Haberler

Çanakkale’de hekime şiddet

Çanakkale Devlet Hastanesi’nde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Yusuf İlker ...

TTB'den Britanya Tabipler Birliği'ne destek mektubu

Türk Tabipleri Birliği, İngiltere'de süren genç hekim eylemleri nedeniyle Br...

TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nün, kamuoyunda “Barış İ&ccedi...

TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Tıp Eğitimi Kolu temsilcisi Prof. Dr. G&uum...

TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü

Dünya Tabipler Birliği 203. Konsey toplantısı 27-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Arjantin&r...

TTB, Letonya'da "Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi" konfrenasına katıldı

Letonya Tabip Birliği tarafından düzenlenen “Klinik Pratikte Hekim-Hasta İlişkisi ve G...

TTB Merkez Konseyi, ÖSYM'ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi

TTB Merkez Konseyi, ÖSYM Başkanlığı'na 13 Aralık 2015 tarihinde yapılan Tıpta Yan Dal Uz...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Emeğin sömürülmediği, laik, demokratik, eşit, özgür bir Türkiye umu...

  • Çanakkale’de hekime şiddet

  • TTB'den Britanya Tabipler Birliği'ne destek mektubu

  • TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında

  • TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü

  • TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü

  • TTB, Letonya'da "Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi" konfrenasına katıldı

  • TTB Merkez Konseyi, ÖSYM'ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi

  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Çanakkale’de hekime şiddet
Çanakkale Devlet Hastanesi’nde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Yusuf İlker Çömez’in hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğraması protesto edildi. 5 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen olayın ardından Çanakkale Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde sağlık çalışanları iş bırakırken, Çanakkale Tabip Odası’nın öncülüğünde Devlet Hastanesi ve Kepez Araştırma Hastanesi önünde basın açıklamaları gerçekleştirildi. Açıklamalarda, sağlık alanındaki şiddet bir kez daha protesto edildi. Yaralanan Dr. Yusuf İlker Çömez’in yoğun bakımda bulunduğu belirtildi.
Resim
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla 1 Mayıs 2016 İstanbul programını açıkladılar.
Resim
Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir
Tabip odası seçimleri sürecinde yaşananlara ilişin TTB basın açıklaması yaptı. Açıklamada TTB'nin hekimlerin haklarını ve halkın sağlık hakkını gözettiği, sağlık alanındaki olumsuz politikalara karşı mücadele ettiği ve bu nedenle iktidarın hedefi olduğu kaydedilerek TTB'yi ele geçirmek için iktidarın çeşitli partilerle işbirliği içine girdiği, yalan ve iftiralarla ve kamu olanakları suistimal edilerek yasa dışı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi ve hekimler meslek örgütüne sahip çıkmaya davet edildi.
Resim
Dr. Ersin Arslan, Gaziantep'te çalıştığı hastanenin önünde anıldı
Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından katledilişinin dördüncü yılında, Gaziantep’te çalıştığı ve sonradan kendi adı verilen Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması ve anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. İsmail Bulca katıldı.
Resim
Dr. Ersin Arslan'ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN!
Dört yıl önce bir hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla tüm Türkiye'de tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerde, sağlık alanında şiddet ve kaos protesto ediliyor. 
Resim
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, 15 Nisan 2016 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla 1 Mayıs programlarını açıkladılar.
Resim
Aile hekimliğinde HASAM yaması
Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Pratisyen Hekimlik Derneği, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde değişiklik yapma hazırlığı ve basına HASAM olarak yansıyan düzenleme ile ilgili basın açıklaması yaptı. 12 Nisan 2016 Salı günü İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, Pratisyen Hekimlik Derneği Başkanı Dr. Selma Okkaoğlu ve İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu adına Dr. Rıdvan Yılmaz katıldı. 
Resim
TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa - Soma'da meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını kaybettiği büyük maden kazasının ardından, Soma Eynez Maden Ocağı'nda yaptıkları incelemenin sonuçlarını rapor haline getirdi. Soma Maden Faciası İnceleme Raporu, 12 Nisan 2016 tarihinde TMMOB'de düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.
Resim
Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir
Medyada yer alan haberlerden öğrenildiğine göre Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gizem Görmez 6 Nisan 2016 tarihinde Başhekimlik görevinden alınmıştır.
Resim
Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır
Türkiye’nin dört bir yanından hekimler ve sağlık çalışanları, İzmir Valiliği tarafından açığa alınan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi talebiyle 9 Nisan 2016 Cumartesi günü İzmir Valiliği önünde basın açıklaması yaptı. Bilindiği gibi, Fatih Sürenkök'ün 15 Aralık 2015 tarihinde yaptığı konuşmanın videosu İzmir Tabip Odası internet sitesinde yayınlanmış, ardından Sürenkök Valilik tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Devamı için tıklayınız...

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr