Türk Tabipleri BirliğiTürk Tabipleri Birliği RSS Haber Yayınıhttp://www.ttb.org.tr/tr-TRTurk Tabipleri Birligi (ttb@ttb.org.tr)Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=50dae572-be79-11e8-950f-6495c001c2cc
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’nca düzenlenen “Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı”, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü TTB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odalarından temsilciler ve hekimler katıldı. ]]>
Sat, 22 Sep 2018 18:08:09 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=50dae572-be79-11e8-950f-6495c001c2cc
Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen hastane yöneticilerinin yargılandığı dava başladıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=eb6c90a0-bcd9-11e8-950f-6495c001c2cc
Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nin söz konusu dönemdeki yöneticileri ile ilgili dava, 20 Eylül 2018 günü Samsun’da 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı. ]]>
Thu, 20 Sep 2018 16:34:37 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=eb6c90a0-bcd9-11e8-950f-6495c001c2cc
Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=6addfb1a-bccd-11e8-950f-6495c001c2cc
Sağlık meslek örgütleri, yıllardır mücadelesini yürüttükleri yıpranma payı hakkı ile ilgili olarak, 3 Ağustos tarihli Torba Yasa’da yer alan düzenlemenin yetersiz olduğunu ve beklentilerini karşılamadığını açıkladı. Açıklamada, “Yasanın bu haliyle yürürlüğe girmesini kabul etmiyoruz. Yapımı sürecinde bizlere fikrimizi sormadınız, ancak artık sesimizi duymak zorundasınız” denildi. ]]>
Thu, 20 Sep 2018 15:05:08 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6addfb1a-bccd-11e8-950f-6495c001c2cc
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=f09f4ef8-bcb3-11e8-950f-6495c001c2cc
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu’nun, TTB Merkez Konseyi’nin yeni üyelerinin belirlendiği Genel Kurulu’ndan sonraki ilk toplantısı 8 Eylül’de Ankara’da TTB binasında yapıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın da katıldığı ve önümüzdeki dönemde TTB Merkez Konseyi’nin Halk Sağlığı Kolu’ndan beklentilerini paylaştığı toplantıda Kolun geçmiş dönem çalışmaları ve sonuçları gözden geçirildi; yeni dönemde yapılacak çalışmalar planlandı. Ayrıca katılım sağlayan tabip odalarındaki halk sağlığı ve çevre komisyonlarının çalışmaları ve gündemleri paylaşıldı. ]]>
Thu, 20 Sep 2018 12:02:45 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f09f4ef8-bcb3-11e8-950f-6495c001c2cc
Bölge Tabip Odaları Toplantıları başladıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=86eaab5e-bcb0-11e8-950f-6495c001c2cc
TTB Merkez Konseyi, yeni dönemin ilk Bölge Tabip Odaları Toplantısını 16.09.2018 gerçekleştirdi. Batman Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Merkez Konsey üyeleri Dr. Ayfer Horasan ve Dr. Halis Yerlikaya katıldı.  Toplantıya Ağrı, Van-Hakkari, Muş, Bitlis, Siirt, Mardin, Diyarbakır Şırnak ve Batman Tabip Odalarından temsilciler katıldı. ]]>
Thu, 20 Sep 2018 11:38:19 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=86eaab5e-bcb0-11e8-950f-6495c001c2cc
Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=f4f71584-bbf6-11e8-950f-6495c001c2cc
2016 yılında Cizre'de sokağa çıkma yasakları sürerken sığındıkları bodrumlarda sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insanlara yardım etmek üzere ambulansla yola çıkan sağlık çalışanları o gün engellendiler, şimdi de mesleki sorumluluklarını yerine getirmek istedikleri yargılanacaklar.  ]]>
Wed, 19 Sep 2018 13:29:58 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f4f71584-bbf6-11e8-950f-6495c001c2cc
2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=8b52a818-ba67-11e8-950f-6495c001c2cc
15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Tabip Odası toplantı salonunda toplan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekimler Kolu (PHK) yeni yürütmesini seçti. ]]>
Mon, 17 Sep 2018 13:50:51 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=8b52a818-ba67-11e8-950f-6495c001c2cc
Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=59725d06-ba4a-11e8-950f-6495c001c2cc
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Bitlis’te hastalanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkedilen 8 yaşındaki bir çocuğun, şarbon hastalığı nedeniyle yaşamını kaybettiği iddialarına dair tüm ayrıntılı bilgilerin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili birimler tarafından hızla kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. ]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:21:52 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=59725d06-ba4a-11e8-950f-6495c001c2cc
Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlarhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=79feed92-b9c2-11e8-950f-6495c001c2cc
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 3. Havalimanı inşaatında çalışan ve kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin gözaltına alınmalarının ardından, gözaltıları protesto eden kesimlerin de hükümetin hedefi haline gelmesine tepki gösterdi.  ]]>
Sun, 16 Sep 2018 18:09:15 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=79feed92-b9c2-11e8-950f-6495c001c2cc
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklamahttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=8164bd7c-b8ec-11e8-8880-0489a088c750
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin iş cinayetlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş bırakmaları gerekçesiyle gözaltına alınmalarına tepki gösterdi. TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından yapılan ortak açıklamada, gözaltına alınan işçilerin derhal serbest bırakılması ve işçilerin tüm taleplerinin karşılanması istendi. ]]>
Sat, 15 Sep 2018 16:37:35 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=8164bd7c-b8ec-11e8-8880-0489a088c750
Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdırhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=887df99c-b74e-11e8-8880-0489a088c750
Sağlık meslek örgütleri, kamuoyuna her gün bir yenisi yansıyan şarbon salgını haberleri, bu süreçlerde yaşanan eksiklikler ve güvenli besine ulaşma hakkı konusunda ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, gıda ve hayvancılık alanındaki uygulamaların, ülkemizde gıda güvenliği ve standartları konusunda kuşku uyandırdığına dikkat çekildi. ]]>
Thu, 13 Sep 2018 15:14:16 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=887df99c-b74e-11e8-8880-0489a088c750
TTB Merkez Konseyi Meclis Başkanı Yıldırım’dan randevu istedihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=d79546a2-b5c3-11e8-9236-4d372e3eb0b7
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık alanında artan şiddet olaylarıyla ilgili olarak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan randevu istedi. ]]>
Tue, 11 Sep 2018 16:08:57 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=d79546a2-b5c3-11e8-9236-4d372e3eb0b7
TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturulduhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=c63a447a-b5a0-11e8-8145-b891afbb98ca
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu’nun işleyişine ilişkin ilke ve yöntemlerin belirlendiği yönerge TTB Merkez Konseyi tarafından kabul edildi. Hekimlik ücret tarifelerinin belirlenmesinde görev alanlarını kapsayan yönerge, 6023 Sayılı TTB Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak hazırlandı. ]]>
Tue, 11 Sep 2018 11:57:55 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=c63a447a-b5a0-11e8-8145-b891afbb98ca
Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulamasıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=542e7ce6-b507-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, hükümetin aile sağlığı merkezlerine başvuruları artırmak amacıyla başlattığı “check-up” uygulamasının popülist bir yaklaşımın ürünü olduğu belirterek, birinci basamak sağlık hizmetlerine talebi yapay olarak artıran bir modelin sistemde yeni sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu. TTB Merkez Konseyi bu nedenle, uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını ve yerine toplumun sağlığını gerçekten koruyan ve geliştiren rasyonel politikaların uygulanmasını istedi. ]]>
Mon, 10 Sep 2018 17:39:31 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=542e7ce6-b507-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=283320f6-afa8-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
Kurban Bayramı sonrası Ankara'da görülen şarbon vakaları Sivas ve İstanbul'a da yayıldı. Hastalığın, Brezilya'dan çevre, insan ve hayvan sağlığı bakımından uygun olmayan koşullarda ithal edilen hayvanlardan kaynaklandığı öne sürülmektedir.  ]]>
Mon, 03 Sep 2018 21:35:39 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=283320f6-afa8-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=98dc4f82-ad30-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla ortak açıklama yaptı.  ]]>
Fri, 31 Aug 2018 18:14:46 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=98dc4f82-ad30-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
“Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=2c9bee76-ac69-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
Giresun’da yanında bulunmayan eşine reçete yazdırmak isteyen hasta yakınının ısrarı ve sağlık hizmetini engeller duruma gelmesi üzerine beyaz kod verilmiş; gelen kolluk güçleri hasta yakını direndiği gerekçesiyle ters kelepçe ve gaz kullanmış; ardından hepimizi üzüntüye boğan ölüm olayı yaşanmıştı. ]]>
Thu, 30 Aug 2018 18:27:15 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=2c9bee76-ac69-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
Füsun Sayek etkinlikleri kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu TTB oturumu gerçekleştirildihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=86ccb35c-ac65-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi başkanlarından Dr. Füsun Sayek’in anısına, her yıl doğum gününe denk gelen Ağustos ayı boyunca ailesi ve Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği tarafından Hatay’ın Arsuz ilçesinde düzenlenen Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri, bu yıl da 2-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında TTB tarafından düzenlenen “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu panel 29 Ağustos akşamı İskender Sayek Evi’nde yapıldı. Kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün yaptığı panele, Doç. Dr. Ayşın Uçkun Kitapçı ve Prof. Dr. Selçuk Dağdelen konuşmacı olarak katıldılar.  ]]>
Thu, 30 Aug 2018 18:01:08 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=86ccb35c-ac65-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
​30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=487ed47c-aba7-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı barış, kardeşlik, savaşsız bir Türkiye ve dünya dileğiyle kutluyor, emperyalizme karşı kazanılan zaferin 96. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygı ile anıyoruz. ]]>
Wed, 29 Aug 2018 19:19:19 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=487ed47c-aba7-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
Hastanelerde kimsenin can güvenliği yokhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=6e96733e-ab5e-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d
28 Ağustos 2018 tarihinde saat 19.10’da Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servis röntgen odasında H.G. isimli hastanın S.A. adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi hastanelerin güvenlik açısından can çekiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Akif Aladağ Eskişehir Devlet Hastanesi’nde başhekim, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. ]]>
Wed, 29 Aug 2018 10:37:50 +0300http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6e96733e-ab5e-11e8-b86c-f3b5b25ebe9d