Haberler

Aile hekimleri 29 Kasım Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı önünde olacak

Hafta içi ve hafta sonu esnek çalışma düzenine karşı ve gelecekleri içi...

Göztepe EAH'de 'sahte doktor skandalı'

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde bir saht...

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarının 'g(ö)rev' eylemine ara verildi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi hekimlerin ç...

TTB Merkez Konseyi Trabzon'da hekimlerle buluştu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 26 Kasım 2014 tarihinde Trabzon'da hekimlerle bul...

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları g(ö)revde!

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi hekimler, ç...

Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı'na açık mektup

TTB Aile Hekimleri Kolu, son dönemde aile hekimlerini hedef alan, suçlayan ve hırpala...

25 Kasım etkinlikleri kapsamında kadınlar Ankara'da biraraya geldi

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gün...

Batman Tabip Odası'ndan bölgedeki göçmenler için yardım kampanyası

Batman Tabip Odası, Şengal ve Kobane'de yaşanan insanlık dramı karşısında aktif tutum almak, ...

  • Aile hekimleri 29 Kasım Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı önünde olacak

  • Göztepe EAH'de 'sahte doktor skandalı'

  • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarının 'g(ö)rev' eylemine ara verildi

  • TTB Merkez Konseyi Trabzon'da hekimlerle buluştu

  • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları g(ö)revde!

  • Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı'na açık mektup

  • 25 Kasım etkinlikleri kapsamında kadınlar Ankara'da biraraya geldi

  • Batman Tabip Odası'ndan bölgedeki göçmenler için yardım kampanyası

Reklam


Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Göztepe EAH'de 'sahte doktor skandalı'
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde bir sahte doktorun üç ay süreyle görev yaptığının açığa çıkmasının ardından TTB, İstanbul Tabip Odası ve SES tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
Resim
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'ni yok sayan girişimler kabul edilemez
Kıbrıs Rum basınında yer alan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'ni yok sayan haberler üzerine, Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ortak açıklama yaptı.
Resim
Sağlık bütçesi protesto edildi
Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, 2015 yılı sağlık bütçesini TBMM önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto etti. 
Resim
Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Pskiyatri Derneği ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü dolayısıyla, ortak yazılı açıklama yaptı. 
Resim
Sağlığın ve bilimin ticarileştirilmesinde yeni aşama: TÜSEB
Kamuoyunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) adı ile bilinen yasa tasarısının genel görüşmelerine TBMM’de 11 Kasım 2014 günü başlanması nedeniyle konu ile ilgili bilgi vermek, hayata geçirilmek istenen uygulamanın çeşitli yönlerini basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmak üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 18 Kasım 2014 günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, TÜSEB ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili TTB tarafından hazırlanan rapor da kamuoyu ile paylaşıldı.
Resim
TTB'den Prof. Rennan Pekünlü'ye destek
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde, üniversitedeki gerici uygulamalara karşı çıkması sebebiyle iki yıl bir ay hapis cezası verilen Prof. Rennan Pekünlü için 18 Kasım 2014 tarihinde destek eylemi gerçekleştirildi.
Resim
Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor!
TTB Aile Hekimliği Kolu, bugün (17 Kasım 2014) yazılı bir açıklama yaparak, aile hekimlerine hafta sonu ve ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıktı. 
Resim
Diyabeti durdurmak için, diyabete karşı birleşin!
Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Diyabet Vakfı ve Diyabetle Yaşam Derneği, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, bugün (14 Kasım 2014) TTB'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Resim
'İş güvenliği paketi' iş cinayetlerini durduramaz
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, AKP Hükümeti tarafından açıklanan "iş güvenliği" paketi ile ilgili olarak bugün (13.11.2014) İstanbul'da DİSK Genel Merkezi'nde ortakbasın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısında, paketin ülkemizde yaşanmakta olan iş cinayetlerini önlemekle uzak-yakın hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.   
Resim
TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 20 Kasım'da
Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 20 Kasım 2014 tarihinde Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere/ANKARA) gerçekleştirilecek. TTB Merkez Konseyi ödül törenine ilişki yazılı basın açıklaması yaptı. 

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr