Haberler

TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü

Türk Tabipleri Birliği, Mersin ilinde sözleşmesi feshedilmek istenen aile hekimlerinin ...

TTB ve İTO'dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama

Meslek örgütü olarak, Kamu Hastane Birlikleri modelinin uygulamaya girmesinden &ou...

Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Tıp Eğitimi Kolu'ndan Prof. Dr. Gülr...

Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk!

Mersin’de hak arama mücadelesini sürdüren Dr. Gürbüz Şe...

Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde

2015 Yılında Haseki EAH Enfeksiyon ve Beyin Sinir Cerrahisi (BSC)  Klinikleri asistan hekiml...

TTB GYK toplandı

TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 30 Ocak 2016 Cumartesi günü Ankara&rsquo...

Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz

Cizre’de bir binanın bodrum katında yaralı olarak 7 gündür yardım bekleyen 19 yur...

Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı

TTB Aile Hekimliği Kolu aile hekimliğinde işten atmaların başladığını bildirdi. TTB Aile Hekimliğ...

  • TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü

  • TTB ve İTO'dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama

  • Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi

  • Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk!

  • Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde

  • TTB GYK toplandı

  • Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz

  • Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı

Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı
TTB Aile Hekimliği Kolu aile hekimliğinde işten atmaların başladığını bildirdi. TTB Aile Hekimliği Kolu'ndan yapılan yazılı açıklamada, aile hekimlerinin fazla çalışma dayatmalarına karşı mücadelesinin süreceği belirtilerek, "23 bin aile hekiminin tümünü de işten atsanız baskılarınıza ve haksız dayatmalarınıza boyun eğmeyeceğiz" denildi.
Resim
Hükümet'i ve Sağlık Bakanlığı'nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz
Biraz önce Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız Türk Tabipleri Birliği'ni telefonla aramış ve mahsur kalanlardan aldığı; "Cizre' de içinde 28 kişinin bulunduğu ve halen bombalanmaya devam edilen 5 katlı bir binanın bodrum katı hariç üstteki tüm katların yıkıldığı, bugün saat 14.30 itibarı ile 4 kişinin yaşamını yitirmiş olduğu, halen bodrumda yirmiden fazla yaralı olduğu, kan kaybı ve göçüklere bağlı ezilmeler ve sıkışmalar sonucu yaralıların durumunun giderek ağırlaştığı, yaralıların susuz kaldığı, çok sayıda yaranın morarmaya başladığı, Sultan Irmak isimli kız çocuğunun durumunun oldukça kritik olduğu ve dalgınlaştığı, konuşamadığı" bilgisini aktararak TTB'den yardım talep etmiştir.
Resim
TTB Aile Hekimliği Kolu'nun Diyarbakır İzlenimleri
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Diyarbakır Merkez'de Bağlar 2 ve 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) karakola dönüştürüleceği bilgisi üzerine, 15 Ocak 2016 günü başta Bağlar 2 ve 3 No'lu ASM’ler olmak üzere, bölgedeki çeşitli ASM'lere giderek sağlık çalışanlarıyla, yereldeki resmi kurum temsilcileriyle görüşmek amacıyla Diyarbakır’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Resim
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Kocaeli'deki akademisyenlerle dayanışma
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin bildirisine imza attığı için gözaltına alındıktan sonra Adliye'de serbest bırakılan, aralarında TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler, TTB Merkez Konseyi Delegesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Ümit Biçer, Prof. Dr. Cengiz Erçin, Prof. Dr. Zelal Ekinci'nin de bulunduğu Kocaeli Üniversitesi'nde görevli akademisyenleri ziyaret etti. 
Resim
Güney İlleri Tabip Odaları Adana’da toplandı
Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı 16 Ocak 2016 Cumartesi günü, Adana Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Gaziantep-Kilis Tabip Odaları Başkan ve yöneticileri ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyeleri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. İsmail Bulca katıldılar. Toplantıda, Türkiye’nin sağlık gündeminin yanı sıra çatışmalı ortamın yarattığı sağlık sorunları ve hekimler ile sağlık çalışanlarının durumu ele alındı.
Resim
Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi
Barış İçin Akademisyenler Girişimi'nin bildirisine imza attıkları için sabah saatlerinde gözaltına alınan TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler, TTB Merkez Konseyi Delegesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Ümit Biçer, Prof. Dr. Cengiz Erçin, Prof. Dr. Zelal Ekinci'ye destek vermek ve gözaltıları protesto etmek amacıyla Kocaeli Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenlendi. 15 Ocak 2016 günü gerçekleştirilen açıklamaya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Kocaeli Tabip Odası yöneticileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Açıklamada, düşüncelerini ifade ettikleri için özgürlükleri gaspedilen tüm bilim emekçilerinin derhal serbest bırakılmaları, başlatılan tüm soruşturmaların durdurulması talep edildi. 
Resim
Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında
Barış için Akademisyenler Girişimi'nin bildirisine imza atanlardan bir bölümü bugün Kocaeli ve Bolu’da gözaltına alındılar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade veriyorlar. İfade verenlerin aralarında hekimler de var. Üniversiteler imzacı akademisyenler için soruşturmalar açıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da re'sen soruşturma başlattığını açıkladı. Öte yandan kendilerine görev çıkartan birtakım karanlık şahıslar akademisyenleri tehdide başladı.
Resim
Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir
Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, barış talebini dile getiren akademisyenlerin çeşitli açıklamalarla hedef gösterilmesiyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.
Resim
Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin!
Ağrı'da 21 Temmuz 2015 tarihinde Suruç Katliamı'nı protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle ve memuriyetten çıkarılma talebiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan, aralarında Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz'ın da olduğu 8 sağlık emekçisi ile sağlık emek ve meslek örgütlerince 13 Mart 2015'te sağlığın metalaştırılmasına ve sağlık emekçilerinin güvencesizleştirimesine karşı gerçekleştirilen iş bırakma eylemine katılan Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli 3 sağlık emekçisi, 14 Ocak 2016 günü Ankara'da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu'nda ifade verdi. 
Resim
Sağlık çalışanları TBMM'den seslendi
Sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde son aylarda yaşanan çatışmalı ortamın sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkisini TBMM’ye taşıdı. Sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri, 13 Ocak 2016 günü TBMM’de CHP’li ve HDP’li milletvekilleriyle görüşmeler yaptıktan sonra, bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.
Devamı için tıklayınız...

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr