlere karşı yürütülen kampanyaya son verilmesi talebini destekliyor 25.08.2018
183 Tercan’da 5 ölüm: Bireysel silahlanma gecikmeksizin kontrol altına alınmalıdır! 18.08.2018
184 17 Ağustos 1999’u unutmayacağız! 17.08.2018
185 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
186 ‘Göç’ Sayısı Çıktı! 14.08.2018
187 TTB, Sağlık Alanında Yaşanan Şiddet İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na ilettiği Randevu Talebine Yanıt Bekliyor! 13.08.2018
188 Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ye destek 10.08.2018
189 Dünya Tabipler Birliği’nden TTB’ye destek 10.08.2018
190 KESK-DİSK-TMMOB-TTB’den CHP’ye Ziyaret 10.08.2018
191 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
192 İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB’ye Verilmelidir 08.08.2018
193 Ege Bölgesi Tabip Odaları’ndan Medyaya Çağrı: Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Özendiren Yayınlardan Vazgeçin! 07.08.2018
194 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edildi 07.08.2018
195 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
196 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
197 Yaşamı Savunmaya Devam Etmeliyiz 01.08.2018
198 TTB Giresun’da açıklama yaptı: Hekimlerin Hastayı Görmeden İlaç Yazması Suçtur! 01.08.2018
199 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın’ı Kaybettik 01.08.2018
200 TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı 30.07.2018
201 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
202 Giresun’da Yaşanan Üzücü Olay Hakkında Kamuoyu Duyurusu 29.07.2018
203 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
204 Sağlıkta Şiddete Karşı TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da Buluşuyor 27.07.2018
205 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
206 Aile Hekimlerinin Bedelli Askerlikle İlgili İzin Sorunları Çözülüyor 27.07.2018
207 Torba Yasa Neler Getiriyor? 27.07.2018
208 TTB’den Tabip Odalarına Teşekkür… Mücadeleye ve Dayanışmaya Devam! 27.07.2018
209 Özel Hekimlik Kolu Olağan Genel Toplantısı Yapıldı 25.07.2018
210 TTB’den Yunanistan Tabipler Birliği’ne ‘Geçmiş Olsun’ Mesajı 25.07.2018
211 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
212 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
213 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
214 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Özgürlüğüne Kavuştu! 19.07.2018
215 CPME, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Cumhurbaşkanı’na mektup gönderdi 19.07.2018
216 ‘Hamzaoğlu’ Okuma Tiyatrosu Ankara’da Sahnelendi 19.07.2018
217 TTB’den Tüm Hekimlere Çağrı! 19.07.2018
218 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuru Süresi Uzatıldı 18.07.2018
219 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
220 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
221 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
222 Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve Ahmet Şık’tan TTB Toplum Hekim Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu İçin Özgürlük Çağrısı 16.07.2018
223 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
224 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya serbest bırakıldı 11.07.2018
225 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya Serbest Bırakılsın 11.07.2018
226 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
227 Soma Davası’nda karar duruşması ertelendi 09.07.2018
228 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
229 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
230 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
231 Türk Dişhekimleri Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 05.07.2018
232 TTB’den Türk Eczacılar Birliği’ne Dayanışma Mesajı 04.07.2018
233 KESK Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
234 ÖDP Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
235 ”Süresiz Sağlık Kurulu” Raporu Hakkında Sağlık Bakanlığı Kamuoyunu Aydınlatmalıdır! 03.07.2018
236 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
237 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
238 2018-2020 TTB Merkez Konseyi görevi devraldı 29.06.2018
239 Mülkiyeliler Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 26.06.2018
240 Keyfi uygulamalar son bulsun! 24.06.2018
241 Önce insan, önce güven 24.06.2018
242 TTB Heyeti Şanlıurfa ve Suruç’ta İncelemelerde Bulundu 23.06.2018
243 Sağlıkta Şiddete Karşı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Görev Etkinliği’ Yapıldı 22.06.2018
244 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
245 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 22.06.2018
246 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB Merkez Konseyi’ne ziyaret 21.06.2018
247 Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri kitabı çıktı 21.06.2018
248 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
249 Ege Üniversitesi’ni güvenlik önlemlerini yeterli hale getirmeye, yasa yapıcıları Sağlıkta Şiddet Yasası önerimizi yasalaştırmaya çağırıyoruz! 19.06.2018
250 TTB, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya FTR Hastanesi’ne ilişkin ÇSED araştırması kapsamındaki görüşünü firmaya iletti 19.06.2018
251 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jüri üyeleri belirlendi 19.06.2018
252 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 18.06.2018
253 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
254 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
255 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
256 Hastanelerin güvenliği sağlansın 14.06.2018
257 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
258 TTB 69. Büyük Kongresi tamamlandı 11.06.2018
259 TTB 69. Büyük Kongresi başladı 08.06.2018
260 Hava kirliliği sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor 05.06.2018
261 TTB’ye Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü 04.06.2018
262 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
263 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
264 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
265 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
266 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
267 Toplum ve Hekim’den “Aşı Karşıtlığı” sayısı 29.05.2018
268 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
269 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
270 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
271 Acil Ambulans Hizmetlerinin Sunumu Engellenerek İnsan Yaşamı Tehlikeye Atılamaz! 27.05.2018
272 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TTB’yi ziyaret etti 26.05.2018
273 Sevinç Özgüner Anma ve Ödül Töreni yapıldı 25.05.2018
274 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” yapıldı 21.05.2018
275 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
276 Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez 18.05.2018
277 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
278 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
279 Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz! 12.05.2018
280 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi uzatıldı 11.05.2018
281 Şişli Etfal EAH taşınmasın, yerinde dönüşsün 10.05.2018
282 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
283 Bölünme kararına itirazlar büyüyor: İstanbul Üniversitesi’nde açık hava dersi 08.05.2018
284 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
285 Daha ne bekliyorsunuz! Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! 03.05.2018
286 TBMM’ye sesleniyoruz: Tasarıyı geri çekin! 02.05.2018
287 TTB, Dünya Tabipler Birliği Konsey toplantısına katıldı 02.05.2018
288 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
289 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Dayanışma Ödülü TTB’ye verildi 27.04.2018
290 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
291 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
292 Yok edilmek istenen İstanbul Üniversitesi’dir! Birlikte durduralım! 24.04.2018
293 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! 22.04.2018
294 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
295 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurul toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi 17.04.2018
296 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz. Bu şiddet sona ERSİN! 17.04.2018
297 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2018 başvuru dönemi başlıyor 16.04.2018
298 Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli 15.04.2018
299 Toplum ve Hekim’den yeni sayı! 13.04.2018
300 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
301 Güzel günler için 1 Mayıs’a! 10.04.2018
302 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
303 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
304 Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor 28.03.2018
305 ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi uyarıyor, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı destekliyor 23.03.2018
306 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için çağrı 23.03.2018
307 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı 21.03.2018
308 Dr. Mehmet Şerif Demir serbest bırakılmalıdır! 21.03.2018
309 Adana Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” paneli 20.03.2018
310 Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandı 20.03.2018
311 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
312 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz! 19.03.2018
313 40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayı 19.03.2018
314 İyi hekimliği savunmakta kararlıyız! 19.03.2018
315 Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödül 19.03.2018
316 Dr. Ata Soyer’i anıyoruz 18.03.2018
317 Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalar 16.03.2018
318 Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı 15.03.2018
319 14 Mart’ta 4 acil talep! 15.03.2018
320 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2018
321 Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu 12.03.2018
322 11 Mart’ta Ankara’dayız! 08.03.2018
323 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
324 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
325 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
326 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
327 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
328 Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir! 06.03.2018
329 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
330 Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri Raporu açıklandı 05.03.2018
331 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
332 Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimler görevlerine başlatılmalıdır! 03.03.2018
333 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı yapıldı 03.03.2018
334 TTB, e-Nabız sisteminde hekimlerin puanlanması uygulamasının kaldırılmasını istedi 27.02.2018
335 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
336 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
337 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 23.02.2018
338 14 Mart Etkinlik Programını başlatan TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 19.02.2018
339 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
340 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
341 Adana Tabip Odası ile Adana’daki sendika ve meslek örgütlerinden açıklama: Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmelidir! 13.02.2018
342 TTB Merkez Konseyi üyeleri görevlerine iade edilmelidir! 13.02.2018
343 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
344 The Lancet, TTB’nin ”barış istediği için gözaltına alındığını” yazdı 12.02.2018
345 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
346 Yaşlılık, yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemidir! 12.02.2018
347 Acil sağlık hizmetleri ”ulaşılabilir” olmaktan çıkartılıyor! 12.02.2018
348 “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı 12.02.2018
349 Ege Bölge Tabip Odalarından ortak bildiri: Odalarımıza ve birliğimize sahip çıkıyoruz! 12.02.2018
350 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler 12.02.2018
351 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır 10.02.2018
352 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
353 TTB Merkez Konseyi’nden açıklama 07.02.2018
354 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı 05.02.2018
355 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
356 Noam Chomsky: TTB’yi korumak için her türlü önlem alınmalı! 05.02.2018
357 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 04.02.2018
358 TTB Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltılar Lancet ve BMJ’de 03.02.2018
359 Adıyaman, Gökalp ve Horasan serbest bırakıldı 03.02.2018
360 35 Tabip Odası’ndan ortak talep: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 02.02.2018
361 Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden hükümete kınama, TTB’ye destek yağıyor 02.02.2018
362 Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup 02.02.2018
363 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 01.02.2018
364 TTB’ye yurt içinde büyük destek 01.02.2018
365 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın! 31.01.2018
366 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı 31.01.2018
367 Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama: ”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz” 31.01.2018
368 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
369 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
370 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
371 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
372 Bilimsel özerklik, liyakat ve nesnellik olmadan akademi olmaz... 24.01.2018
373 Savaş bir halk sağlığı sorunudur! 24.01.2018
374 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
375 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
376 TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
377 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimlerine devam ediyor 19.01.2018
378 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosu 17.01.2018
379 İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldü 17.01.2018
380 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 15.01.2018
381 Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendi 15.01.2018
382 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
383 TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti 12.01.2018
384 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
385 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
386 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
387 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
388 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
389 DTB’nin Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi güncellendi 02.01.2018
390 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 29.12.2017
391 Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidir 27.12.2017
392 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
393 ​Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 25.12.2017
394 TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu 25.12.2017
395 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
396 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.12.2017
397 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaret 21.12.2017
398 TTB STED Fotoğraf Yarışması – 2017 için son başvuru tarihi 31 Ocak 21.12.2017
399 Mardin’de Şehir Hastaneleri Paneli yapıldı 21.12.2017
400 TTB, 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına katıldı 21.12.2017
401 Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 20.12.2017
402 ​TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 21 Aralık’ta 19.12.2017
403 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 19.12.2017
404 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
405 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
406 Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi ile asistan hekim sorunları görüşüldü 15.12.2017
407 ”İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” paneli düzenlendi 13.12.2017
408 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
409 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
410 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
411 DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi 05.12.2017
412 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
413 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
414 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
415 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
416 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
417 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
418 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
419 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
420 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
421 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
422 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
423 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
424 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
425 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
426 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
427 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
428 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
429 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
430 Silahlı çatışmalarla ilgili DTB Tutum Belgesi kabul edildi 23.11.2017
431 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
432 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
433 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
434 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir 21.11.2017
435 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
436 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 20.11.2017
437 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
438 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
439 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
440 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
441 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
442 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
443 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
444 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
445 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 13.11.2017
446 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
447 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
448 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
449 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
450 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 08.11.2017
451 Sağlık Hizmetlerine Erişim üzerine DTB Tutum Belgesi yayımlandı 07.11.2017
452 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
453 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
454 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
455 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
456 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
457 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
458 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
459 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
460 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
461 ’Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi’ kabul edildi 31.10.2017
462 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
463 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
464 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
465 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
466 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
467 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
468 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
469 Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesini güncelledi 23.10.2017
470 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
471 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
472 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
473 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
474 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
475 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
476 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
477 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
478 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
479 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
480 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
481 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
482 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
483 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
484 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
485 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
486 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
487 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
488 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
489 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
490 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
491 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
492 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
493 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
494 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
495 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
496 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
497 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
498 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
499 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
500 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
501 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
502 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
503 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
504 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
505 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
506 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
507 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
508 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
509 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
510 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
511 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
512 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
513 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
514 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
515 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
516 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
517 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
518 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
519 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
520 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
521 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
522 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
523 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Gülmen ve Özakça’nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
524 TTB ve Samsun Tabip Odası’ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
525 TTB Merkez Konseyi Van’da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
526 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
527 Toplum ve Hekim’den ’Korku’ dosyası 07.08.2017
528 AİHM’in Gülmen ve Özakça’nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
529 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
530 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
531 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
532 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin gündeminde 01.08.2017
533 Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri - 2017 01.08.2017
534 TTB’den Muğla’da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
535 Türkiye’de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet’te 28.07.2017
536 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
537 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
538 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
539 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
540 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
541 ATO-TTB: ’Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet’ 19.07.2017
542 TRT Çocuk Dergisi’ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
543 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
544 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
545 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
546 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
547 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
548 TTB, Gülmen ve Özakça’yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
549 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
550 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
551 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
552 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
553 Hekimler Adalet Yürüyüşü’ne katıldı 23.06.2017
554 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
555 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
556 Manisa’daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
557 Türk Tabipleri Birliği’ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
558 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
559 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanı iptal edilmelidir 15.06.2017
560 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
561 TTB Büyük Kongresi’nde OHAL ve KHK’lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
562 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
563 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
564 Balıkesir’de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
565 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
566 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran’da 09.06.2017
567 ATO’dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
568 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
569 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
570 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
571 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
572 TTB’den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
573 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. 05.06.2017
574 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
575 STED’den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
576 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
577 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
578 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
579 Dr. Berilgen’in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır’da protesto edildi 31.05.2017
580 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
581 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
582 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
583 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
584 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2017
585 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
586 SGK Başkan Yardımcısı TTB’yi ziyaret etti 25.05.2017
587 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı 25.05.2017
588 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
589 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
590 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
591 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2017
592 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
593 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
594 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
595 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
596 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
597 Balıkesir’de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
598 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
599 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
600 TTB Heyeti, Konya’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı’yı ziyaret etti 15.05.2017
601 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma’da anıldı 13.05.2017
602 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
603 TTB’nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
604 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
605 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
606 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den CHP’ye ziyaret 08.05.2017
607 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
608 Diyarbakır’da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
609 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz’a ertelendi 08.05.2017
610 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
611 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa’da gerçekleştirildi 04.05.2017
612 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
613 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM’den açıklama talebi 03.05.2017
614 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
615 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
616 HAYIR’ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
617 Çernobil’in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
618 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
619 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
620 Aile hekimlerinden ’ikinci faz’ için uyarılar 25.04.2017
621 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
622 Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı 25.04.2017
623 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
624 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
625 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
626 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
627 Dünya Tabipler Birliği’nden Dr. Serdar Küni’ye destek 20.04.2017
628 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
629 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
630 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
631 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
632 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
633 Dr. Bedri Bilge’yi kaybettik 13.04.2017
634 Dr. Mihriban Yıldırım’ın davasına başlandı 11.04.2017
635 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
636 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK’e başvuru 05.04.2017
637 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır’ı andı 05.04.2017
638 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
639 İdlib’deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
640 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
641 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
642 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
643 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ı anıyoruz 03.04.2017
644 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
645 Dr. Hüseyin Ağır’ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
646 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
647 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB’den kılavuz 30.03.2017
648 Sağlığa Giden Yol Barıştan Geçer 30.03.2017
649 Dr. Hüseyin Ağır’ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
650 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
651 TTB’den YÖK’e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
652 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni’nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
653 Provokasyonlara karşı TMMOB’nin yanındayız 24.03.2017
654 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan’a verildi 24.03.2017
655 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
656 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi 1 Mayıs’a uzatıldı 23.03.2017
657 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
658 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80’i arıtılmıyor! 22.03.2017
659 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
660 Urfa’da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
661 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
662 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
663 Gaziantep’te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
664 ’14 Mart’ta 4 Talep’ TBMM’den duyuruldu 15.03.2017
665 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
666 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 14.03.2017
667 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
668 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
669 Hekim Buluşmaları 11 Mart’ta Muğla’da gerçekleştirildi 13.03.2017
670 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
671 Danıştay’dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
672 ’Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
673 Kocaeli’de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
674 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
675 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
676 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
677 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
678 TTB Merkez Konseyi İzmir’de hekimlerle buluştu 07.03.2017
679 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
680 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
681 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
682 Hekim buluşmaları Hatay’da sürdü 06.03.2017
683 Panel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 06.03.2017
684 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
685 Samsun’da hekimlerle buluşma 03.03.2017
686 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
687 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
688 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
689 TTB Merkez Konseyi Van’da hekimlerle buluştu 02.03.2017
690 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
691 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
692 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
693 Tabip odaları ’5 dakikada muayeneye hayır’ dedi! 28.02.2017
694 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
695 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
696 ’Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli’ yapıldı 23.02.2017
697 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hekimlerle buluşma 22.02.2017
698 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
699 Eskişehir’li hekimler TTB’nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
700 14 Mart programı kapsamında ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
701 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
702 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK’ten para cezası 20.02.2017
703 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
704 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
705 Basın Konseyi’nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
706 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
707 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
708 Bursa Tabip Odası’nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
709 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihraçlar protesto edildi: ’Hocama dokunma!’ 13.02.2017
710 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 13.02.2017
711 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
712 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan referandum açıklaması 09.02.2017
713 Aktan ve Kaptanoğlu’nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
714 Sağlık Bakanlığı’ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
715 10 Ekim Davası’nın ikinci duruşması 6-10 Şubat’ta yapılacak 03.02.2017
716 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
717 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
718 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
719 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
720 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
721 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
722 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
