Haberler

Hollanda Kraliyet Tabipler Birliği, Türk hekimlerle/meslektaşlarıyla dayanışma içinde

  Hollanda Kraliyet Tabipler Birliği, Türkiye'deki hekimler ve Taksim Dayanış...

Gezi Protestolarında Yaralanan Yurttaşlara Yardım Eden Genç Hekimlerin Davası Hakkında Bilgi Notu: “Cami Davası”

İstanbul’da “Gezi Parkı Eylemleri” sırasında polisin hukuka aykırı müdahal...

Taksim Dayanışması Davası 20 Ocak 2015'e ertelendi

Gezi Direnişi sırasında 8 Temmuz 2013 günü hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan, ...

Adana'da Şehir Hastaneleri Paneli düzenlendi

Adana Tabip Odası'nca düzenlenen "Şehir Hastaneleri" paneli 20 Ekim 2014 Pazar...

'Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım' Konulu Sempozyumu Gerçekleşti

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek h...

Cumartesi Anneleri'ne destek

Aralarında TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen'in de bulunduğu 37 kişi,...

TTB Asistan Hekim Kolu Ankara'da toplandı

11 Ekim'de Ankara'da toplanan TTB Asistan Hekim Kolu toplantısına çok sayıda ilden...

  • Hollanda Kraliyet Tabipler Birliği, Türk hekimlerle/meslektaşlarıyla dayanışma içinde

  • Gezi Protestolarında Yaralanan Yurttaşlara Yardım Eden Genç Hekimlerin Davası Hakkında Bilgi Notu: “Cami Davası”

  • Taksim Dayanışması Davası 20 Ocak 2015'e ertelendi

  • Adana'da Şehir Hastaneleri Paneli düzenlendi

  • 'Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım' Konulu Sempozyumu Gerçekleşti

  • Sigara bağımlılığı tedavisinde ilaç kullanımı sosyal yardım veya eşantiyon mantığıyla pazarlama malzemesi yapılamaz

  • Cumartesi Anneleri'ne destek

  • TTB Asistan Hekim Kolu Ankara'da toplandı

Reklam


Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Kadınsız ve 'sağlık'sız barış olmaz!
TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Suriye ve Irak'ın kuzey kesimlerinde insanlık dışı katliamlar yapan IŞİD saldırıları dolayısıyla bölgede sağlık hizmetlerinin yerle bir edilmesini ve Musul'da kadın hekimlerin katledilmesini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.  
Resim
Ebola Virüsü Hastalığı dünyayı tehdit ediyor
Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de son dönemdeki kimi şüpheli vaka olaylarıyla gündeme gelen Ebola Virüsü Hastalığına ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla 17 Ekim 2014 tarihinde Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
Resim
Hatay Tabip Odası'nın yargılandığı dava 24 Ekim'e ertelendi
Sağlık Bakanlığı'nın, Gezi Parkı eylemleri sürecinde amaç dışı faaliyette bulundukları gerekçesiyle, Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin görevden alınmaları talebiyle açtığı davanın ilk duruşması 14 Ekim 2014 Çarşamba günü Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Mahkeme, davayı 24 Ekim 2014 tarihine erteledi. 
Resim
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'lu kadınlar savaşı ve eril şiddeti protesto etti
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'un kadın temsilcileri, kadınların IŞİD'in Kobane'ye saldırısını protesto etmek amacıyla ülke genelinde yaptıkları eylemlere yönelik olarak, erkeklerden ve polislerden gelen saldırıları kınamak amacıyla, 14 Ekim 2014 tarihinde, KESK Genel Merkezi'nde ortak bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamaya TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Dülgeroğlu katıldı. 
Resim
Hekimlerden Suruç'ta barış zinciri
IŞİD vahşetinin son bulması, sığınmacılara, yaralılara yeterli acil sağlık hizmeti sunulabilmesi, Kobane’ye insani yardım koridoru açılması taleplerini dile getirmek üzere İstanbul’dan yola çıkan hekimler Ankara ve Adana’da basın açıklamaları gerçekleştirdikten sonra, TTB Merkez Konseyi Üyeleri ve farklı illerden gelen hekimlerle buluşarak Suruç’a, Kobane sınırına ulaştılar.
Resim
ASM-TSM nöbetleri ve performans kesintileri aile hekimlerini endişelendiriyor
TTB Aile Hekimliği Kolu, aile hekimlerinin nöbetleri ve performans kriterleri ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.  
Resim
Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunmaya devam ediyoruz
Her koşulda insan yaşamı ve onurunu savunmaya devam edeceklerini yineleyen hekimler, Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısı üzerine İstanbul'dan yola çıkarak Ankara'ya geldiler. Ankara'dan katılan hekimlerle birlikte Adana, Gaziantep üzerinden Suruç'a yola çıkan grup, Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. 
Resim
Hekimler Yaşamı ve Barışı Savunmaya Sınıra Gidiyor!
Hekimlerin İstanbul'dan Suruç'a yolculuğu başladı. Ankara durağında Sağlık Bakanlığı önünde yapılan basın açıklaması aşağıdadır.
Resim
TTB: İnsan yaşamı siyasi pazarlık aracı olamaz
Kobane’de yaşanan insanlık dramı sürerken, süreci başından bu yana bölge tabip odaları ve gönüllü hekimler aracılığıyla yakından izlemekte olan TTB Merkez Konseyi, bölgedeki son durum ve sağlık hizmetlerinin işleyişiyle ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. TTB ve SES gönüllüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Avrupa Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi ve çatışmalar başladığından bu yana bölgede bulunan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında insan yaşamının siyasi pazarlık, sağlık hizmetlerinin baskı aracı olamayacağı vurgulandı.
Resim
IŞİD'i durduralım, Kobane'ye sahip çıkalım!
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB öncülüğünde biraraya gelen demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri, 10 Ekim 2014 tarihinde Kobane'de yaşananlarla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyerek, Kobane'ye sahip çıkmak için herkesi demokratik ve barışçıl çerçevede harekete geçmeye çağırdı. TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara'nın katıldığı basın toplantısında ortak açıklama DİSK Genel Başkanı Kani Beko tarafından okundu.

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr