Duyuru Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 XXV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 18.11.2019
2 7 Kent 7 Matine - Diyarbakır 31.10.2019
3 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİĞİ 21.10.2019
4 ŞEHİR HASTANELERİ: “YALANLAR - GERÇEKLER” 10.10.2019
5 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri 10.10.2019
6 VI. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ 02.10.2019
7 Aile Hekimlerinin Hakları 23.09.2019
8 ATA SOYER XXIII. HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU 02.09.2019
9 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Değerlendirme Anketi 02.07.2019
10 Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kongresi 18.06.2019
11 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7. ULUSAL KONGRESİ 30.05.2019
12 ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞTAYI 16.05.2019
13 CEZAEVLERİ; AÇLIK GREVLERİ-İZOLASYON VE HEKİMLİK 26.04.2019
14 TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN DURUMU: SORUNLAR, ÖNERİLER 11.04.2019
15 17 Nisan 08.04.2019
16 Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu 06.03.2019
17 Ceyhun Atuf Kansu 100. Yaş Etkinlikleri 28.02.2019
18 14 Mart 16.02.2019
19 II. Aile Hekimleri Buluşması 14.01.2019
20 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni 19.12.2018
21 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-6 11.12.2018
22 8. Tıp Hukuku Günleri 04.12.2018
23 7 Kent 7 Matine ”Ercan Kesal” 21.11.2018
24 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
25 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetlerini başlatıyoruz! 01.11.2018
26 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri ’Sözleşmeler’ Çalıştayı 01.11.2018
27 Toplum ve Hekim Dergisi 40 Yıl Etkinlikleri 24.10.2018
28 Nusret Fişek Anma Etkinlikleri 24.10.2018
29 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
30 Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu 28.09.2018
31 Kişisel Sağlık Verileri 3. Ulusal Kongresi 21.09.2018
32 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 11.07.2018
33 Tiyatro 10.07.2018
34 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” sempozyumu 03.07.2018
35 Etik Kurul 02.07.2018
36 TTB 69. Büyük Kongresi 07.06.2018
37 8-9-10 Haziran 2018 TTB 69. Büyük Kongre Duyurusu 25.05.2018
38 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 30.04.2018
39 Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri 11.04.2018
40 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 09.04.2018
41 Kişisel Sağlık Verileri / Genetik - Sempozyum 05.03.2018
42 Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
43 GENÇ HEKİMLER EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKLARI İÇİN BULUŞUYOR! 19.02.2018
44 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Anketi 17.01.2018
45 ”Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı 05.01.2018
46 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları 04.01.2018
47 Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 14.12.2017
48 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
49 XXIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 06.12.2017
50 OHAL ve Sağlık 30.11.2017
51 ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi’nin Türkçe Çevirisi yayımlandı 24.11.2017
52 TTB-UDEK Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 17.11.2017
53 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-5 16.11.2017
54 OHAL’in Zararları Araştırması 14.11.2017
55 İşe Giriş Raporları 06.11.2017
56 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİĞİ - 3 Kasım 2017 30.10.2017
57 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı 25.10.2017
58 Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu 11.10.2017
59 21. Ata Soyer Halk Sağlığı Güzokulu 02.10.2017
60 ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz’ Çalıştayı 19.09.2017
61 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 25.08.2017