Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından düzenlenen “Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler” başlıklı sempozyum, 9 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptılar. Adıyaman konuşmasında Türkiye’de şehir hastaneleri ile ilgili sürecin nasıl geliştiğini aktardı. Şehir hastanelerinin hizmet sunmaya başlamasının ardından hem hastalardan hem de sağlık çalışanlarından şikâyetler aldıklarını belirten Adıyaman, Sayıştay Raporu’nda da şehir hastanelerinde yaşanan usulsüzlüklere yer verildiğine dikkat çekti. Adıyaman, “TTB olarak şehir hastanelerinin kamulaştırılması taraftarıyız ve bu konudaki mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.  

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Raşit Tükel’in kolaylaştırıcılığını üstlendiği,  Prof. Dr. Uğur Emek, Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Bayazıt İlhan’ın konuşmacı olduğu “Türkiye’de Şehir Hastaneleri Süreci” başlıklı panele geçildi.  

Sempozyuma öğle saatlerinde verilen arada konuya ilişkin bir da basın açıklaması gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılı&c