Haberler

Hamile hekime şiddet

Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde görevli Uzman Hekim Sel...

TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 20 Kasım 2014 tar...

Sağlık bütçesi protesto edildi

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, 2015 yılı sağlık bütçesini TBMM &oum...

TTB ODSH Kolu hekimlerle buluşmaya devam ediyor

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu (ODSH), 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde Şanlıurfa&...

Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Pskiyatri Derneği ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma ...

İş Bankası’ndan Türk Tabipleri Birliği üyesi doktorlara özel kart

Türkiye İş Bankası, Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği yaparak sadece Türk Tabip...

  • Halk Sağlığı Kurum Başkanı’na Hekimlerden Mektup Var

  • Sağlık Bakanı’na hekimlerden Mektup Var

  • Hamile hekime şiddet

  • TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni yapıldı

  • Sağlık bütçesi protesto edildi

  • TTB ODSH Kolu hekimlerle buluşmaya devam ediyor

  • Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü

  • İş Bankası’ndan Türk Tabipleri Birliği üyesi doktorlara özel kart

Reklam


Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Sağlık bütçesi protesto edildi
Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, 2015 yılı sağlık bütçesini TBMM önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto etti. 
Resim
Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Pskiyatri Derneği ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü dolayısıyla, ortak yazılı açıklama yaptı. 
Resim
Sağlığın ve bilimin ticarileştirilmesinde yeni aşama: TÜSEB
Kamuoyunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) adı ile bilinen yasa tasarısının genel görüşmelerine TBMM’de 11 Kasım 2014 günü başlanması nedeniyle konu ile ilgili bilgi vermek, hayata geçirilmek istenen uygulamanın çeşitli yönlerini basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmak üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 18 Kasım 2014 günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, TÜSEB ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili TTB tarafından hazırlanan rapor da kamuoyu ile paylaşıldı.
Resim
TTB'den Prof. Rennan Pekünlü'ye destek
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde, üniversitedeki gerici uygulamalara karşı çıkması sebebiyle iki yıl bir ay hapis cezası verilen Prof. Rennan Pekünlü için 18 Kasım 2014 tarihinde destek eylemi gerçekleştirildi.
Resim
Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor!
TTB Aile Hekimliği Kolu, bugün (17 Kasım 2014) yazılı bir açıklama yaparak, aile hekimlerine hafta sonu ve ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıktı. 
Resim
Diyabeti durdurmak için, diyabete karşı birleşin!
Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Diyabet Vakfı ve Diyabetle Yaşam Derneği, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, bugün (14 Kasım 2014) TTB'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Resim
'İş güvenliği paketi' iş cinayetlerini durduramaz
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, AKP Hükümeti tarafından açıklanan "iş güvenliği" paketi ile ilgili olarak bugün (13.11.2014) İstanbul'da DİSK Genel Merkezi'nde ortakbasın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısında, paketin ülkemizde yaşanmakta olan iş cinayetlerini önlemekle uzak-yakın hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.   
Resim
TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 20 Kasım'da
Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 20 Kasım 2014 tarihinde Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere/ANKARA) gerçekleştirilecek. TTB Merkez Konseyi ödül törenine ilişki yazılı basın açıklaması yaptı. 
Resim
Aile hekimlerine ceza vereceğinize güven duyun!
TTB Aile Hekimliği Kolu, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce bir seferde toplam 260 ceza puanı verilerek, ceza puanı sınırını aşması sağlanan ve işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Dr. Hacı Yusuf Eryazğan'ın durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. TTB Aile Hekimliği Kolu, bu uygulamanın çalışanların hak alma mücadelesini engellemeye yönelik bir tutum olduğunu bildirdi. 
Resim
Hekimler hasta yararını gözetir biçimde mesleklerini icra etmeye devam edecekler!
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Anayasa Mahkemesi'nin Sağlık Torba Yasası olarak bilinen 6514 Sayılı Yasa'nın (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) bazı maddelerinin iptali için yapılan başvuruyu reddetmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr