Psikososyal Dayanışma Ağı’dan açıklama

20 Temmuz 2015’te yaşanan Suruç saldırısının ardından; Türk Tabipleri Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Temsilciliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği İstanbul, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi ve Travma Çalışmaları Derneği girişimiyle “Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı” oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar sürerken 10 Ekim Ankara katliamının yaşanması, devam eden süreçte de tüm toplumu kaygı, acı ve öfkeye boğan katliamların birbiri ardınca yaşanması çalışmaların yaygınlaştırılması ihtiyacını doğurdu.

“Psikososyal Dayanışma Ağı-İstanbul”  kuruluşundan bugüne kadar yaptığı çalışmaların değerlendirmesini 10 Mayıs 2016 günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda  gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Temsilcisi Ümit Efe, Çift ve Aile Terapileri Derneği’nden Didem Doğan, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi’nden Songül Boyraz katıldı. Ortak açıklamayı Didem Doğan okudu.

Basın açıklaması için tıklayınız.