10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu

Ankara Katliamı'nda yaşamlarını yitirenleri unutturmamak, hak arayış mücadelesini büyütmek ve faillerden hesap sormak amacıyla 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der) kuruldu. Derneği kuruluşu 10 Ekim katliamının gerçekleştiği Ankara Tren Garı önünde yapılan anma ile duyuruldu.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla demokratik kitle örgütü ve siyasi partiden oluşan 10 Ekim bileşenleri 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin kuruluşunu ilan etti. Katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının da katıldığı anmada, katliamda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Katilleri Tanıyoruz, Unutturmayacağız” yazılı pankart açıldı. Açıklamaya TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal katıldı.

Açıklamanın ardından dernek kuruluşu için Ankara Valiliği'ne başvuru yapıldı.