TTB’ye yurt içinde büyük destek

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin, hekimliğin evrensel değerlerine sahip çıkan açıklamaları dolayısıyla 30 Ocak 2018 tarihinde gözaltın alınmalarının ardından yurtiçi ve yurtdışından TTB’ye destek çığ gibi büyüyor.

Yurtiçinde siyasi partiler, milletvekilleri, sendikalar, sivil toplum ile meslek örgütleri ve derneklerden gelen temsilcilerin yanı sıra çok sayıda hekim, sağlık çalışanı, tıp fakültesi öğrencisi ve yurttaş TTB’yi ziyaret ediyor, telefonla, maille ya da sosyal medya mesajlarıyla desteklerini iletiyor.

CHP ve HDP’den milletvekilleri ve parti temsilcileri, EMEP temsilcileri, DİSK, KESK, TMMOB ile bağlı sendika ve odalarının başkan, yönetici ve temsilcileri, SES, Dev-Sağlık İş, 10 Ekim Derneği, Halkevleri, Yüksel Direnişçileri, Barış Akademisyenleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden bir grup, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi temsilcileri, Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), Taşeron İşçileri Merkezi, sağlık emek ve meslek birlikleri, KESK Şubeler Platformu, SES Ankara Şube, Öğrenci Kolektifleri, ODTÜ Mezunları Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcileri bu süreçte TTB’yi ziyaret ederek destek ve dayanışma dileklerini iletenler arasında yer aldı.

DİSK, KESK ve TMMOB’dan açıklama: TTB’nin yanındayız!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) başkan ve yöneticileri ile bağlık sendika ve odalardan temsilciler de 1 Şubat 2018 günü TTB’ye gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında bir basın açıklaması yaptılar. DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB eski Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında “TTB’nin yanındayız” denildi.  

DİSK Başkanı Kani Beko, insanları yaşatma konusunda yemin etmiş hekimlerin mesleki görevlerini yerine getirmiş olmaları dolayısıyla gözaltına alınmış olmasının utanç verici olduğunu söyledi. Bunun ifade özgürlüğü ile ilgili bir sorun olduğunu belirten Beko, ifade özgürlüğünün Anayasal güvence altında olduğuna dikkat çekerek, TTB yöneticilerinin ifade özgürlüğüne müdahale anlamına gelen bu sürecin talimatla gerçekleştirildiğini ve keyfi olduğunu kaydetti. Beko, “İnsanları yaşatmak hekimlerin görevidir. Hiç hak etmedikleri halde gözaltına alınan TTB yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da TTB’nin yanındayız” diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasının Türkiye’de antidemokratik rejimin geldiği noktayı gösterdiğini kaydetti. TTB’nin yasal görevinin insan ve kamu sağlığını korumak olduğunu hatırlatan Emin Koramaz, “Yasanın kendisine verdiği görev doğrultusunda tutum göstermelerinden dolayı gözaltına alınacakları kimsenin aklına gelmezdi” diye konuştu. Türkiye’de “tek adam, tek parti” rejiminin adım adım yaşama geçirildiğini belirten Koramaz, bu yapılırken de toplumun tamamının sindirilmek istendiğini söyledi. Bu tablonun ürkütücü olduğunu kaydeden Koramaz, “TTB yöneticilerinin ivedilikle serbest bırakılmalarını istiyoruz. TMMOB ve bağlı odalar olarak TTB’nin yanındayız. Dayanışmayı büyütmenin ve teslim olmamanın zamanıdır. Başka çaremiz yok” diyerek sözlerini tamamladı.

KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik de konuşmasında, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 sonrasında yaşama geçirilen OHAL sürecinin “Anayasasızlık süreci”ne evrildiğini ve kamu emekçilerine, muhalif kesimlere yönelik antidemokratik baskı, linç ve tasfiye sürecine dönüştürüldüğünü kaydetti. TTB Merkez Konseyi üyelerinin sadece görevlerini yapmak üzere açıkladıkları Bozgeyik,görüş yüzünden hukuka aykırı biçimde aranarak gözaltına alınmalarını ve halen Savcılığa çıkarılmamalarını kınadıklarını belirterek, “TTB yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır. KESK olarak TTB’nin yanındayız. Mücadelemiz artarak sürecektir” diye konuştu.