Haberler

Savaş Öldürür Biz Yaşatacağız...

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri Türkiye’deki son dönem &cced...

Hopa Sel Felaketi Doğal Afet Değildir!

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ne yazık ki sekiz vatandaşımı...

Cumhurbaşkanı erken seçim zorlamasından vazgeçmeli ve Hükümet kurulmasının önünü açmalıdır

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, ortak açıklama yaparak Cumhurbaşkanı'nın erken seçim ...

Barışın dili savaşı susturmalı!

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı...

DSÖ Dünya İnsanlık Günü’nde sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 19 Ağustos 12. Dünya İnsanlık Gün&uu...

Füsun Sayek IX. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında tıpta uzmanlık eğitimi de tartışıldı

Füsun Sayek IX. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında TTB Tıp Eğitimi Kolu...

Çevre Sorunları ve Sağlık Arsuz'da Ele Alındı

IX. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında “Nükleer Santr...

Hatay'da Tıp Öğrencileri ve Hekimlerle Buluşma

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Hatay Tabip Odası Başkanı...

  • Savaş Öldürür Biz Yaşatacağız...

  • Hopa Sel Felaketi Doğal Afet Değildir!

  • Cumhurbaşkanı erken seçim zorlamasından vazgeçmeli ve Hükümet kurulmasının önünü açmalıdır

  • Barışın dili savaşı susturmalı!

  • DSÖ Dünya İnsanlık Günü’nde sağlık çalışanlarına teşekkür etti

  • Füsun Sayek IX. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında tıpta uzmanlık eğitimi de tartışıldı

  • Çevre Sorunları ve Sağlık Arsuz'da Ele Alındı

  • Hatay'da Tıp Öğrencileri ve Hekimlerle Buluşma

Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Cumhurbaşkanı erken seçim zorlamasından vazgeçmeli ve Hükümet kurulmasının önünü açmalıdır
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, ortak açıklama yaparak Cumhurbaşkanı'nın erken seçim zorlamasından vazgeçmesi ve Hükümet kurulmasının önünü açması gerektiğiğini bildirdi. Açıklamada, Hükümet kurma görev sırasının seçimde ikinci parti olan CHP'de olduğu belirtilerek, "Ülkemizin yıllarca unutamayacağı acılara sürüklenmekte olduğu bugünlerde, topluma karşı sorumluluklarımızın da bir gereği olarak, hükümet kurma görevinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmesi gerektiğinin altını önemle çizmek isteriz" denildi.
Resim
Barışın dili savaşı susturmalı!
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapılacak eylem/etkinlikleri duyurmak ve tüm kamuoyuna barış için biraraya gelme çağrısı yapmak üzere 21 Ağustos 2015 günü ortak basın toplantısı düzenlediler.
Resim
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Meclis’i Göreve Çağırıyor: Saray Ülkeyi Yakarken Meclis Tatil Yapamaz
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel başkanlarının katılımıyla 14 Ağustos 2015 Cuma günü TBMM Dikmen Kapısı girişinde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı. Basın açıklaması KESK Eş Başkanı Şaziye Köse tarafından okundu.
Resim
Açlık Grevindeki Mahpusların Zorla Beslenmeleri Kabul Edilemez
Geçtiğimiz günlerde, İsrail Tabipler Birliği’nin (IMA) şerhine rağmen, İsrail Parlamentosu’nda onaylanan “Açlık Grevlerinin Yol Açtığı Zararların Önlenmesi” başlıklı yasa değişikliği ile açlık grevindeki mahpusların hekimler tarafından zorla beslenmelerinin önü açılmıştır.
Resim
İşçi Ölümlerinden Bu Karara İmza Atanlar Sorumludur
4 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yürürlüğe giren “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik”te belirtilen 1.Grup Teçhizat kategorisine uygun olarak sertifikalandırılmamış olan maden ocaklarının teçhizatlarının yenilenmesi 31.12.2019 tarihine ertelenmiştir.
Resim
AİLE HEKİMLERİ UYARIYOR!
Birinci basamakta sağlık hizmeti sunan yetmiş bine yakın sağlık çalışanı, artık tahammül edilemez hale gelen sorunlarına ‘acilen’  çare arıyor.
Resim
Çatışmalı ortamda dahi acil sağlık hizmetleri aksatılamaz!
TTB Merkez Konseyi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan olaylar ve sağlık hizmetlerinin aksamasıyla ilgili olarak İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları'nı göreve çağırdı. TTB'den yapılan yazılı açıklamada, acil sağlık hizmetlerini çatışmalı ortamda dahi sürdürülmesinin bir zorunluluk ve sorumluluk olduğuna dikkat çekildi. 
Resim
Biz sağlıkçılar, bu ülkede daha fazla ölüm, daha fazla yaralanma istemiyoruz!
Sağlık meslek örgütleri, Türkiye'de son dönemde yaratılan çatışma ve savaş ortamına karşı çıkmak ve yaşatmaya ant içmiş mesleklerin mensupları olarak barışı savunmak amacıyla, 7 Ağustos 2015 tarihinde ortak basın toplantısı düzenlediler. 
Resim
Savaş ve baskı politikalarına inat barışı savunacağız!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası AKP eli ile oluşturulan siyasi atmosfer içerisinde Suruç Katliamı ile başlatılan ve ülkenin savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine sokulması ile devam eden sürece ilişkin olarak 5 Ağustos 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.
Resim
Sağlık çalışanlarına, sağlık hizmetlerine ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılar kabul edilemez
TTB Merkez Konseyi, geçici hükümet yönetimindeki Türkiye'de son haftalarda yaratılan çatışma ortamında, sağlık hizmetlerine, sağlık merkezlerine ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların da arttığına dikkat çekti. TTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına, sağlık merkezlerine ve araçlarına karşı yapılan saldırılar hiçbir gerekçeye dayandırılamaz" denildi. 
Devamı için tıklayınız...

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr