İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 SGLT-2 İnhibitörleri 04.04.2019
2 Finasterid 04.04.2019
3 Hormonal kontraseptif 21.03.2019
4 Hidroklorotiyazid 29.01.2019
5 Sistemik ve inhale florokinolonlar ile aort anevrizması ve aort diseksiyonu riski 20.12.2018
6 Xarelto (rivaroksaban) 14.12.2018
7 Euthyrox (levotiroksin) 17.11.2018
8 Öksürük Şurupları 04.10.2018
9 Synagis 19.09.2018
10 Xgeva 14.09.2018
11 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
12 Suboxone 16.08.2018
13 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
14 Dolutegravir 11.07.2018
15 Finasterid 25.06.2018
16 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
17 Bendamustin 23.05.2018
18 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
19 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
20 Renkli Reçete 24.03.2018
21 Orta Uveit 15.03.2018
22 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
23 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
24 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
25 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
26 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
27 Imbruvica 29.09.2017
28 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
29 Cotellic 14.08.2017
30 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
31 Erwinase Flakon 07.08.2017
32 Entyvio 17.05.2017
33 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
34 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
35 Renkli Reçete 20.03.2017
36 Zaltrap 07.02.2017
37 Lenalidomid 20.01.2017
38 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
39 Thalidomide Celgene 03.10.2016
40 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
41 Thalidomide Celgene 22.07.2016
42 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
43 Viekirax, Exviera 01.06.2016
44 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
45 Genotropin 06.04.2016
46 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
47 Madol 08.03.2016
48 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
49 Xalkori 02.02.2016
50 Modafinil 02.02.2016
51 Sedever 16.12.2015
52 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
53 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
54 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
55 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
56 Valproik Asit 12.06.2015
57 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
58 Stronsiyum renelat 04.02.2015
59 Thromboreductin 26.01.2015
60 Suboxone 22.01.2015
61 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
62 Abstral 24.11.2014
63 Medikinet 06.11.2014
64 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
65 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
66 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
67 Karvedilol 17.07.2014
68 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
69 Effient 11.04.2014
70 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
71 Temozolomid 13.03.2014
72 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
73 Tiyokolşikosid 10.02.2014
74 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
75 Jurnista 31.01.2014
76 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
77 Alprazoalm 24.01.2014
78 Suboxone 23.01.2014
79 Kabazitaksel 09.01.2014
80 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
81 Agomelatin 27.12.2013
82 Oxopane 18.12.2013
83 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
84 Tramosel 23.10.2013
85 Yeşil Reçete 01.10.2013
86 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
87 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
88 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
89 Sedazolam 19.09.2013
90 Bevasizumab 12.09.2013
91 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
92 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
93 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
94 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
95 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
96 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
97 Baklofen 01.04.2013
98 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
99 Pradaxa 12.03.2013
100 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
101 Rituksimab 28.01.2013
102 Sertolizumab 17.01.2013
103 Agemelatin 10.01.2013
104 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
105 Domperidon 09.11.2012
106 Codefen 07.11.2012
107 Psikotrop 07.11.2012
108 Ondansetron 22.10.2012
109 Zolamid 22.06.2012
110 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
111 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
112 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
113 Duamol, Fixdol 24.01.2012
114 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
115 Flakon 24.02.2011
116 Pegintron 09.02.2011
117 Suboxone 03.11.2010
118 Gudef Şurup 26.07.2010
119 Metilfenidat HCL 11.06.2010
120 Parakodin Tablet 11.05.2010
121 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
122 Suboxone 09.12.2009
123 Exjade 11.09.2009
124 TNF alfa blokeri 12.05.2009
125 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
126 Raptiva 09.03.2009
127 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
128 Gripamol Tablet 06.01.2009
129 Bactrim Tablet 23.10.2008
130 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
131 Aspirin Plus 28.04.2008
132 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
133 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
134 Heparine Sodium 21.04.2008
135 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
136 Bondronat 6mg 21.04.2008
137 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
138 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
139 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
140 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
141 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
142 Concerta 27 mg 28.02.2008
143 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
144 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
145 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
146 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
147 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
148 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
149 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
150 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
151 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
152 Raniver Ampul 23.08.2007
153 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
154 Eritro 500 mg 23.05.2007
155 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
156 Reçete yazımı 22.05.2007
157 Polifleks 22.05.2007
158 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
159 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
160 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
161 Ultravist 07.09.2006
162 Lescol 07.09.2006