Haberler

Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır!

Bilindiği gibi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından toplanan Milli Güvenlik...

Mardin Midyat'ta dört hekim neden tutuklandı?

15 Temmuz askeri darbe girişimi, TTB ve tüm toplum kesimleri tarafından lanetlenmiş ve demok...

TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli

TTB Merkez Konseyi Başkanlarından Dr. Füsun Sayek anısına doğum gününün olduğ...

TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu

TTB Merkez Konseyi, 20 Ağustos 2016 Cumartesi günü Hatay’ın Arsuz il&ccedi...

TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi

TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Sel...

TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı

Türk Tabipleri Birliği, kapatılan yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta i...

Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı!

Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına Aile Sağlığı Merkezleri (...

Cadı avından vazgeçilsin!

Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi acil hekimi Dr. Senay Balam Yıldırım, Mayıs 2016’da...

  • Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır!

  • Mardin Midyat'ta dört hekim neden tutuklandı?

  • TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli

  • TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu

  • TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi

  • TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı

  • Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı!

  • Cadı avından vazgeçilsin!

Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Cadı avından vazgeçilsin!
Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi acil hekimi Dr. Senay Balam Yıldırım, Mayıs 2016’dan itibaren bir dizi anlaşılmaz uygulamaya maruz kaldıktan sonra 17 Ağustos 2016 sabahı evinden gözaltına alınmıştır. 
Resim
Faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz!
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'un öncülüğünde biraraya gelen emek ve demokrasi güçleri, faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek amacıyla “Emek ve Demokrasi için Güç Birliği” oluşumunu 11 Ağustos 2016 Perşembe günü Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.
Resim
İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), OHAL uygulamaları sırasında yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları gündeme getirmek ve hekimlerin mesleki uygulamalarına destek olması amacıyla hazırlanan “Hekim Tutum Belgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Resim
Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri
Türk Tabipleri Birliği, tutuklu ve hükümlülere yönelik sağlık hizmetlerinin koşullarına ve standartlarına dikkat çekti. 
Resim
Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur!
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik” ile ilgili ortak açıklama yaptı.
Resim
Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur!
15 Temmuz 20016 tarihinde gerçekleşen askeri darbe girişimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulanan partiler ve pek çok demokratik kitle örgütü tarafından kısa süre içinde lanetlendi ve demokrasi isteği çok güçlü biçimde tüm toplum tarafından dile getirildi. Buna rağmen hükümet tüm ülkede olağanüstü hal ilan etti.
Resim
Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin de aralarında yer aldığı emek-demokrasi örgütleri, siyasi partiler 23 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi ve OHAL ilanıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
Resim
10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz
15 Temmuz faşist askeri bir darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır.
Resim
Demokrasiden Vazgeçilemez
Türk Tabipleri Birliği olarak tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor, lanetliyor, karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Her türlü anti-demokratik girişim, şiddet ve baskının karşısındayız ve her koşul altında demokrasiyi, özgürlükleri, barışı ve yaşamı savunmaya devam edeceğiz. 
Resim
Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan!
Başbakan Binali Yıldırım’ın Acil servislerine ilişkin söylediği  “Acil servislere artık kız bakmaya gidiyorlar” sözlerinin ardından 13.07.2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul şubeleri ve Dev Sağlık-İş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Devamı için tıklayınız...

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr