Haberler

Batman Tabip Odası Ezidi sığınmacılara yönelik ayrımcılığın sonlandırılmasını istedi

Batman Tabip Odası, Batman Eczacılar Odası, Batman Belediyesi Sağlık Merkezi ve SES Batman Şubesi...

TTB TÖK'ten İşçi Sağlığı Sempozyumu

TTB Tıp Öğrencileri Kolu'nca (TÖK) düzenlenen İşçi Sağlığı Sempozyumu, ...

Yabancıların çalışmasıyla ilgili yasa tasarısı

Yabancıların ülkemizde çalışmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla hazırla...

Umut 1 Mayıs'ta, Umut 1 Mayıs Meydanı'nda

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, 1 Mayıs”ın, insanca yaşanacak ücret ve çalışma ko...

TTB-UDEK-UYEK “Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Sınavları” Çalıştay Raporu

TTB-UDEK-UYEK tarafından düzenlenen “Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Sınavları” ...

Antalya Tabip Odası Hekim Meclisi toplandı

Uzun bir aradan sonra Antalya Tabip Odası Hekim Meclisi tekrar toplandı. 29 Mart 2015 Pazar g&uum...

Londra'da sağlıkta eşitsizlikleri önlemede tabip birliklerinin rolü tartışıldı

Londra Üniversitesi Sağlıkta Hakkaniyet Enstitüsü (Institute of Health Equity Univ...

SGK’nin izinsiz veri paylaşımına karşı çıkıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yüksek Danışma Kurulu toplantısı, 24 Mart 2015 tarihinde A...

  • Batman Tabip Odası Ezidi sığınmacılara yönelik ayrımcılığın sonlandırılmasını istedi

  • TTB TÖK'ten İşçi Sağlığı Sempozyumu

  • Yabancıların çalışmasıyla ilgili yasa tasarısı

  • Umut 1 Mayıs'ta, Umut 1 Mayıs Meydanı'nda

  • TTB-UDEK-UYEK “Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Sınavları” Çalıştay Raporu

  • Antalya Tabip Odası Hekim Meclisi toplandı

  • Londra'da sağlıkta eşitsizlikleri önlemede tabip birliklerinin rolü tartışıldı

  • SGK’nin izinsiz veri paylaşımına karşı çıkıldı

Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Umut 1 Mayıs'ta, Umut 1 Mayıs Meydanı'nda
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, 1 Mayıs”ın, insanca yaşanacak ücret ve çalışma koşulları ile barış, demokrasi ve özgürlükler talepleriyle ülke genelinde kutlanması ve İstanbul kutlamalarının Taksim’de yapılması için çağrıda bulundu. 
Resim
Üniversitelerinde demokrasi işletilmiyorsa, demokratik bir ülkeden bahsedilemez!
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimlerini açık farkla kazanan Prof. Dr. Raşit Tükel'in atamasının bir an önce yapılmasını istedi. TTB Merkez Konseyi'nce bugün (16 Mart 2015) yapılan basın açıklamasında, öğretim üyelerinin iradesine saygı duyulması gerekitği belirtilerek, "Üniversitelerinde demokrasi işletilmiyorsa, demokratik bir ülkeden bahsedilemez. Her fırsatta milli iradeden söz edenlerin öğretim üyelerinin iradesine saygı göstermesi tutarlılık olacaktır" denildi. 
Resim
Başbakan'ın "müjde"sine TTB'den yanıt
Sayın Başbakan'ın bugün bizlere bir müjde verdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başbakan'ın açıklamasında vaat ettiği zam nöbet ücretlerine dairdir. Yani yapılan sağlıkçıya %50 zam değil, nöbet ücretlerine yapılan artıştır. Bir asistanın saatlik nöbet ücreti 7 TL, 30 yıllık uzman hekimin saatlik nöbet ücreti 7 lira 80 kuruştur. Yani vaat edilen artış 3.5 liralık bir artıştır. Kuşkusuz Sayın Başbakan'ın bilgisindedir ki kamuda çalışanlar için aylık nöbet saatlerinde ödeme 130 saat ile sınırlıdır. Yani; 3 günde bir nöbet tutan bir asistan ayda 160-180 saat fazladan çalışmakta, bunun 130 saati ücretlendirilirken nöbetin kalan kısmı angarya olarak tutulmaktadır. 
Resim
13 Mart G(ö)REV'i TBMM’den duyuruldu
Sağlık meslek örgütü temsilcileri, CHP, HDP ve MHP’nin sağlıkçı milletvekilleriyle birlikte TBMM’de ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 13 Mart’ta acil hastalar dışında sağlık hizmeti sunamayacaklarını açıkladılar.
Resim
İş cinayetlerini ve işçi katliamlarını durduralım
İş cinayetlerine dikkat çekmek için TMMOB tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen "3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" bu yıl DİSK, KESK ve TTB ile birlikte gerçekleştiriliyor. DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, 3 Mart 2015 tarihinde TMMOB’de konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek başlatılan imza kampanyası hakkında bilgi verdi. Ortak açıklamayı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı okudu. 
Resim
Ölümsüzlüğünün ilk gününde Türkiyeli hekimler olarak saygıyla önünde eğiliyoruz
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, edebiyatın büyük ustası Yaşar Kemal'in vefatıyla ilgili açıklama yaptı.  
Resim
Sağlık meslek örgütleri 13 Mart'ta sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı
  Sağlık alanında örgütlü emek, meslek örgütleri ve sendikalar, 14 Mart eylem ve etkinlik programını açıklamak üzere bugün (27 Şubat 2015) Ankara'da SES Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında, 13 Mart 2015 Cuma günü sağlık hizmeti sunulamayacağı kamuoyuna duyuruldu.
Resim
13 Mart'ta g(ö)revdeyiz!
TTB Merkez Konseyi, 13 Mart 2015 Cuma günü sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı. TTB Merkez Konseyi tarafından bugün (25.02.2015) düzenlenen basın toplantısında, 13 ve 14 Mart tarihlerindeki eylem ve etkinlik programı açıklandı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara katıldılar. 
Resim
İç Güvenlik Yasası geri çekilsin!
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan, İç Güvenlik Yasası olarak bilinen yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle, bugün (18 Şubat 2015) saat 12.30’da TBMM Dikmen Kapısı önünde ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldılar. Ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen okudu. 
Resim
Yasta değil, isyandayız!
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice katledilmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu acı olayı devlet kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktada karşılık bulması olarak değerlendiriyoruz" denildi. 
Devamı için tıklayınız...

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr