Duyuru Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 II. Aile Hekimleri Buluşması 14.01.2019
2 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni 19.12.2018
3 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-6 11.12.2018
4 8. Tıp Hukuku Günleri 04.12.2018
5 7 Kent 7 Matine ”Ercan Kesal” 21.11.2018
6 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
7 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetlerini başlatıyoruz! 01.11.2018
8 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri ’Sözleşmeler’ Çalıştayı 01.11.2018
9 Toplum ve Hekim Dergisi 40 Yıl Etkinlikleri 24.10.2018
10 Nusret Fişek Anma Etkinlikleri 24.10.2018
11 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
12 Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu 28.09.2018
13 Kişisel Sağlık Verileri 3. Ulusal Kongresi 21.09.2018
14 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 11.07.2018
15 Tiyatro 10.07.2018
16 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” sempozyumu 03.07.2018
17 Etik Kurul 02.07.2018
18 TTB 69. Büyük Kongresi 07.06.2018
19 8-9-10 Haziran 2018 TTB 69. Büyük Kongre Duyurusu 25.05.2018
20 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 30.04.2018
21 Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri 11.04.2018
22 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 09.04.2018
23 Kişisel Sağlık Verileri / Genetik - Sempozyum 05.03.2018
24 Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
25 GENÇ HEKİMLER EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKLARI İÇİN BULUŞUYOR! 19.02.2018
26 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Anketi 17.01.2018
27 ”Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı 05.01.2018
28 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları 04.01.2018
29 Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 14.12.2017
30 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
31 XXIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 06.12.2017
32 OHAL ve Sağlık 30.11.2017
33 ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi’nin Türkçe Çevirisi yayımlandı 24.11.2017
34 TTB-UDEK Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 17.11.2017
35 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-5 16.11.2017
36 OHAL’in Zararları Araştırması 14.11.2017
37 İşe Giriş Raporları 06.11.2017
38 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİĞİ - 3 Kasım 2017 30.10.2017
39 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı 25.10.2017
40 Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu 11.10.2017
41 21. Ata Soyer Halk Sağlığı Güzokulu 02.10.2017
42 ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz’ Çalıştayı 19.09.2017
43 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 25.08.2017