Ankara Katliamı’nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı

Ankara'da 10 Ekim 2015'de yaşanan katliamın 5. ayı dolayısıyla, 10 Mart 2015 günü Ankara Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. Anmaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldılar. 

Anma etkinliği patlamanın yaşandığı saat olan 10.04’te saygı duruşu ile başladı. TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu 20'den fazla demokratik kitle örgütü ve siyasi partiden oluşan 10 Ekim bileşenleri ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anmada, katliamın yaşanmasına neden olanların, göz yumanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.