Mesleki Sorumluluk Sigortaları

# Adı Tarih Detay
1 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulamasıyla İlgili Soru ve Yanıtlar 15.09.2014
2 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası`na ilişkin TTB görüşleri Hazine`ye iletildi 06.05.2010
3 Mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinde mevcut sorunlar ve öneriler 03.02.2009
4 Mesleki sorumluluk sigortası poliçelerine ilişkin karşılaştırma ve değerlendirme 03.02.2009
5 Mesleki sorumluluk sigortası poliçelerine yönelik öneriler 03.02.2009
6 Mesleki sorumluluk sigortası poliçe örneklerinde karşılaşılan olumsuz hükümler 03.02.2009
7 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 03.03.2006
8 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu 17.02.2006
9 M. Sor. Sigortalarının Genel Şartlarına ilişkin muhalefet şerhimiz 17.02.2006
10 Mesleki Sorumluluk Sigortalarının Genel Şartları 17.02.2006
11 TTB Tarafından Tabip Odalarına Yollanan Genelge 17.02.2006