Haberler

Şengal Katliamı Sonrası Silopi Çadır Kentinde Durum Raporu

IŞİD çetelerinin gerçekleştirdiği Şengal katliamından kaçarak Silopi ç...

Sağlık Dağıtan Kurum, Çalışanlarını Hasta Edemez!

2013 yılı Temmuz ayında zorla kanalizasyon temizlettirilen ve hastalanan İstanbul (Çapa) T...

Halklar; İnancı, Mezhebi, Kökeni Farklı Diye Yok Ediliyor! İnsanlık Suçu İşleniyor! İnsanlığın Test Edildiği Zamanlarda Yaşıyoruz…

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından oluşturulan heyet, IŞİD katliamlarından kurtulabilen, zorlu y...

Ezidi Milletvekili Vian Dakhil, TTB ve İTO Heyetince Ziyaret Edildi

Ezidi halkına yönelen IŞİD katliamlarını çığlığı ile duyurmaya çalışan ve ge&c...

TTB Merkez Konseyi’nden Kızılay’a Ziyaret

TTB Merkez Konseyi heyeti bugün (14 Ağustos 2014) Kızılay Genel Müdürü Dr. Me...

Şiddete Maruz Kalan Dr. Aksu’ya Meslektaşlarından Destek

Bingöl Adaklı Entegre Hastanesi'nde çalışan Dr. Mehmet Aksu'nun 2 Ağustos 201...

TUS Başvuruları Hakkında TTB'nin Önemli Girişimine Yanıt Geldi

Geçmişteki TUS uygulamasında sınav tarihinde mezun olmak TUS’a girmek için ye...

Suriye’de ve Irak’ta Yapılan Katliamdır, Vahşettir

Yaşanan İnsanlık Dramıdır. İşlenen İnsanlık Suçudur.

  • Şengal Katliamı Sonrası Silopi Çadır Kentinde Durum Raporu

  • Sağlık Dağıtan Kurum, Çalışanlarını Hasta Edemez!

  • Halklar; İnancı, Mezhebi, Kökeni Farklı Diye Yok Ediliyor! İnsanlık Suçu İşleniyor! İnsanlığın Test Edildiği Zamanlarda Yaşıyoruz…

  • Ezidi Milletvekili Vian Dakhil, TTB ve İTO Heyetince Ziyaret Edildi

  • TTB Merkez Konseyi’nden Kızılay’a Ziyaret

  • Şiddete Maruz Kalan Dr. Aksu’ya Meslektaşlarından Destek

  • TUS Başvuruları Hakkında TTB'nin Önemli Girişimine Yanıt Geldi

  • Suriye’de ve Irak’ta Yapılan Katliamdır, VahşettirDuyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Şiddete Maruz Kalan Dr. Aksu’ya Meslektaşlarından Destek
Bingöl Adaklı Entegre Hastanesi'nde çalışan Dr. Mehmet Aksu'nun 2 Ağustos 2014 tarihinde şiddete maruz kalması, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Demokratik Hekim Girişimi, SES ve İHD Şanlıurfa Şubesi tarafından Şanlıurfa balıklı Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.
Resim
Suriye’de ve Irak’ta Yapılan Katliamdır, Vahşettir
Yaşanan İnsanlık Dramıdır. İşlenen İnsanlık Suçudur.
Resim
Direnen Ortadoğu Halkları Yalnız Değildir!
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) dünya genelinde bütün işçi ve emekçileri 7 Ağustos 2014 tarihinde Filistin için eylemler düzenlemeye davet etmesinin ardından KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde basın açıklamaları düzenlendi.
Resim
Sağlık Bakanı’na Çağrı: Dayakçı Müdür Derhal Görevden Alınmalıdır
Bingöl Adaklı Entegre Hastanesi'nde çalışan Dr. Mehmet Aksu'nun 2 Ağustos 2014 tarihinde şiddete maruz kalmasına ilişkin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yazılı bir açıklama yaptı. 
Resim
Filistin Sağlık Bakanlığı Acil İşlemler Merkezi Gazze Durum Raporu
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından WHO ve diğer uluslararası ve yerel ortaklarla işbirliği içinde kurulan Sağlık Bakanlığı Acil İşlemler Merkezi, 25 Temmuz’da Gazze Durum Raporu’nu yayınladı.
Resim
TTB ve Sağlık Örgütleri IŞİD Terörüne Dikkat Çekti
Türk Tabipleri Birliği sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte Ortadoğu’da artan şiddet ve kanlı saldırılara dikkat çekmek ve itirazlarını  dile getirmek amacıyla 20 Temmuz 2014 Pazar günü Şanlıurfa’nın Suruç ve Birecik ilçelerine ziyaretler ve basın açıklaması gerçekleştirdi.
Resim
Susuzluk Kapımızda. Hastalıklar ve Dertler de
Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde gündeme gelen susuzluk ve bu durumun yaratacağı halk sağlığı sorunlarına ilişkin uyarı ve önerileri dile getirmek üzere Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası'nca bir basın toplantısı düzenlendi.
Resim
Sağlık Çalışanları Ücretlerindeki Erimeye Karşı Eylemde
Sağlık çalışanları 2013 yılında hükümet ile yetkili sendika Memur Sen arasında varılan mutabakat nedeniyle bu yıl içerisinde uğradıkları hak kayıplarını 15 Temmuz 2014 günü tüm yurtta yaptıkları eylemlerle protesto ettiler.
Resim
Angarya Çalışmayacak, Angarya Nöbet Tutmayacağız!
Aile hekimleri, aile hekimlerinin hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında nöbete zorlanmasına ek olarak ASM ve TSM binalarında da nöbet tutmasını içeren yasa tasarısına karşı 1 Temmuz 2014 tarihinde yurt genelinde basın açıklamaları yaptı.

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr