İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Hidroklorotiyazid 29.01.2019
2 Sistemik ve inhale florokinolonlar ile aort anevrizması ve aort diseksiyonu riski 20.12.2018
3 Xarelto (rivaroksaban) 14.12.2018
4 Euthyrox (levotiroksin) 17.11.2018
5 Öksürük Şurupları 04.10.2018
6 Synagis 19.09.2018
7 Xgeva 14.09.2018
8 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
9 Suboxone 16.08.2018
10 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
11 Dolutegravir 11.07.2018
12 Finasterid 25.06.2018
13 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
14 Bendamustin 23.05.2018
15 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
16 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
17 Renkli Reçete 24.03.2018
18 Orta Uveit 15.03.2018
19 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
20 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
21 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
22 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
23 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
24 Imbruvica 29.09.2017
25 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
26 Cotellic 14.08.2017
27 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
28 Erwinase Flakon 07.08.2017
29 Entyvio 17.05.2017
30 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
31 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
32 Renkli Reçete 20.03.2017
33 Zaltrap 07.02.2017
34 Lenalidomid 20.01.2017
35 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
36 Thalidomide Celgene 03.10.2016
37 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
38 Thalidomide Celgene 22.07.2016
39 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
40 Viekirax, Exviera 01.06.2016
41 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
42 Genotropin 06.04.2016
43 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
44 Madol 08.03.2016
45 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
46 Xalkori 02.02.2016
47 Modafinil 02.02.2016
48 Sedever 16.12.2015
49 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
50 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
51 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
52 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
53 Valproik Asit 12.06.2015
54 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
55 Stronsiyum renelat 04.02.2015
56 Thromboreductin 26.01.2015
57 Suboxone 22.01.2015
58 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
59 Abstral 24.11.2014
60 Medikinet 06.11.2014
61 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
62 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
63 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
64 Karvedilol 17.07.2014
65 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
66 Effient 11.04.2014
67 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
68 Temozolomid 13.03.2014
69 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
70 Tiyokolşikosid 10.02.2014
71 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
72 Jurnista 31.01.2014
73 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
74 Alprazoalm 24.01.2014
75 Suboxone 23.01.2014
76 Kabazitaksel 09.01.2014
77 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
78 Agomelatin 27.12.2013
79 Oxopane 18.12.2013
80 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
81 Tramosel 23.10.2013
82 Yeşil Reçete 01.10.2013
83 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
84 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
85 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
86 Sedazolam 19.09.2013
87 Bevasizumab 12.09.2013
88 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
89 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
90 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
91 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
92 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
93 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
94 Baklofen 01.04.2013
95 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
96 Pradaxa 12.03.2013
97 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
98 Rituksimab 28.01.2013
99 Sertolizumab 17.01.2013
100 Agemelatin 10.01.2013
101 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
102 Domperidon 09.11.2012
103 Codefen 07.11.2012
104 Psikotrop 07.11.2012
105 Ondansetron 22.10.2012
106 Zolamid 22.06.2012
107 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
108 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
109 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
110 Duamol, Fixdol 24.01.2012
111 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
112 Flakon 24.02.2011
113 Pegintron 09.02.2011
114 Suboxone 03.11.2010
115 Gudef Şurup 26.07.2010
116 Metilfenidat HCL 11.06.2010
117 Parakodin Tablet 11.05.2010
118 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
119 Suboxone 09.12.2009
120 Exjade 11.09.2009
121 TNF alfa blokeri 12.05.2009
122 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
123 Raptiva 09.03.2009
124 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
125 Gripamol Tablet 06.01.2009
126 Bactrim Tablet 23.10.2008
127 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
128 Aspirin Plus 28.04.2008
129 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
130 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
131 Heparine Sodium 21.04.2008
132 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
133 Bondronat 6mg 21.04.2008
134 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
135 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
136 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
137 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
138 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
139 Concerta 27 mg 28.02.2008
140 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
141 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
142 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
143 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
144 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
145 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
146 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
147 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
148 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
149 Raniver Ampul 23.08.2007
150 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
151 Eritro 500 mg 23.05.2007
152 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
153 Reçete yazımı 22.05.2007
154 Polifleks 22.05.2007
155 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
156 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
157 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
158 Ultravist 07.09.2006
159 Lescol 07.09.2006