TTB’den 10 Ekim raporu

Türk Tabipleri Birliği, 10 Ekim Ankara Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ne yönelik saldırının ardından, sağlık hizmetleriyle ile ilgili hekim tanıklıkları, uzman görüşleri ve değerlendirmelerden oluşan bir rapor hazırladı.

Rapor, -hiç istenmese de- bundan sonra benzeri durumlarda sağlık hizmetleri açısından hazırlık ve olay anı ile süreç yönetiminde “olması gereken”e yaklaşan bir beceri gösterilmesine ve 10 Ekim özelinde süren ve sürecek olan hukuki süreçlere sağlık başlığındaki tablonun görünür kılınmasını sağlayarak katkı sunmayı amaçlıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.