723 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 27.01.2017
724 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
725 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
726 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
727 OHAL SÜRECİNDE İŞTEN ATILAN HEKİMLER: KURUMSAL VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ 19.01.2017
728 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
729 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik 14.01.2017
730 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
731 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
732 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi’ne itiraz 11.01.2017
733 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
734 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
735 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
736 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
737 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
738 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
739 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
740 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
741 Olağanüstü Hâl’de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
742 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
743 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan açıklama 02.01.2017
744 Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
745 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
746 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
747 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
748 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
749 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
750 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 26.12.2016
751 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
752 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
753 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
754 Mahkûmlarda beden aramalarıyla ilgili DTB açıklaması 21.12.2016
755 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne taziye mesajı 21.12.2016
756 TTB’den ’Emekçi Yürüyüşü’ne destek 21.12.2016
757 Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Görünüm 19.12.2016
758 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
759 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
760 Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini güncelledi 14.12.2016
761 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 14.12.2016
762 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
763 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB’den uyarı 13.12.2016
764 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
765 TTB’den uzmanlık derneklerine OHAL’de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
766 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-4 12.12.2016
767 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
768 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
769 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
770 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
771 Akkuyu’da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
772 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge 08.12.2016
773 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
774 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek 07.12.2016
775 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır’da buluştu 06.12.2016
776 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
777 Edebiyat Matineleri - Bursa 06.12.2016
778 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet’e Türkiye’deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
779 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
780 TİCARİLEŞME, SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 06.12.2016
781 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
782 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana’dan... 05.12.2016
783 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
784 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
785 Hekimler ve Halk Sağlığıyla İlgili DTB Açıklaması 02.12.2016
786 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
787 XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 02.12.2016
788 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
789 2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik 01.12.2016
790 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız! 30.11.2016
791 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
792 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
793 Çocuk İstismar ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması 30.11.2016
794 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
795 TTB, Dünya Tabipler Birliği’nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
796 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
797 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
798 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
799 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
800 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
801 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 25.11.2016
802 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
803 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun’da yapıldı. 24.11.2016
804 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
805 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
806 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
807 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
808 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 22.11.2016
809 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
810 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
811 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
812 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
813 GİTO Toplantısı Adana’da yapıldı 18.11.2016
814 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
815 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
816 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
817 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
818 Uludağ Üniversitesi’nde neler oluyor? 17.11.2016
819 DTB fosil yakıtlardan vazgeçilmesini istedi 17.11.2016
820 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
821 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
822 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
823 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir’de yapıldı 15.11.2016
824 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
825 Suriye’de Sağlık Tesislerinin ve Personelinin Korunmasıyla ilgili DTB Kararı 14.11.2016
826 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
827 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
828 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
829 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
830 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
831 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
832 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
833 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin’e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
834 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
835 TTB TÖK’ten KHK’ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
836 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
837 KHK’lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
838 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
839 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
840 ATO ve SES’den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
841 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
842 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
843 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
844 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
845 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
846 TTB’nin göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergesi DTB Genel Kurulu’nda kabul edildi 28.10.2016
847 Musul’daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye’ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
848 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
849 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
850 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
851 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
852 DTB’den ’Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi’ 27.10.2016
853 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
854 Gülhane’nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
855 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu’na katıldı 25.10.2016
856 TTB ve ATO’dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu’ya destek 25.10.2016
857 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak 24.10.2016
858 Sakarya’da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
859 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
860 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM’ye görüş sundu 20.10.2016
861 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
862 Prof. Dr. Bahar Gökler’e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
863 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2016
864 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu’nda 19.10.2016
865 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
866 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı 18.10.2016
867 Dr. Füsun Sayek’i anma toplantısı 18 Ekim’de... 18.10.2016
868 KESK’in 15 Ekim Mitingi’ne TTB’den destek 17.10.2016
869 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim’de Ankara’da... 17.10.2016
870 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
871 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu’nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
872 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel’den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
873 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
874 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
875 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
876 Toplum ve Hekim’in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
877 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
878 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 10.10.2016
879 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
880 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
881 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
882 10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
883 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
884 10 Ekim’i unutmayacağız! 07.10.2016
885 Dr. Benan Koyuncu’ya destek 07.10.2016
886 Dr. Benan Koyuncu’nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
887 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
888 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
889 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
890 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
891 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
892 Adli Tıp Kurumu’na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
893 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara’da yapıldı 29.09.2016
894 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
895 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
896 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
897 Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos’ta yapıldı 27.09.2016
898 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
899 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL’e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
900 KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
901 Tıp Dünyası Gazetesi’nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
902 TTB Merkez Konseyi’nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
903 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
904 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
905 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
906 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
907 Tüm meslektaşlarımızı ’Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları’na bekliyoruz! 07.09.2016
908 Sempozyum: Nefes Alamıyoruz! 07.09.2016
909 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
910 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
911 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
912 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
913 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
914 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
915 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
916 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
917 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
918 Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım’a destek 31.08.2016
919 Vedat Türkali’yi Dünya Barış Günü’nde uğurluyoruz 31.08.2016
920 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
921 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29.08.2016
922 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
923 Sağlık Bakanlığı’nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
924 TTB, İtalya Tabipler Birliği’ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
925 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
926 Mardin Midyat’ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
927 TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
928 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
929 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi 22.08.2016
930 TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
931 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
932 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
933 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
934 ’Varlık Fonu Yasa Tasarısı’nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
935 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
936 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
937 Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
938 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan CHP’ye ziyaret 09.08.2016
939 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
940 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
941 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
942 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
943 Prof. Dr. Yaman Örs’ü kaybettik... 05.08.2016
944 Mardin’de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
945 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
946 Toplum ve Hekim’den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
947 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
948 Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
949 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
950 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
951 CHP Heyeti TTB’yi Ziyaret Etti 22.07.2016
952 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
953 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
954 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
955 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
956 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
957 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
958 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
959 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
960 Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
961 Soruyoruz: Başbakan’ın Ülkesinin ’Acil’ Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
962 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
963 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
964 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
965 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
966 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası’nı konuşuyor 01.07.2016
967 TTB’den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’ne ’Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
968 TTB ve uzmanlık derneklerinden ’tütün kontrolü’ hakkında açıklama 30.06.2016
969 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye taziye mesajı 29.06.2016
970 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
971 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
972 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
973 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
974 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
975 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı’na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
976 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
977 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
978 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
979 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
980 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
981 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
982 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
983 TTB’den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
984 Dr. İlhan Diken Diyarbakır’da anıldı 20.06.2016
985 Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
986 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
987 Orlando’da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
988 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
989 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
990 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
991 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran’da 09.06.2016
992 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
993 Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, ’Akademik ve Mesleki Yeterliliği’nin Adalet Bakanlığı’nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
994 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
995 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
996 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
997 BM Güvenlik Konseyi’nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
998 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
999 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü’nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül’e verildi 03.06.2016
1000 RTÜK’ten TTB’ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
1001 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
1002 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
1003 TMMOB’ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
1004 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs’ta yapıldı 31.05.2016
1005 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen’e ziyaret 30.05.2016
1006 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı 30.05.2016
1007 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
1008 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
1009 TTB Edebiyat Matineleri - Manisa 26.05.2016
1010 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
1011 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 25.05.2016
1012 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
1013 TTB’den KESK’in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
1014 Kamil Furtun’u Anıyoruz... 25.05.2016
1015 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta 24.05.2016
1016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı 24.05.2016
1017 Suriye’de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
1018 TTB 67. Büyük Kongresi 23.05.2016
1019 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
1020 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
1021 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
1022 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2016
1023 Aile hekimliğinde 1,5. basamak sağlık hizmeti tutar mı? 18.05.2016
1024 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
1025 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
1026 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
1027 Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da? 13.05.2016
1028 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
1029 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
1030 ÖSYM’den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
1031 ’Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları’ paneli 12.05.2016
1032 TTB ve MSF’den ’Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi’ etkinliği 12.05.2016
1033 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
1034 TUS ve Zorunlu Hizmet Anketi 11.05.2016
1035 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
1036 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana’da ’Barış Anıtı’ 11.05.2016
1037 Psikososyal Dayanışma Ağı’dan açıklama 11.05.2016
1038 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne’de gerçekleştirildi 10.05.2016
1039 TTB’den Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya destek 10.05.2016
1040 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
1041 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
1042 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
1043 Göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergemiz Dünya Tabipler Birliği Konsey Kararı olarak kabul edildi 09.05.2016
1044 TTB ve MSF’den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
1045 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 06.05.2016
1046 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
1047 Çanakkale’de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
1048 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 06.05.2016
1049 TTB’den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
1050 Çanakkale’de hekime şiddet 05.05.2016
1051 TTB’den Britanya Tabipler Birliği’ne destek mektubu 04.05.2016
1052 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
1053 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
1054 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
1055 TTB, Letonya’da ’Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi’ konfrenasına katıldı 03.05.2016
1056 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM’ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
1057 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’ndan İngiltere’deki hekim direnişine destek 02.05.2016
1058 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
1059 Bursa Tabip Odası’ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
1060 Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı 27.04.2016
1061 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
1062 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs’ta Bakırköy’de buluşuyoruz 26.04.2016
1063 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi’nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
1064 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
1065 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
1066 TTB İstihdam Paketi için TBMM’deydi 22.04.2016
1067 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
1068 TTB Karaman’da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
1069 TTB ’’yaşam alanlarını savunan’’ Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
1070 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
1071 KVK Kanunu Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı 20.04.2016
1072 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
1073 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
1074 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
1075 ’TTB Ne Yaptı?’ broşürü hazırlandı 15.04.2016
1076 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
1077 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
1078 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
1079 Ankara Katliamı’nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
1080 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
1081 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
1082 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
1083 Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
1084 Tüm Türkiye’den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
1085 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, ’Torunlar Katliamı’ davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
1086 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
1087 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 07.04.2016
1088 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti ’Yenin’! 07.04.2016
1089 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
1090 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
1091 Antalya Tabip Odası’ndan ’Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi’ kitapçığı 06.04.2016
1092 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
1093 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
1094 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
1095 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 04.04.2016
1096 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
1097 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
1098 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
1099 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
1100 TTB’den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
1101 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
1102 TTB Başkanı Dr. Sürenkök’ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
1103 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
1104 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
1105 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay’da görüşme yaptı 29.03.2016
1106 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
1107 TTB ve DTB’den Mülteci Anlaşması Konusunda Uyarı 29.03.2016
1108 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
1109 Eskişehir’de ’Güvencesizleştirme’ paneli 28.03.2016
1110 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
1111 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
1112 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi’ye 28.03.2016
1113 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
1114 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
1115 Mardin’de 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
1116 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
1117 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
1118 Tekirdağ’da ’Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri’ paneli yapıldı 20.03.2016
1119 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
1120 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
1121 TTB’den ’İcapçılık Yükümlülüğü’ raporu 18.03.2016
1122 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
1123 TTB’den 10 Ekim raporu 18.03.2016
1124 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
1125 Tekirdağ’da hekimlerle buluşma 16.03.2016
1126 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
1127 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
1128 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
1129 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa’da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
1130 Samsun’da ’Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet’ tartışıldı 14.03.2016
1131 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
1132 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
1133 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
1134 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart’ta 11.03.2016
1135 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
1136 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
1137 ’Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı’ sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
1138 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
1139 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
1140 ASM’lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
1141 Ankara Katliamı’nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
1142 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
1143 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre’de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
1144 Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB’nin yanıtı 08.03.2016
1145 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği’nde değişiklik 08.03.2016
1146 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
1147 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
1148 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
1149 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
1150 TTB’den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
1151 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
1152 TTB Heyeti Artvin Cerattepe’de incelemelerde bulundu 04.03.2016
1153 TTB’den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
1154 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 04.03.2016
1155 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
1156 TTB’den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
1157 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
1158 TTB’den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
1159 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
1160 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
1161 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan ’Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı’ konferansı 26.02.2016
1162 ASM’lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
1163 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
1164 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
1165 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
1166 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
1167 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
1168 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
1169 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
1170 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
1171 EI ve ETUCE temsilcileri TTB’yi ziyaret etti 18.02.2016
1172 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
1173 ’İletişim Kiti - İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ raporu yayımlandı 18.02.2016
1174 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
1175 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
1176 TTB Edebiyat Matineleri 17.02.2016
1177 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
1178 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
1179 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
1180 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
1181 TTB, Diyarbakır’ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM’lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
1182 TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
1183 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
1184 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
1185 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
1186 Türkiye’de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
1187 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
1188 Ankara Katliamı’nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
1189 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
1190 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
1191 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
1192 Mardin’de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
1193 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
1194 Aile Hekimleri Bursa’da Buluşuyor 05.02.2016
1195 TTB ve İTO’dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
1196 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
1197 Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
1198 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
1199 TTB GYK toplandı 31.01.2016
1200 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
1201 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
1202 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
1203 TTB’den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
1204 TTB’den AFAD ziyareti 28.01.2016
1205 Adalet ve Demokrasi Haftası’nda TTB ve ATO’dan ’Sağlıkta Muhafazakârlaşma’ başlıklı panel 27.01.2016
1206 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM’ye ziyaret 27.01.2016
1207 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na mektup 27.01.2016
1208 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
1209 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu’yu ziyaret etti 27.01.2016
1210 TTB Aile Hekimliği Kolu’nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
1211 Hükümet’i ve Sağlık Bakanlığı’nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
1212 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
1213 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
1214 Atina Tabip Odası Başkanı’ndan TTB’ye ziyaret 22.01.2016
1215 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
1216 TTB Edebiyat Matineleri 21.01.2016
1217 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
1218 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Kocaeli’deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
1219 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016
1220 TTB ve DRD’den ’Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak’ işbirliği 21.01.2016
1221 Kilis’te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
1222 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
1223 Sultanahmet Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
1224 Malatya’da Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
1225 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
1226 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
1227 Güney İlleri Tabip Odaları Adana’da toplandı 18.01.2016
1228 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
1229 SGK, Hastanelere Yaptığı ’Haksız Ödemeler’ den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
1230 TTB Aile Hekimliği Kolu ’ASM’ler Karakola Dönüşmesin’ çağrısı yaptı 15.01.2016
1231 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
1232 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
1233 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
1234 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
1235 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
1236 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye teşekkür mektubu 14.01.2016
1237 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
1238 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
1239 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
1240 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
1241 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
1242 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
1243 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
1244 İstanbul’da ’Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet’ başladı 12.01.2016
1245 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
1246 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği günleri 25-27 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi 11.01.2016
1247 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
1248 Dünya Tabipleri Birliği’nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
1249 TTB Heyeti Silivri’de... 10.01.2016
1250 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum’daydı... 08.01.2016
1251 Dr. Tuncay Çeliker’in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
1252 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
1253 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
1254 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır’dan seslendi 04.01.2016
1255 TTB Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
1256 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
1257 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
1258 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
1259 Antalya TÖK’ten ’Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet’ paneli 03.01.2016
1260 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
1261 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015
1262 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
1263 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014
1264 Açlık Grevleri 01.10.2012