Haberler

Kazdağı hepimizin! Takipteyiz!

Çevre ve meslek örgütleri, Kazdağları’na yapılmak istenen ve bölgedek...

Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik

TTB İşçi Sağlığı Kolu kurucu başkanı ve 1988-1990 ile 1990-1992 dönemi TTB Merkez Kon...

Tarihe not düşüyoruz!

Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu (TTB-YOK) üyeleri Yrd. Doç. Dr. H...

2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı

Türk Tabipleri Birliği'nce düzenlenen Behçet Aysan Şiir Ödülü...

Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi'ne itiraz

Türkiye’nin oksijen deposu Kazdağları’na yapılmak istenilen Çırpılar Term...

Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu

Danıştay, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açtığı davada Türkiye Halk Sağl...

Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 3 Ocak 2017 tarihli Yeni Akit Gazetesi’nde s&uu...

Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin!

6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararnam...

  • Kazdağı hepimizin! Takipteyiz!

  • Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik

  • Tarihe not düşüyoruz!

  • 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı

  • Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi'ne itiraz

  • Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu

  • Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir!

  • Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin!

Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Kazdağı hepimizin! Takipteyiz!
Çevre ve meslek örgütleri, Kazdağları’na yapılmak istenen ve bölgedeki doğal yaşam alanlarını, içme suyu havzalarını ve tarımsal üretimi tehdit eden Çırpılar Termik Santrali Projesi ile ilgili süreci takip ettiklerini açıkladı.
Resim
Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz!
Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı protesto etmek, toplumsal barış talebini yinelemek ve yaşanan acıyı ifade etmek üzere İstanbul Emek ve Meslek Örgütleri ortak bir anma etkinliği gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, DİSK İstanbul Temsilciliği ve KESK İstanbul Şubeleri’nin çağrısıyla 3 Ocak 2017 günü 18.00’da bir araya gelen emek meslek örgütü yönetici ve üyeleri Tarihi Mimar Sinan Hamamı Önü’nde toplanarak “Korkmuyoruz, Karanlığa Teslim Olmayacağız” pankartı açtılar.
Resim
Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır
Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ortak basın açıklaması yaparak, ruh sağlığı sorunlarının ruh sağlığı profesyonellerince ele alınması gerektiğini bildirdi. 
Resim
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Antalya Tabip Odası, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevlerinden 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlere destek vermek amacıyla, 7 Aralık 2016 günü Antalya Tabip Odası’nda ortak basın toplantısı düzenlendi.
Resim
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Aladağ açıklaması
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Adana’nın Aladağ ilçesinde bir cemaat yurdunda meydana gelen yangın faciasında 11 çocuğun ve bir yurt çalışanının yaşamını yitirmesini bir basın açıklamasıyla protesto etti. Açıklamada, “Aladağ yurt yangını cinayettir, tarikat ve cemaat yurtları kapatılsın. Çocuklarımızın yaşamlarını tarikatlara, cemaatlere teslim etmeyeceğiz” denildi. 
Resim
Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız!
SABİM ihbar hattına gelen bir şikâyet üzerine uğradığı baskı ve soruşturmalar sonrasında 30 Kasım 2012 günü çalıştığı hastanede hayatına son vererek aramızdan ayrılan Dr. Melike Erdem meslektaşları tarafından anıldı.
Resim
OHAL sağlığa zararlıdır!
Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütlerince, başta çalışma yaşamının sorunları olmak üzere Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması ve sonrasında çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) yaşama geçirilen antidemokratik uygulamalara karşı çeşitli illerde gerçekleştirilen “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları” 28 Kasım 2016 günü Ankara’da gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel önünde yapılan basın açıklamasında “OHAL sağlığa zararlıdır” denildi.
Resim
Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz!
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. 
Resim
Dr. Aynur Dağdemir anıldı
Geçtiğimiz yıl 19 Kasım’da, Samsun’da görev yaptığı hastanede, birlikte çalıştığı sağlık çalışanını eşinin şiddetinden korumak isterken öldürülen Dr. Aynur Dağdemir, ölüm yıldönümü dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Samsun Tabip Odası (STO) tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. 
Resim
Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun!
TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Hükümet tarafından TBMM Genel Kurulu'na getirilen "Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir…” önergesinin derhal geri çekilmesini istedi. 
Devamı için tıklayınız...

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr