Haberler

Zorla gebelik olmaz!

Türk Tabipleri Birliği ile TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Sağlık Bakanlığı'nı...

Sağlık meslek örgütleri 13 Mart'ta sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı

  Sağlık alanında örgütlü emek, meslek örgütleri ve sendikala...

DTB'den ATO davası ile ilgili kutlama mesajı

Dünya Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın Gezi Parkı olayları sırasında yaralananlara...

Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi

Birinci basamak sağlık çalışanlarının, çalışma koşullarını ağırlaştıran, temel hakl...

Sağlık Bakanlığı görüşmeleri

Türk Tabipleri Birliği heyeti 25 Eylül 2014 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müe...

e-Nabız Hakkında Önemli Uyarı

Sağlık Bakanlığı kişisel verileri toplamakta ısracı. Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat&rsquo...

Defin nöbetlerine iptal kararı

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. S. Nihan ...

Dr. Arzu Çerkezoğlu ve Maltepe Üniversitesi işçileri serbest bırakıldı

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde rektörle görüşme talebiyle yöne...

  • Zorla gebelik olmaz!

  • Sağlık meslek örgütleri 13 Mart'ta sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı

  • DTB'den ATO davası ile ilgili kutlama mesajı

  • Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi

  • Sağlık Bakanlığı görüşmeleri

  • e-Nabız Hakkında Önemli Uyarı

  • Defin nöbetlerine iptal kararı

  • Dr. Arzu Çerkezoğlu ve Maltepe Üniversitesi işçileri serbest bırakıldı

Reklam


Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Sağlık meslek örgütleri 13 Mart'ta sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı
  Sağlık alanında örgütlü emek, meslek örgütleri ve sendikalar, 14 Mart eylem ve etkinlik programını açıklamak üzere bugün (27 Şubat 2015) Ankara'da SES Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında, 13 Mart 2015 Cuma günü sağlık hizmeti sunulamayacağı kamuoyuna duyuruldu.
Resim
13 Mart'ta g(ö)revdeyiz!
TTB Merkez Konseyi, 13 Mart 2015 Cuma günü sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı. TTB Merkez Konseyi tarafından bugün (25.02.2015) düzenlenen basın toplantısında, 13 ve 14 Mart tarihlerindeki eylem ve etkinlik programı açıklandı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara katıldılar. 
Resim
İç Güvenlik Yasası geri çekilsin!
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan, İç Güvenlik Yasası olarak bilinen yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle, bugün (18 Şubat 2015) saat 12.30’da TBMM Dikmen Kapısı önünde ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldılar. Ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen okudu. 
Resim
Yasta değil, isyandayız!
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice katledilmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu acı olayı devlet kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktada karşılık bulması olarak değerlendiriyoruz" denildi. 
Resim
Akkuyu Nükleer Santrali'ne bir kez daha hayır!
Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Mersin Tabip Odası tarafından, Akkuyu Nükleer Santrali'nin sağlığa olumsuz etkileriyle ilgili olarak 15 Şubat 2015 Pazar günü ortak basın toplantısı düzenlendi. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. İsmail Bulca, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Uzm. Dt. Filiz Besim, Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve CHP Mersin  Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın katıldığı basın toplantısında, nükleer santrallerin sağlığa zararları bir kez daha tekrar edilerek, Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı mücadelenin süreceği vurgulandı. Ortak açıklamayı Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan okudu. 
Resim
9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Basın Açıklaması
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) tarafından 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle, SSUK  dönem başkanlığını yürüten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yerleşkesinde bir basın açıklaması yapıldı.
Resim
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticilerinin yargılandığı 1 Mayıs davası başladı
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan hakkında, 2014 1 Mayıs'ı ile ilgili olarak "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” suçlamasıyla açılan dava bugün (6 Şubat 2015) İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. 
Resim
Tıp öğrencilerinden "açık uçlu TUS" eylemi
TTB Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Öğrenci Komisyonu ve Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, açık uçlu TUS'a karşı ortak basın açıklaması yaptılar. Bugün (05.02.2015) saat 12.30'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önünde toplanan tıp fakültesi öğrencileri, asistan hekimler, ATO ve TTB yöneticileri, buradan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yürüdüler. "Açık uçlu TUS'un ucu nereye çıkar" yazılı bir pankart taşıyan öğrenciler yürüyüş sırasında "ÖSYM bizi dinle", "Açık uçlu TUS'a hayır" sloganları attı. 
Resim
Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışan hekimlerin talepleri Sağlık Bakanlığı'na iletildi
Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde görev yapan hekimler, sağlık alanında yıllar içerisinde yaşama geçirilen olumsuz uygulamalar nedeniyle yaşadıkları hak kayıplarının giderilmesini istiyor.
Resim
Grev haktır yasaklanamaz!
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası'nın aldığı grev kararının Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmasına ilişkin ortak basın açıklaması yaptılar. DİSK/Genel İş Sendika binasında bugün (02.02.2015) gerçekleştirilen basın toplantısına, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu katıldılar. 
Devamı için tıklayınız...

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr