Haberler

Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve T&uu...

Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki

Sağlık emek ve meslek örgütleri, barış talebini dile getiren sağlık çalışanların...

Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz

Samsun’da görev yaptığı hastanede 29 Mayıs 2015 günü silahlı saldırı ile kat...

Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor

Son dönemde ülke genelinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere barış tale...

TTB'den KESK'in bölge mitinglerine destek açıklaması

Türk Tabipleri Birliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) 28-...

Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Tıbbın Alternatif...

TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı

Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “TUS ve Zorunlu Hizmet Çalışt...

Suriye'de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Suriye'de meydana gelen patlamalar ve bu patlamal...

  • Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor

  • Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki

  • Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz

  • Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor

  • TTB'den KESK'in bölge mitinglerine destek açıklaması

  • Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta

  • TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı

  • Suriye'de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz!

Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor
Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin 2013 yılından bu yana ortak çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren ve insan hakları bağlamında kişisel verilerinin mahremiyeti, veri güvenliği konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından 27 Mayıs 2016 Cuma günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada esas olarak, son dönemde basına da yansıyan Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden çalınan kişisel sağlık verilerinin internet ortamında yayınlanması ve veri güvenliğinin sağlanmaması sonucunda herkesin bu mahrem bilgilere ulaşmasına dikkat çekildi.
Resim
Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor
Son dönemde ülke genelinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere barış talebini dile getiren tüm kamu emekçilerine yönelik baskı ve soruşturma süreci TTB-İstanbul Tabip Odası, SES ve Devrimci Sağlık İş Sendikası'nın 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü düzenlediği basın açıklamasıyla protesto edildi.
Resim
Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Resim
Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da…
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Heyeti, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamının ikinci yıl dönümünde Soma’da düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Heyette, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yer aldı.
Resim
TTB’den Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya destek
Adnan Menderes Üniversitesi eski rektörü, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Boylu hakkında  “Barış için Akademisyenler İnisiyatifi” bünyesinde 11 Ocak 2016 tarihinde “Bu suça ortak olmayacağız!”  başlığını taşıyan bildiriyi imzalaması nedeniyle devam eden soruşturma sürecinde ikinci kez iki ay uzaklaştırma kararı verildi.
Resim
Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 
Resim
Çanakkale’de hekime şiddet
Çanakkale Devlet Hastanesi’nde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Yusuf İlker Çömez’in hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğraması protesto edildi. 5 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen olayın ardından Çanakkale Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde sağlık çalışanları iş bırakırken, Çanakkale Tabip Odası’nın öncülüğünde Devlet Hastanesi ve Kepez Araştırma Hastanesi önünde basın açıklamaları gerçekleştirildi. Açıklamalarda, sağlık alanındaki şiddet bir kez daha protesto edildi. Yaralanan Dr. Yusuf İlker Çömez’in yoğun bakımda bulunduğu belirtildi.
Resim
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla 1 Mayıs 2016 İstanbul programını açıkladılar.
Resim
Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir
Tabip odası seçimleri sürecinde yaşananlara ilişin TTB basın açıklaması yaptı. Açıklamada TTB'nin hekimlerin haklarını ve halkın sağlık hakkını gözettiği, sağlık alanındaki olumsuz politikalara karşı mücadele ettiği ve bu nedenle iktidarın hedefi olduğu kaydedilerek TTB'yi ele geçirmek için iktidarın çeşitli partilerle işbirliği içine girdiği, yalan ve iftiralarla ve kamu olanakları suistimal edilerek yasa dışı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi ve hekimler meslek örgütüne sahip çıkmaya davet edildi.
Resim
Dr. Ersin Arslan, Gaziantep'te çalıştığı hastanenin önünde anıldı
Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından katledilişinin dördüncü yılında, Gaziantep’te çalıştığı ve sonradan kendi adı verilen Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması ve anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. İsmail Bulca katıldı.
Devamı için tıklayınız...

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr