Mardin’de 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı

Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 9 kamu çalışanı hakkında, 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto etmek amacıyla 11 Ekim 2015 tarihinde Mardin’de gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması 25 Mart 2016 tarihinde Mardin’de yapıldı.

Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar ifadelerinde 10 Ekim Ankara Katliamı’nın Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından biri olduğunu, bu katliamı protesto etmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildiğini, demokratik haklarını kullandıklarını ve Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren ifadeler kullanmadıklarını belirttiler. Dava 29 Nisan 2016 tarihine ertelendi.

Duruşmaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. İsmail Bulca ve Dr. Şeymus Gökalp ile Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Cengiz Günay ile Genel Sekreter Celal Canbolat katıldılar.