Haberler

Anayasa Mahkemesi Türk Tabipleri Birliği’ni dinleyecek

Hatırlanacağı gibi 2 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen 6514 sayılı Kanun’un bazı hük&uu...

Sözlü ve fiziksel şiddeti kınıyoruz!

Osmaniye Tabip Odası, hekimlerin çalışma koşullarının giderek ağırlaşmasıyla ilgili basın ...

Başasistanlık Sınavı’nda Neler Oluyor?

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev alacak olan başasistanların atanma...

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu

Türk Tabipleri Birliği, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hakkında...

Şiddete tolerans yok!

Çanakkale Tabip Odası, Çanakkale'de görev yapan Dr. Ragıp Onat, Dr. Ersin ...

Soma'dan ders yok, iş cinayetleri devam ediyor!

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'a bağlı odalar ve şubeler, Karaman-Ermenek’te su basması sonuc...

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu Toplantısı ve Kararlar Hakkında Duyuru

Özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi çalışması olarak hayata ge&ccedi...

Emekli hekim maaşlarına iyileştirme talep edildi

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası yöneticileri ile TTB Emekli Hekim Kolu ve ...

  • Anayasa Mahkemesi Türk Tabipleri Birliği’ni dinleyecek

  • Sözlü ve fiziksel şiddeti kınıyoruz!

  • Başasistanlık Sınavı’nda Neler Oluyor?

  • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu

  • Şiddete tolerans yok!

  • Soma'dan ders yok, iş cinayetleri devam ediyor!

  • Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu Toplantısı ve Kararlar Hakkında Duyuru

  • Emekli hekim maaşlarına iyileştirme talep edildi

Reklam


Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Başasistanlık Sınavı’nda Neler Oluyor?
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev alacak olan başasistanların atanmaları amacıyla 9 Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan sınavın ertelendiği bir cep mesajıyla meslektaşlarımıza iletilmiştir.
Resim
Soma'dan ders yok, iş cinayetleri devam ediyor!
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'a bağlı odalar ve şubeler, Karaman-Ermenek’te su basması sonucu madende mahsur kalan 18 işçi ile ilgili olarak bugün (30 Ekim 2014) saat 14.30'da İstanbul Galatasaray Meydanı'nda biraraya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptılar. 
Resim
Kömürlü termik santraller çevreye ve sağlığa zararlıdır.
Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derrneği ve Çevre İçin Hekimler Derneği, kömürlü termik santrallerin sağlık ve çevreye verdiği zararlarla ilgili olarak bugün (24 Ekim 2014) TTB'de ortak bir basın toplantısı düzenledi. 
Resim
Kadınsız ve 'sağlık'sız barış olmaz!
TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Suriye ve Irak'ın kuzey kesimlerinde insanlık dışı katliamlar yapan IŞİD saldırıları dolayısıyla bölgede sağlık hizmetlerinin yerle bir edilmesini ve Musul'da kadın hekimlerin katledilmesini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.  
Resim
Ebola Virüsü Hastalığı dünyayı tehdit ediyor
Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de son dönemdeki kimi şüpheli vaka olaylarıyla gündeme gelen Ebola Virüsü Hastalığına ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla 17 Ekim 2014 tarihinde Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
Resim
Hatay Tabip Odası'nın yargılandığı dava 24 Ekim'e ertelendi
Sağlık Bakanlığı'nın, Gezi Parkı eylemleri sürecinde amaç dışı faaliyette bulundukları gerekçesiyle, Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin görevden alınmaları talebiyle açtığı davanın ilk duruşması 14 Ekim 2014 Çarşamba günü Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Mahkeme, davayı 24 Ekim 2014 tarihine erteledi. 
Resim
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'lu kadınlar savaşı ve eril şiddeti protesto etti
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'un kadın temsilcileri, kadınların IŞİD'in Kobane'ye saldırısını protesto etmek amacıyla ülke genelinde yaptıkları eylemlere yönelik olarak, erkeklerden ve polislerden gelen saldırıları kınamak amacıyla, 14 Ekim 2014 tarihinde, KESK Genel Merkezi'nde ortak bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamaya TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Dülgeroğlu katıldı. 
Resim
Hekimlerden Suruç'ta barış zinciri
IŞİD vahşetinin son bulması, sığınmacılara, yaralılara yeterli acil sağlık hizmeti sunulabilmesi, Kobane’ye insani yardım koridoru açılması taleplerini dile getirmek üzere İstanbul’dan yola çıkan hekimler Ankara ve Adana’da basın açıklamaları gerçekleştirdikten sonra, TTB Merkez Konseyi Üyeleri ve farklı illerden gelen hekimlerle buluşarak Suruç’a, Kobane sınırına ulaştılar.
Resim
ASM-TSM nöbetleri ve performans kesintileri aile hekimlerini endişelendiriyor
TTB Aile Hekimliği Kolu, aile hekimlerinin nöbetleri ve performans kriterleri ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.  
Resim
Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunmaya devam ediyoruz
Her koşulda insan yaşamı ve onurunu savunmaya devam edeceklerini yineleyen hekimler, Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısı üzerine İstanbul'dan yola çıkarak Ankara'ya geldiler. Ankara'dan katılan hekimlerle birlikte Adana, Gaziantep üzerinden Suruç'a yola çıkan grup, Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. 

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr