Haberler

TTB, Diyarbakır’da Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu Düzenliyor

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu, Güneydoğu illeri tabip o...

Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Süreleri İle İlgili Mağduriyetleri Giderilmelidir

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 1 Eylül 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığ...

Bursa Devlet Hastanesi Turistik Tesis Yapılamaz! Otosansit’e Taşınamaz!

Bursa Tabip Odası, 150 yıllık tarihi ile Bursa ve Güney Marmara bölgesinin en eski kamu...

Avustralya Büyükelçisi Türk Tabipleri Birliği’ni Ziyaret Etti

Avustralya Büyükelçisi James Larsen ve İkinci Katip ve Konsolos Christine Mackay...

Afiliasyon Kervanına Edirne de Katılıyor

Edirne Tabip Odası, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Sağlık Bakanlığı...

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li Kadınlardan Barış Çağrısı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyesi kadınlar, Ortadoğu’daki savaş politikalarının tetikledi...

Eş Durumu Mazeretinde Değişiklik

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te 16/8/2...

Türk Eczacılar Birliği TTB’yi Ziyaret Etti

Türk Eczacılar Birliği Başkan ve yöneticileri 21 Ağustos 2014 Perşembe günü T...

  • TTB, Diyarbakır’da Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu Düzenliyor

  • Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Süreleri İle İlgili Mağduriyetleri Giderilmelidir

  • Bursa Devlet Hastanesi Turistik Tesis Yapılamaz! Otosansit’e Taşınamaz!

  • Avustralya Büyükelçisi Türk Tabipleri Birliği’ni Ziyaret Etti

  • Afiliasyon Kervanına Edirne de Katılıyor

  • DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li Kadınlardan Barış Çağrısı

  • Eş Durumu Mazeretinde Değişiklik

  • Türk Eczacılar Birliği TTB’yi Ziyaret EttiDuyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li Kadınlardan Barış Çağrısı
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyesi kadınlar, Ortadoğu’daki savaş politikalarının tetiklediği kadın düşmanlığını ve kadınlara yönelen saldırıları protesto etmek için 26 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da basın açıklaması düzenledi.
Resim
Emperyalizmin Ve İktidarın Savaşına Karşı Halklar Barışın Barikatını Kuruyor
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, "1 Eylül Dünya Barış Günü" ile ilgili 25 Ağustos 2014 tarihinde DİSK Genel İş Sendikası Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.
Resim
Ortadoğu’da Savaşı ve Kadın Kırımını Durduralım!
1 Eylül Dünya Barış Günü öncesi, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlar tarafından; Irak Şengal bölgesinde IŞİD çetelerinin saldırılarında binlerce Ezidi kadın ve çocuğun öldürülmesi ya da savaş ganimeti olarak pazarlarda köle olarak satılmasına ilişkin olarak basın toplantısı düzenlendi.
Resim
TTB’den Sınırlarımızdaki Sığınmacıların Sorunları İle İlgili Uluslararası Girişim
TTB Merkez Konseyi, IŞİD’in Sincar’daki saldırılarının ardından Şengal dağlarına sığınan bölge halkının barınma, sağlıklı suya erişim, acil sağlık hizmetlerine erişim, gıda güvenliği, temel sağlık hizmetleri ve kronik hastalıkların tedavisinin sağlanması gibi pek çok alanda sorun yaşadığına dikkat çekerek, FAO, OCHA, UNHCR, FAO Türkiye Temsilciliği, ICRC ve UNICEF’e birer mektup gönderdi.
Resim
Dayakçı Müdür Görevden Alındı
Bingöl Adaklı Entegre Hastanesi'nde çalışan Dr. Mehmet Aksu'yu darp eden Bingöl Adaklı Entegre Devlet Hastanesi Müdürü Murat Becerikli görevden alındı.
Resim
Şiddete Maruz Kalan Dr. Aksu’ya Meslektaşlarından Destek
Bingöl Adaklı Entegre Hastanesi'nde çalışan Dr. Mehmet Aksu'nun 2 Ağustos 2014 tarihinde şiddete maruz kalması, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Demokratik Hekim Girişimi, SES ve İHD Şanlıurfa Şubesi tarafından Şanlıurfa balıklı Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.
Resim
Suriye’de ve Irak’ta Yapılan Katliamdır, Vahşettir
Yaşanan İnsanlık Dramıdır. İşlenen İnsanlık Suçudur.
Resim
Direnen Ortadoğu Halkları Yalnız Değildir!
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) dünya genelinde bütün işçi ve emekçileri 7 Ağustos 2014 tarihinde Filistin için eylemler düzenlemeye davet etmesinin ardından KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde basın açıklamaları düzenlendi.
Resim
Sağlık Bakanı’na Çağrı: Dayakçı Müdür Derhal Görevden Alınmalıdır
Bingöl Adaklı Entegre Hastanesi'nde çalışan Dr. Mehmet Aksu'nun 2 Ağustos 2014 tarihinde şiddete maruz kalmasına ilişkin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yazılı bir açıklama yaptı. 
Resim
Filistin Sağlık Bakanlığı Acil İşlemler Merkezi Gazze Durum Raporu
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından WHO ve diğer uluslararası ve yerel ortaklarla işbirliği içinde kurulan Sağlık Bakanlığı Acil İşlemler Merkezi, 25 Temmuz’da Gazze Durum Raporu’nu yayınladı.

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr