İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Bendamustin 23.05.2018
2 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
3 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
4 Renkli Reçete 24.03.2018
5 Orta Uveit 15.03.2018
6 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
7 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
8 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
9 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
10 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
11 Imbruvica 29.09.2017
12 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
13 Cotellic 14.08.2017
14 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
15 Erwinase Flakon 07.08.2017
16 Entyvio 17.05.2017
17 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
18 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
19 Renkli Reçete 20.03.2017
20 Zaltrap 07.02.2017
21 Lenalidomid 20.01.2017
22 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
23 Thalidomide Celgene 03.10.2016
24 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
25 Thalidomide Celgene 22.07.2016
26 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
27 Viekirax, Exviera 01.06.2016
28 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
29 Genotropin 06.04.2016
30 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
31 Madol 08.03.2016
32 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
33 Xalkori 02.02.2016
34 Modafinil 02.02.2016
35 Sedever 16.12.2015
36 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
37 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
38 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
39 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
40 Valproik Asit 12.06.2015
41 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
42 Stronsiyum renelat 04.02.2015
43 Thromboreductin 26.01.2015
44 Suboxone 22.01.2015
45 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
46 Abstral 24.11.2014
47 Medikinet 06.11.2014
48 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
49 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
50 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
51 Karvedilol 17.07.2014
52 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
53 Effient 11.04.2014
54 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
55 Temozolomid 13.03.2014
56 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
57 Tiyokolşikosid 10.02.2014
58 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
59 Jurnista 31.01.2014
60 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
61 Alprazoalm 24.01.2014
62 Suboxone 23.01.2014
63 Kabazitaksel 09.01.2014
64 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
65 Agomelatin 27.12.2013
66 Oxopane 18.12.2013
67 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
68 Tramosel 23.10.2013
69 Yeşil Reçete 01.10.2013
70 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
71 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
72 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
73 Sedazolam 19.09.2013
74 Bevasizumab 12.09.2013
75 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
76 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
77 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
78 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
79 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
80 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
81 Baklofen 01.04.2013
82 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
83 Pradaxa 12.03.2013
84 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
85 Rituksimab 28.01.2013
86 Sertolizumab 17.01.2013
87 Agemelatin 10.01.2013
88 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
89 Domperidon 09.11.2012
90 Codefen 07.11.2012
91 Psikotrop 07.11.2012
92 Ondansetron 22.10.2012
93 Zolamid 22.06.2012
94 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
95 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
96 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
97 Duamol, Fixdol 24.01.2012
98 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
99 Flakon 24.02.2011
100 Pegintron 09.02.2011
101 Suboxone 03.11.2010
102 Gudef Şurup 26.07.2010
103 Metilfenidat HCL 11.06.2010
104 Parakodin Tablet 11.05.2010
105 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
106 Suboxone 09.12.2009
107 Exjade 11.09.2009
108 TNF alfa blokeri 12.05.2009
109 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
110 Raptiva 09.03.2009
111 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
112 Gripamol Tablet 06.01.2009
113 Bactrim Tablet 23.10.2008
114 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
115 Aspirin Plus 28.04.2008
116 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
117 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
118 Heparine Sodium 21.04.2008
119 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
120 Bondronat 6mg 21.04.2008
121 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
122 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
123 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
124 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
125 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
126 Concerta 27 mg 28.02.2008
127 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
128 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
129 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
130 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
131 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
132 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
133 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
134 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
135 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
136 Raniver Ampul 23.08.2007
137 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
138 Eritro 500 mg 23.05.2007
139 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
140 Reçete yazımı 22.05.2007
141 Polifleks 22.05.2007
142 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
143 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
144 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
145 Ultravist 07.09.2006
146 Lescol 07.09.2006