İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
2 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
3 Imbruvica 29.09.2017
4 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
5 Cotellic 14.08.2017
6 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
7 Erwinase Flakon 07.08.2017
8 Entyvio 17.05.2017
9 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
10 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
11 Renkli Reçete 20.03.2017
12 Zaltrap 07.02.2017
13 Lenalidomid 20.01.2017
14 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
15 Thalidomide Celgene 03.10.2016
16 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
17 Thalidomide Celgene 22.07.2016
18 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
19 Viekirax, Exviera 01.06.2016
20 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
21 Genotropin 06.04.2016
22 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
23 Madol 08.03.2016
24 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
25 Xalkori 02.02.2016
26 Modafinil 02.02.2016
27 Sedever 16.12.2015
28 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
29 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
30 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
31 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
32 Valproik Asit 12.06.2015
33 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
34 Stronsiyum renelat 04.02.2015
35 Thromboreductin 26.01.2015
36 Suboxone 22.01.2015
37 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
38 Abstral 24.11.2014
39 Medikinet 06.11.2014
40 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
41 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
42 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
43 Karvedilol 17.07.2014
44 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
45 Effient 11.04.2014
46 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
47 Temozolomid 13.03.2014
48 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
49 Tiyokolşikosid 10.02.2014
50 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
51 Jurnista 31.01.2014
52 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
53 Alprazoalm 24.01.2014
54 Suboxone 23.01.2014
55 Kabazitaksel 09.01.2014
56 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
57 Agomelatin 27.12.2013
58 Oxopane 18.12.2013
59 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
60 Tramosel 23.10.2013
61 Yeşil Reçete 01.10.2013
62 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
63 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
64 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
65 Sedazolam 19.09.2013
66 Bevasizumab 12.09.2013
67 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
68 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
69 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
70 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
71 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
72 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
73 Baklofen 01.04.2013
74 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
75 Pradaxa 12.03.2013
76 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
77 Rituksimab 28.01.2013
78 Sertolizumab 17.01.2013
79 Agemelatin 10.01.2013
80 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
81 Domperidon 09.11.2012
82 Codefen 07.11.2012
83 Psikotrop 07.11.2012
84 Ondansetron 22.10.2012
85 Zolamid 22.06.2012
86 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
87 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
88 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
89 Duamol, Fixdol 24.01.2012
90 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
91 Flakon 24.02.2011
92 Pegintron 09.02.2011
93 Suboxone 03.11.2010
94 Gudef Şurup 26.07.2010
95 Metilfenidat HCL 11.06.2010
96 Parakodin Tablet 11.05.2010
97 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
98 Suboxone 09.12.2009
99 Exjade 11.09.2009
100 TNF alfa blokeri 12.05.2009
101 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
102 Raptiva 09.03.2009
103 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
104 Gripamol Tablet 06.01.2009
105 Bactrim Tablet 23.10.2008
106 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
107 Aspirin Plus 28.04.2008
108 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
109 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
110 Heparine Sodium 21.04.2008
111 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
112 Bondronat 6mg 21.04.2008
113 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
114 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
115 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
116 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
117 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
118 Concerta 27 mg 28.02.2008
119 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
120 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
121 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
122 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
123 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
124 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
125 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
126 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
127 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
128 Raniver Ampul 23.08.2007
129 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
130 Eritro 500 mg 23.05.2007
131 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
132 Reçete yazımı 22.05.2007
133 Polifleks 22.05.2007
134 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
135 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
136 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
137 Ultravist 07.09.2006
138 Lescol 07.09.2006