Haberler

Filistin Halkına Destek Eylemleri Sürüyor

“Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi’nin çağrısıyla, İsrail va...

Yeni Bir Hızlı Tren Faciasına Davetiye Çıkarılıyor

Pamukova’da yaşanan hızlı tren katliamının  10.  Yılında, kaybettiğimiz 39 yurtta...

Gazze'de Saglık Kuruluşlarına Saldırılara Uluslararası Tepki Var

Gazze’deki Hastane, Ambulans ve Sağlıkçıları Hedef Alan Saldırılara Bir An Önce...

TTB ve Sağlık Örgütleri IŞİD Terörüne Dikkat Çekti

Türk Tabipleri Birliği sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte Ort...

TTB ve TİHV Filistin Büyükelçiliği’ni Ziyaret Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Türkiye İnsan ...

TTB Gazze’deki İsrail Saldırısı Nedeniyle Dünya Tabipler Birliği’ne Başvurdu

TTB Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Margaret Mungherera’ya bir mektup yazarak İsrai...

Gazze’den Bir Çığlık: Bu Devam Edemez!

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de müthiş bir insanlık trajedisi yaşanıyor...

Hekime Şiddete Hapis Cezası

15 Kasım 2013 tarihinde Burdur Bucak Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’nda heyete giren...

  • Filistin Halkına Destek Eylemleri Sürüyor

  • Yeni Bir Hızlı Tren Faciasına Davetiye Çıkarılıyor

  • Gazze'de Saglık Kuruluşlarına Saldırılara Uluslararası Tepki Var

  • TTB ve Sağlık Örgütleri IŞİD Terörüne Dikkat Çekti

  • TTB ve TİHV Filistin Büyükelçiliği’ni Ziyaret Etti

  • TTB Gazze’deki İsrail Saldırısı Nedeniyle Dünya Tabipler Birliği’ne Başvurdu

  • Gazze’den Bir Çığlık: Bu Devam Edemez!

  • Hekime Şiddete Hapis CezasıDuyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
TTB ve Sağlık Örgütleri IŞİD Terörüne Dikkat Çekti
Türk Tabipleri Birliği sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte Ortadoğu’da artan şiddet ve kanlı saldırılara dikkat çekmek ve itirazlarını  dile getirmek amacıyla 20 Temmuz 2014 Pazar günü Şanlıurfa’nın Suruç ve Birecik ilçelerine ziyaretler ve basın açıklaması gerçekleştirdi.
Resim
Susuzluk Kapımızda. Hastalıklar ve Dertler de
Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde gündeme gelen susuzluk ve bu durumun yaratacağı halk sağlığı sorunlarına ilişkin uyarı ve önerileri dile getirmek üzere Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası'nca bir basın toplantısı düzenlendi.
Resim
Sağlık Çalışanları Ücretlerindeki Erimeye Karşı Eylemde
Sağlık çalışanları 2013 yılında hükümet ile yetkili sendika Memur Sen arasında varılan mutabakat nedeniyle bu yıl içerisinde uğradıkları hak kayıplarını 15 Temmuz 2014 günü tüm yurtta yaptıkları eylemlerle protesto ettiler.
Resim
Angarya Çalışmayacak, Angarya Nöbet Tutmayacağız!
Aile hekimleri, aile hekimlerinin hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında nöbete zorlanmasına ek olarak ASM ve TSM binalarında da nöbet tutmasını içeren yasa tasarısına karşı 1 Temmuz 2014 tarihinde yurt genelinde basın açıklamaları yaptı.
Resim
Hipokrat’ın Yeminine Sadık Kalarak Mesleğimize Ve İşimize Sahip Çıkacağız!
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu 'Acil Nöbet' konusunda “Aile hekiminin muhatap olduğu kitlenin karşısında daha fazla zamanda bulunmasını istiyoruz” diyerek asıl niyetini ortaya koymuştur.
Resim
Evrensel Hekimlik Değerlerine Gerici Müdahalelerin Karşısındayız
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu'nun tıp fakültesi mezuniyetinde öğrencilere Hipokrat Andı'nı değiştirerek okuttuğunu basındaki haber ve haberi belgeleyen videolardan öğrenmiş bulunuyoruz. 
Resim
Meclis Kapısında İşçilere Saldırı ve Gözaltı Protesto Edildi
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) üyesi işçilerin, TBMM’de görüşülen taşeron yasasına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde eylem yaparken gözaltına alınması, TTB ve SES tarafından protesto edildi.
Resim
Kırşehir’de Hekime Şiddet!
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde Dr. Hasan Ozan Kurt bir hasta yakınının saldırısına uğradı.
Resim
Soma Faciasını Protesto Eden Hekimler Hakkında Soruşturma Açıldı
Soma’da meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına protesto etmek için Aydın'da 14 Mayıs günü gerçekleştirilen eyleme katılan 8"i hekim 4"ü çocuk toplam 77 kişi hakkında soruşturma açıldı.
Resim
Büyüklerimize Sorumuzdur: Türkiye’de İnsanlar Ölürken Geceleri Nasıl Uyuyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ABD ziyareti sırasında verdiği konferans sırasında “Türkiye’de insanlar ölürken geceleri nasıl uyuyorsunuz?” sorusunu soran Harvard Üniversitesi’nden Dr. Emrah Altındiş’e yönelik bir küfür ve linç kampanyası yürütülüyor.

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr