İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
2 Dolutegravir 11.07.2018
3 Finasterid 25.06.2018
4 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
5 Bendamustin 23.05.2018
6 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
7 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
8 Renkli Reçete 24.03.2018
9 Orta Uveit 15.03.2018
10 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
11 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
12 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
13 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
14 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
15 Imbruvica 29.09.2017
16 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
17 Cotellic 14.08.2017
18 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
19 Erwinase Flakon 07.08.2017
20 Entyvio 17.05.2017
21 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
22 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
23 Renkli Reçete 20.03.2017
24 Zaltrap 07.02.2017
25 Lenalidomid 20.01.2017
26 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
27 Thalidomide Celgene 03.10.2016
28 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
29 Thalidomide Celgene 22.07.2016
30 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
31 Viekirax, Exviera 01.06.2016
32 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
33 Genotropin 06.04.2016
34 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
35 Madol 08.03.2016
36 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
37 Xalkori 02.02.2016
38 Modafinil 02.02.2016
39 Sedever 16.12.2015
40 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
41 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
42 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
43 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
44 Valproik Asit 12.06.2015
45 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
46 Stronsiyum renelat 04.02.2015
47 Thromboreductin 26.01.2015
48 Suboxone 22.01.2015
49 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
50 Abstral 24.11.2014
51 Medikinet 06.11.2014
52 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
53 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
54 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
55 Karvedilol 17.07.2014
56 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
57 Effient 11.04.2014
58 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
59 Temozolomid 13.03.2014
60 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
61 Tiyokolşikosid 10.02.2014
62 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
63 Jurnista 31.01.2014
64 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
65 Alprazoalm 24.01.2014
66 Suboxone 23.01.2014
67 Kabazitaksel 09.01.2014
68 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
69 Agomelatin 27.12.2013
70 Oxopane 18.12.2013
71 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
72 Tramosel 23.10.2013
73 Yeşil Reçete 01.10.2013
74 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
75 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
76 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
77 Sedazolam 19.09.2013
78 Bevasizumab 12.09.2013
79 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
80 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
81 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
82 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
83 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
84 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
85 Baklofen 01.04.2013
86 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
87 Pradaxa 12.03.2013
88 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
89 Rituksimab 28.01.2013
90 Sertolizumab 17.01.2013
91 Agemelatin 10.01.2013
92 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
93 Domperidon 09.11.2012
94 Codefen 07.11.2012
95 Psikotrop 07.11.2012
96 Ondansetron 22.10.2012
97 Zolamid 22.06.2012
98 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
99 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
100 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
101 Duamol, Fixdol 24.01.2012
102 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
103 Flakon 24.02.2011
104 Pegintron 09.02.2011
105 Suboxone 03.11.2010
106 Gudef Şurup 26.07.2010
107 Metilfenidat HCL 11.06.2010
108 Parakodin Tablet 11.05.2010
109 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
110 Suboxone 09.12.2009
111 Exjade 11.09.2009
112 TNF alfa blokeri 12.05.2009
113 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
114 Raptiva 09.03.2009
115 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
116 Gripamol Tablet 06.01.2009
117 Bactrim Tablet 23.10.2008
118 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
119 Aspirin Plus 28.04.2008
120 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
121 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
122 Heparine Sodium 21.04.2008
123 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
124 Bondronat 6mg 21.04.2008
125 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
126 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
127 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
128 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
129 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
130 Concerta 27 mg 28.02.2008
131 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
132 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
133 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
134 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
135 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
136 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
137 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
138 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
139 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
140 Raniver Ampul 23.08.2007
141 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
142 Eritro 500 mg 23.05.2007
143 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
144 Reçete yazımı 22.05.2007
145 Polifleks 22.05.2007
146 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
147 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
148 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
149 Ultravist 07.09.2006
150 Lescol 07.09.2006