Ankara Katliamı’nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ve üzerinden 6 ay geçen katliamda yaşamını yitirenler için ODTÜ Vişnelik tesisinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarından oluşan, “10 Ekim portreler-ölümsüzleşenler” isimli serginin açılışı 9 Nisan 2016 günü yapıldı ve panel düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını katliamda yaşamını yitiren EMEP GYK üyesi Korkmaz Tedik’in babası Erdoğan Tedik yaptı. Tedik, katliamın üzerinden altı ay geçmesine rağmen halen davanın başlamamış olmasına tepki gösterdi. “Bir an önce davanın başlamasını ve sorumlulukların yargı önüne çıkarılması istiyoruz” dedi. Sergide aileler, yakınlarının fotoğraflarının başında duygulu anlar yaşadı.

Serginin ardından panele geçildi. Panelin açış konuşmasını 10 EKim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakıncı Coşkun yaptı. Sakıncı'nın ardından KESK adına Eş Başkan Şaziye Köse, TTB adına Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ve TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuşmalar gerçekleştirdiler. Hukuki süreç hakkında bilgilendirmenin ardından “Katliamlar ve Medyada Karartma” başlıklı panele geçildi. Panele, Erk Acarer ve İrfan Aktan konuşmacı olarak katıldılar.

10 Nisan 2016 günü de her ayın 10. gününde düzenli olarak yapıldığı üzere, Ankara Garı önünde anma etkinliği gerçekleştirildi. Gar önündeki etkinliğe de TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldılar.