İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Euthyrox (levotiroksin) 17.11.2018
2 Öksürük Şurupları 04.10.2018
3 Synagis 19.09.2018
4 Xgeva 14.09.2018
5 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
6 Suboxone 16.08.2018
7 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
8 Dolutegravir 11.07.2018
9 Finasterid 25.06.2018
10 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
11 Bendamustin 23.05.2018
12 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
13 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
14 Renkli Reçete 24.03.2018
15 Orta Uveit 15.03.2018
16 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
17 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
18 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
19 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
20 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
21 Imbruvica 29.09.2017
22 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
23 Cotellic 14.08.2017
24 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
25 Erwinase Flakon 07.08.2017
26 Entyvio 17.05.2017
27 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
28 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
29 Renkli Reçete 20.03.2017
30 Zaltrap 07.02.2017
31 Lenalidomid 20.01.2017
32 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
33 Thalidomide Celgene 03.10.2016
34 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
35 Thalidomide Celgene 22.07.2016
36 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
37 Viekirax, Exviera 01.06.2016
38 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
39 Genotropin 06.04.2016
40 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
41 Madol 08.03.2016
42 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
43 Xalkori 02.02.2016
44 Modafinil 02.02.2016
45 Sedever 16.12.2015
46 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
47 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
48 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
49 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
50 Valproik Asit 12.06.2015
51 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
52 Stronsiyum renelat 04.02.2015
53 Thromboreductin 26.01.2015
54 Suboxone 22.01.2015
55 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
56 Abstral 24.11.2014
57 Medikinet 06.11.2014
58 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
59 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
60 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
61 Karvedilol 17.07.2014
62 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
63 Effient 11.04.2014
64 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
65 Temozolomid 13.03.2014
66 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
67 Tiyokolşikosid 10.02.2014
68 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
69 Jurnista 31.01.2014
70 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
71 Alprazoalm 24.01.2014
72 Suboxone 23.01.2014
73 Kabazitaksel 09.01.2014
74 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
75 Agomelatin 27.12.2013
76 Oxopane 18.12.2013
77 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
78 Tramosel 23.10.2013
79 Yeşil Reçete 01.10.2013
80 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
81 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
82 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
83 Sedazolam 19.09.2013
84 Bevasizumab 12.09.2013
85 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
86 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
87 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
88 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
89 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
90 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
91 Baklofen 01.04.2013
92 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
93 Pradaxa 12.03.2013
94 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
95 Rituksimab 28.01.2013
96 Sertolizumab 17.01.2013
97 Agemelatin 10.01.2013
98 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
99 Domperidon 09.11.2012
100 Codefen 07.11.2012
101 Psikotrop 07.11.2012
102 Ondansetron 22.10.2012
103 Zolamid 22.06.2012
104 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
105 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
106 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
107 Duamol, Fixdol 24.01.2012
108 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
109 Flakon 24.02.2011
110 Pegintron 09.02.2011
111 Suboxone 03.11.2010
112 Gudef Şurup 26.07.2010
113 Metilfenidat HCL 11.06.2010
114 Parakodin Tablet 11.05.2010
115 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
116 Suboxone 09.12.2009
117 Exjade 11.09.2009
118 TNF alfa blokeri 12.05.2009
119 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
120 Raptiva 09.03.2009
121 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
122 Gripamol Tablet 06.01.2009
123 Bactrim Tablet 23.10.2008
124 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
125 Aspirin Plus 28.04.2008
126 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
127 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
128 Heparine Sodium 21.04.2008
129 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
130 Bondronat 6mg 21.04.2008
131 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
132 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
133 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
134 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
135 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
136 Concerta 27 mg 28.02.2008
137 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
138 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
139 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
140 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
141 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
142 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
143 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
144 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
145 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
146 Raniver Ampul 23.08.2007
147 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
148 Eritro 500 mg 23.05.2007
149 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
150 Reçete yazımı 22.05.2007
151 Polifleks 22.05.2007
152 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
153 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
154 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
155 Ultravist 07.09.2006
156 Lescol 07.09.2006