10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana’da ’Barış Anıtı’

Seyhan Belediyesi tarafından 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenlerin anısına yaptırılan anıtın açılışı, katliamın 7. ayında, 10 Mayıs 2016 günü Adana’da gerçekleştirildi. Anıt, Adana’dan mitinge katılan ve patlamada yaşamını yitiren 12 yurttaşı, 12 barış güvercini ile simgeleştirdi.

Anıtın açılışını, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve katliamda yaşamını yitirenlerden Şebnem Yurtman’ın annesi Şafak Yurtman ile Dilan Sarıkaya’nın anne-babası Nesligül Sarıkaya ve İzzet Sarıkaya birlikte yaptılar. Açılış, Adanalı yurttaşların geniş katılımıyla gerçekleşti.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar burada yaptığı konuşmada, başta 10 Ekim katliamı olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde gerçekleştirilen saldırıların bilinçli olarak yapıldığını, insanları kutuplaştırmaya ve bir arada yaşama olanaklarını ortadan kaldırmaya yönelik saldırılar olduğunu belirtti. Adana’dan davul-zurnalarla, halaylarla gönderilen 12 genç insanı Ankara Garı önündeki bu hain saldırıda kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Zeydan, “Bu anıt ile kaybettiğimiz canlarımızı ölümsüzleştirmeyi hedefledik” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan da konuşmasında, 10 Ekim saldırısı öncesinde ihbarların, ishihbarat bilgilerinin bulunduğunun artık basına yansımış bir gerçek olduğunu belirterek, Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamında kimsenin, siyasetçilerin, valilerin, polis müdürlerinin, mitingin güvenliğini sağlamakla görevli kamu görevlilerinin hiçbir hesap vermediğini, hatta soruşturma izni bile verilmediğini kaydetti.

Türkiye’nin “katliamlar ülkesi”ne dönüştüğünü ve bunların hesabının sorulmadığını ifade eden İlhan, “Maraş Katliamı’nın hesabı sorulsa Sıvas Katliamı, Uğur Mumcu cinayetinin hesabı sorulsa Musa Anter, Hrant Dink cinayetleri yaşanmayacaktı. Diyarbakır’ın, Suruç’un hesabı sorulsa 10 Ekim Katliamı, 10 Ekim’in hesabı sorulsa hemen arkasından meydana gelen İstanbul, Ankara, Diyarbakır katliamları yaşanmayacaktı” diye konuştu.

Bu ülkenin ezilen insanlarının ve emekçilerinin, emek, demokrasi ve barış mücadelesini sürdüreceğini ve bu katliamların hesabının bir gün sorulacağını vurgulayan İlhan, “10 Ekim Mitingi’nde söylemek istediklerimi bugün bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Bizim mücadelemiz yeryüzünü aşkın yüzü yapma mücadelesidir” diyerek sözlerini tamamladı.