Haberler

DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı'na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu

Dünya Tabipler Birliği (DTB), uluslararası sağlık örgütlerinin Prof. Dr. Şebnem Ko...

Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez!

Halen tutuklu bulunan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanıma...

Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu Ü...

Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı'na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın!

Dünya Tabipler Birliği (WMA), Türk Tabipleri Birliği (TTB), İnsan Hakları İçin D...

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti?

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Ç...

Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'nde Ne Değişti?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Bi...

Gezi hekimliği yargılanamaz!

Gezi direnişi sürecinde yaralananları tedavi ettikleri gerekçesiyle İstanbul Tabip Od...

İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi

İnsan Hakları Örgütleri, 20 Haziran 2016 günü tutuklanan Türkiye İnsan H...

  • DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı'na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu

  • Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez!

  • Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı

  • Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı'na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın!

  • Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti?

  • Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'nde Ne Değişti?

  • Gezi hekimliği yargılanamaz!

  • İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi

Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين
المجلس المركزي لغرفة الأطباء الاتراك وفي العشرين من حزيران في اليوم العالمي للّاجئين أصدرت بيانا مكتوبا شددت في على أن اللاجئين بمعظمهم يعيشون بشروط سكن مهينة محرومين من أدنى الحقوق الإنسانية في معيشتهم الحياتية؛ منوهة في بيانها إلى تخوفات الغرفة للمشاكل التي وصلت إلى منحى جدي من تفشي الأمراض السارية نتيجة للاستغلال الجنسي للاجئين الذي بدأ يظهر للإعلام في الفترة الأخيرة.
Resim
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez!
TTB Merkez Konseyi, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. TTB'den yapılan yazılı açıklamada, Fincancı, Nesin ve Önderoğlu'nun bir an önce serbest bırakılması istendi.
Resim
TTB'den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması
TTB Merkez Konseyi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Göçmenlerin çoğunun kötü barınma şartlarında ve en temel insan haklarından mahrum hayatlar sürmeye mahkum edildiklerine dikkat çekilen açıklamada, göçmen kamplarından basına sızan cinsel istismar, şiddet ve bazı bulaşıcı hastalıkların yüksek düzeylere ulaşması gibi sorunların ciddi derecede kaygı verdiği belirtildi.  Açıklamada, başta İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkililer mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve/veya düzeltilmesi için göreve çağrıldı. 20.06.2016 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) 20 Haziran’ı 2001 yılında “Dünya Mülteciler Günü” ilan etmesinin üzerinden tam 15 yıl geçti. Geçtiğimiz 15 yıl içinde yüzbinlerce insanı göçe zorlayan, yerinden eden, yaşamını alt üst eden nice katliamlar, kıyımlar yaşandı. Bugün dünyadaki toplam göçmen ve sığınmacı sayısı dünya tarihindeki en yüksek...
Resim
Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır!
Sağlık Bakanlığı, yayımladığı bir genelge ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kamuda görev yapan kadın çalışanların süt izinlerini kullanmaları halinde döner sermaye gelirlerinin kesileceğini duyurdu. 
Resim
Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, 'Akademik ve Mesleki Yeterliliği'nin Adalet Bakanlığı'nca Tanınması Gerekir(!)
TTB ve TMMOB, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “Bilirkişilik Kanun Tasarısı" ile ilgili olarak 9 Haziran 2016 tarihinde ortak basın açıklaması yaptı.
Resim
Suç işliyorsunuz!
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın "üreme sağlığı" konusundaki açıklamaları ve TTB'ye yönelik ifadeleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 
Resim
Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor
Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin 2013 yılından bu yana ortak çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren ve insan hakları bağlamında kişisel verilerinin mahremiyeti, veri güvenliği konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından 27 Mayıs 2016 Cuma günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada esas olarak, son dönemde basına da yansıyan Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden çalınan kişisel sağlık verilerinin internet ortamında yayınlanması ve veri güvenliğinin sağlanmaması sonucunda herkesin bu mahrem bilgilere ulaşmasına dikkat çekildi.
Resim
Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor
Son dönemde ülke genelinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere barış talebini dile getiren tüm kamu emekçilerine yönelik baskı ve soruşturma süreci TTB-İstanbul Tabip Odası, SES ve Devrimci Sağlık İş Sendikası'nın 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü düzenlediği basın açıklamasıyla protesto edildi.
Resim
Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Resim
Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da…
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Heyeti, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamının ikinci yıl dönümünde Soma’da düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Heyette, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yer aldı.
Devamı için tıklayınız...

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr